Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής, 1997


Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής, 1997

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των συναλλακτικών αξιογράφων, όπως είναι η συναλλαγματική, εμφανίζει ολοένα και περισσότερο, στη νομική πρακτική, τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την κυκλοφορία τους.

Η μελέτη αυτή επιλαμβάνεται ακριβώς αυτών των προβλημάτων. Στο πρώτο μέρος γίνεται μία συνοπτική αναφορά των ιδιόρρυθμων λειτουργιών που επιτελεί η οπισθογράφηση της συναλλαγματικής και επισημαίνονται οι κυκλοφοριακές διευκολύνσεις που προσφέρονται στους συναλλασσομένους, μέσω των λειτουργιών αυτών.

Στη συνέχεια, αντιμετωπίζεται διεξοδικά το συναφές αλλά και ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα της μεταβιβάσεως της συναλλαγματικής με οπισθογράφηση, κατά το κρίσιμο χρονικά σημείο της παρόδου του χρόνου κυκλοφορίας της. Σημείο που σηματοδοτείται με τη λήξη της. Αναλύονται όλες οι επιμέρους περιπτώσεις της όψιμης αυτής οπισθογραφήσεως, παραθέτονται οι ενστάσεις που επιτρέπεται να προβληθούν -και οι οποίες στηρίζονται όχι μόνο στο δίκαιο της συναλλαγματικής αλλά και στο κοινό δίκαιο- και εκθέτονται οι δικονομικές δυνατότητες που προσφέρονται στο δανειστή, από την Πολιτική Δικονομία σε συνδιασμό με το ουσιαστικό δίκαιο, όταν ο τελευταίος αναγκασθεί να ζητήσει δικαστική προστασία.

Όλες οι αναπτύξεις αυτές συνοδεύονται από παράθεση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, καθώς και από νομολογιακές παραπομπές.

Edition info

Title
Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής
άρθρο 20 Ν. 5325/32
© 1997
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-308-0
Pages
147
Price
€ 14.50
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ι. Μάρκου, Δίκαιο επιταγής, 6η έκδ., 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία των άρθρων 1-82 του ν. 5960/1933 με ανάλυση όλης της ύλης του δικαίου της επιταγής
Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή
Αξιόγραφα, 2η έκδ., 2020
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #35
Το ανά χείρας τεύχος, μέρος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», της οποίας την επιμέλεια έχουν οι διδάσκοντες του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής...
Α. Κιάντου-Παμπούκη, Δίκαιο Αξιογράφων, 7η έκδ., 2013
Νέα απικαιροποιημένη έκδοση περιλαμβάνει: Εισαγωγή στη θεωρία των αξιογράφων - Η Συναλλαγματική (έννοια, ιστορική εξέλιξη, διεθνής ομοιομορφία δικαίου, οικονομική σημασία,...
Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Πρακτικά Θέματα Εμβάθυνσης Εμπορικού Δικαίου, 2012
Θεωρητική ανάλυση και ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε ένα χρήσιμο βοήθημα για το εμπορικό δίκαιο. Το παρόν αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών. Δεν...