M. Franzen/Ν. Αλιπράντης/Ε. Αχτσιόγλου..., Το «νέο» Εργατικό Δίκαιο, 2014


M. Franzen/Ν. Αλιπράντης/Ε. Αχτσιόγλου..., Το «νέο» Εργατικό Δίκαιο, 2014

Ο καθηγητής του εργατικού δικαίου Ιωάννης Κουκιάδης συμπλήρωσε το 2007 τριάντα επτά (37) χρόνια πανεπιστημιακής θητείας στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται μελέτες έγκριτων νομικών κατανεμημένες στις εξής ενότητες: Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις, Ατομικές εργασιακές σχέσεις, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις.

Table of contents   +

IΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ

Επαγγελματική, ακαδημαϊκή εξέλιξη και λοιπές δραστηριότητες

Συγγραφικό και λοιπό έργο

Α. Βιβλία (αυτοτελή)

Β. Άρθρα νομικού περιεχομένου

Γ. Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και διεθνή σεμινάρια

Δ. Συμμετοχή σε μαθήματα στο εξωτερικό

Ε. Γνωμοδοτήσεις

ΣΤ. Άρθρα πολιτικοοικονομικού περιεχομένου

Ζ. Άρθρα σε εφημερίδες

Άρις Καζάκος, Laudatio για τον Kαθηγητή Γιάννη Κουκιάδη

Άγγελος Στεργίου, Έπαινος - Εξέργον

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ

ΜΕΡΟΣ Α´

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Xριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Θετικά μέτρα και αρχή της ισότητας από την σκοπιά του Συγκριτικού Δικαίου

Ακρίτας Καϊδατζής, Λέκτορας Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

«Μεγάλη πολιτική» και ασθενής δικαστικός έλεγχος. Συνταγματικά ζητήματα

και ζητήματα συνταγματικότητας στο «Μνημόνιο»

Ιάκωβος Γ. Μαθιουδάκης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Η συνταγματική μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων υπό αναθεώρηση;

Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ακρίτας Καϊδατζής, Λέκτορας Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και Σύνταγμα. Μια πρώτη αποτίμηση, ενόψει

και της απόφασης ΣτΕ (Ολ) 668/2012

ΜΕΡΟΣ Β´

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Νικήτας Αλιπράντης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Στρασβούργου, πρ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης – Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Η εργασία ως δικαίωμα: καθυπόταξη στην κακοποίησή του;

Ευτυχία Αχτσιόγλου, Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου, Υποψ. Διδάκτορος Εργατικού Δικαίου ΑΠΘ

Η απόσπαση εργαζομένων κατά την παροχή υπηρεσιών στην ενωσιακή έννομη

τάξη: Χαρακτηριστικό πεδίο έντασης μεταξύ των εθνικών συστημάτων εργατι-

κού δικαίου και των κανόνων της ενιαίας αγοράς

Κωνσταντίνος Γώγος, Aναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Τα όρια ηλικίας στην ελληνική δημόσια υπηρεσία υπό την ισχύ της οδηγίας

2000/78/ΕΚ

Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το δίκαιο περί μεταβίβασης επιχειρήσεων: από δίκαιο προστασίας σε μέσο

καταστρατήγησης; (Το παράδειγμα των ελληνικών ναυπηγείων)

Βικτωρία Σπ. Δούκα, Καθηγήτρια Eργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Από την flexicurity στην flexiprecarity; Το παράδειγμα των «περισσότερο ατυ-

πικών» συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και της σύμβασης-υβρίδιο του «μι-

σθωτού-μετόχου»

Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η καταχρηστική απόλυση υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας του Αρείου

Πάγου

Δημήτρης Ν. Λαδάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Συστηματική θεώρηση του δικαίου καταγγελίας από την εφαρμογή του άρθρου

8 ν. 3198/1955 στις εργασιακές συμβάσεις με όριο ηλικίας

Καλλιόπη Θ. Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σύγχρονες εξελίξεις στα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στον κοινοτικό χώρο

επί διαφορών από ατομικές συμβάσεις εργασίας

Κώστας Δ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η διεθνοποίηση της κινητικότητας των εργαζομένων

Δημήτρης Σιδέρης, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Το αξιόποινο της μη καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης

Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Οι εργαζόμενοι φτωχοί. Οι επάξιοι νεόπτωχοι

Dr. Martin Franzen, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μονάχου

Η προστασία από την απόλυση κατά το γερμανικό δίκαιο

ΜΕΡΟΣ Γ´

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Άρις Καζάκος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η καταγγελία συλλογικών συμβάσεων εργασίας (σσε) και διαιτητικών αποφά-

σεων (δα)

Γεώργιος Λεβέντης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η καταδίκη της συνδικαλιστικής οργάνωσης να διακόψει την παράνομη απερ-

γία και να παραλείψει αυτή στο μέλλον

Ιωάννης Δ. Ληξουριώτης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος

Η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Κωστής Μπακόπουλος

Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από την καταγγελία. Παλαιοί και

νέοι προβληματισμοί

Δημήτρης Α. Τραυλός-Τζανετάτος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το δικαίωμα πληροφόρησης των συμβουλίων εργαζομένων και η υπερόρια

εφαρμογή του (άρθρο 13 παρ. 1 και 2 ν. 1767/1988)

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023