Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Το ποινικό δίκαιο μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και ελευθερίας των πολιτών, 2005


Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Το ποινικό δίκαιο μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και ελευθερίας των πολιτών, 2005

Οι μελέτες του συγκεκριμένου τόμου επιχειρούν να δείξουν ότι το ποινικό δίκαιο σ’ ένα φιλελεύθερο κράτος δικαίου πρέπει να ενδιαφέρεται κατεξοχήν για την ισορροπημένη λειτουργία του ως μέτρο προστασίας των εννόμων αγαθών και παράλληλα ως μέτρο ελευθερίας των πολιτών. Η πραγμάτωση βασικών αρχών του ποινικού δικαίου που εκφράζουν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, συνταγματικά κατοχυρωμένα, είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα διαρκές ζητούμενο και στο συνταγματικό κράτος, καθώς νομοθετικές πρακτικές ή ακόμη και η νομολογιακή πράξη ανορθώνουν συχνά εμπόδια στην υλοποίησή τους. Το αίτημα αυτό, που έχει προσλάβει στις μέρες μας εξαιρετική επικαιρότητα με τη συμβολή και των διεργασιών διεθνοποίησης του ποινικού δικαίου, αναδεικνύουν οι μελέτες του τόμου σε διαχρονική βάση καλύπτοντας κλασικούς και επίκαιρους προβληματισμούς στην προσέγγιση του ποινικού φαινομένου.

Edition info

Title
Το ποινικό δίκαιο μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και ελευθερίας των πολιτών
Κλασικοί και επίκαιροι προβληματισμοί
© 2005
Author
ISBN
978-960-445-006-9
Pages
345
Price
€ 34.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Ι. Η ερμηνεία των κανόνων του ποινικού δικαίου

Η ερμηνευτική προσέγγιση της αμέλειας (άρθρ. 28 ΠΚ) – Ένα παράδειγμα ανεπίτρεπτης πραγματολογικής στροφής στον χώρο της ερμηνείας του ποινικού δικαίου

ΙΙ. Η δοκιμασία μιας βασικής συνταγματικής αρχής: η υποχρέωση προστασίας της αξίας του ανθρώπου

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια: Προστατευόμενο ή και απειλούμενο από το ποινικό δίκαιο μέγεθος;

ΙΙΙ. Το ποινικό δίκαιο μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και εγγύησης των ελευθεριών του πολίτη – Σημαντικές όψεις

Ο κίνδυνος στο ποινικό δίκαιο: Μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και εγγυητικής λειτουργίας του ποινικού δικαίου

Η οριοθέτηση του αξιοποίνου της τρομοκρατίας και οι προκλήσεις για ένα δικαιοκρατούμενο ποινικό δίκαιο

Η πρόκληση για διακίνηση ναρκωτικών στην υπηρεσία της καταστολής της (άρθρ. 25Β παρ. 1 ν. 1729/1989)

IV. Η μετάφραση της απαξίας του εγκλήματος σε μέγεθος ποινής

Η φύση και η λειτουργία των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 ΠΚ

Στάδια της δικαστικής επιμέτρησης της ποινής

V. Το ποινικό δίκαιο από τον 20ό στον 21ο αιώνα

Α. Η εθνική διάσταση

Το ποινικό δίκαιο στην καμπή του 2000: Με το βλέμμα προς το μέλλον χωρίς αποτίμηση του παρελθόντος;

Β. Η υπέρβαση των εθνικών συνόρων

Οι Γενικές Αρχές του Ποινικού Δικαίου στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Προς ένα δικαιοκρατούμενο ποινικό δίκαιο των εθνών;

Η Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και οι προκλήσεις για το ποινικό δίκαιο στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα

Ευρετήριο λημμάτων

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας - ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 4947/2022
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 16η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...
Ν. Σαββίδης, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική δίκη, 2023
Πλήρης ανάλυση του αποδεικτικού μέσου της πραγματογνωμοσύνης στην ποινική διαδικασία με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα