Ελληνικά English
| | | |

Books


Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής, 1997

Edition info

Title
Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής
άρθρο 20 Ν. 5325/32
© 1997
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-308-0
Pages
147
Price
€ 14.50
In stock

Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής, 1997


Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής, 1997

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των συναλλακτικών αξιογράφων, όπως είναι η συναλλαγματική, εμφανίζει ολοένα και περισσότερο, στη νομική πρακτική, τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την κυκλοφορία τους.

Η μελέτη αυτή επιλαμβάνεται ακριβώς αυτών των προβλημάτων. Στο πρώτο μέρος γίνεται μία συνοπτική αναφορά των ιδιόρρυθμων λειτουργιών που επιτελεί η οπισθογράφηση της συναλλαγματικής και επισημαίνονται οι κυκλοφοριακές διευκολύνσεις που προσφέρονται στους συναλλασσομένους, μέσω των λειτουργιών αυτών.

Στη συνέχεια, αντιμετωπίζεται διεξοδικά το συναφές αλλά και ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα της μεταβιβάσεως της συναλλαγματικής με οπισθογράφηση, κατά το κρίσιμο χρονικά σημείο της παρόδου του χρόνου κυκλοφορίας της. Σημείο που σηματοδοτείται με τη λήξη της. Αναλύονται όλες οι επιμέρους περιπτώσεις της όψιμης αυτής οπισθογραφήσεως, παραθέτονται οι ενστάσεις που επιτρέπεται να προβληθούν -και οι οποίες στηρίζονται όχι μόνο στο δίκαιο της συναλλαγματικής αλλά και στο κοινό δίκαιο- και εκθέτονται οι δικονομικές δυνατότητες που προσφέρονται στο δανειστή, από την Πολιτική Δικονομία σε συνδιασμό με το ουσιαστικό δίκαιο, όταν ο τελευταίος αναγκασθεί να ζητήσει δικαστική προστασία.

Όλες οι αναπτύξεις αυτές συνοδεύονται από παράθεση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, καθώς και από νομολογιακές παραπομπές.

Edition info

Title
Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής
άρθρο 20 Ν. 5325/32
© 1997
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-308-0
Pages
147
Price
€ 14.50
In stock

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account