Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Το ποινικό δίκαιο μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και ελευθερίας των πολιτών, 2005


Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Το ποινικό δίκαιο μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και ελευθερίας των πολιτών, 2005

Οι μελέτες του συγκεκριμένου τόμου επιχειρούν να δείξουν ότι το ποινικό δίκαιο σ’ ένα φιλελεύθερο κράτος δικαίου πρέπει να ενδιαφέρεται κατεξοχήν για την ισορροπημένη λειτουργία του ως μέτρο προστασίας των εννόμων αγαθών και παράλληλα ως μέτρο ελευθερίας των πολιτών. Η πραγμάτωση βασικών αρχών του ποινικού δικαίου που εκφράζουν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, συνταγματικά κατοχυρωμένα, είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα διαρκές ζητούμενο και στο συνταγματικό κράτος, καθώς νομοθετικές πρακτικές ή ακόμη και η νομολογιακή πράξη ανορθώνουν συχνά εμπόδια στην υλοποίησή τους. Το αίτημα αυτό, που έχει προσλάβει στις μέρες μας εξαιρετική επικαιρότητα με τη συμβολή και των διεργασιών διεθνοποίησης του ποινικού δικαίου, αναδεικνύουν οι μελέτες του τόμου σε διαχρονική βάση καλύπτοντας κλασικούς και επίκαιρους προβληματισμούς στην προσέγγιση του ποινικού φαινομένου.

Edition info

Title
Το ποινικό δίκαιο μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και ελευθερίας των πολιτών
Κλασικοί και επίκαιροι προβληματισμοί
© 2005
Author
ISBN
978-960-445-006-9
Pages
345
Price
€ 34.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Ι. Η ερμηνεία των κανόνων του ποινικού δικαίου

Η ερμηνευτική προσέγγιση της αμέλειας (άρθρ. 28 ΠΚ) – Ένα παράδειγμα ανεπίτρεπτης πραγματολογικής στροφής στον χώρο της ερμηνείας του ποινικού δικαίου

ΙΙ. Η δοκιμασία μιας βασικής συνταγματικής αρχής: η υποχρέωση προστασίας της αξίας του ανθρώπου

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια: Προστατευόμενο ή και απειλούμενο από το ποινικό δίκαιο μέγεθος;

ΙΙΙ. Το ποινικό δίκαιο μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και εγγύησης των ελευθεριών του πολίτη – Σημαντικές όψεις

Ο κίνδυνος στο ποινικό δίκαιο: Μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και εγγυητικής λειτουργίας του ποινικού δικαίου

Η οριοθέτηση του αξιοποίνου της τρομοκρατίας και οι προκλήσεις για ένα δικαιοκρατούμενο ποινικό δίκαιο

Η πρόκληση για διακίνηση ναρκωτικών στην υπηρεσία της καταστολής της (άρθρ. 25Β παρ. 1 ν. 1729/1989)

IV. Η μετάφραση της απαξίας του εγκλήματος σε μέγεθος ποινής

Η φύση και η λειτουργία των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 ΠΚ

Στάδια της δικαστικής επιμέτρησης της ποινής

V. Το ποινικό δίκαιο από τον 20ό στον 21ο αιώνα

Α. Η εθνική διάσταση

Το ποινικό δίκαιο στην καμπή του 2000: Με το βλέμμα προς το μέλλον χωρίς αποτίμηση του παρελθόντος;

Β. Η υπέρβαση των εθνικών συνόρων

Οι Γενικές Αρχές του Ποινικού Δικαίου στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Προς ένα δικαιοκρατούμενο ποινικό δίκαιο των εθνών;

Η Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και οι προκλήσεις για το ποινικό δίκαιο στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα

Ευρετήριο λημμάτων

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...