Λ. Μαργαρίτης/Ν. Παρασκευόπουλος, Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι, 11η έκδ., 2009


Λ. Μαργαρίτης/Ν. Παρασκευόπουλος, Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι, 11η έκδ., 2009

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση ο ρυθμός της νομοθετικής παραγωγής αντί να χαλαρώσει εντάθηκε, υπάρχοντες κανόνες τροποποιήθηκαν και νέοι θεσπίστηκαν.

Πρόκειται για φαινόμενο που μετέθεσε το ενδιαφέρον του νομικού από την κρατική αξιολόγηση στη ρηχή πληροφόρηση. Στην ανάγκη ενημέρωσης επιχειρεί να ανταποκριθεί η παρούσα ενδέκατη στη σειρά, έκδοση, η ύλη της οποίας και προσαρμόστηκε και εμπλουτίστηκε με τους νέους σημαντικούς νόμους που στο μεταξύ τέθηκαν σε εφαρμογή.

Edition info

Title
Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι
© 2009
Authors
Edition
11th ed.
ISBN
978-960-445-489-1
Pages
1392
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο Ποινικός Νόμος

Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

ΙΙ. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η αξιόποινη πράξη

Ι. Γενικές διατάξεις

ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης

ΙΙΙ. Ο καταλογισμός της πράξης

IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητος προς καταλογισμό

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Απόπειρα και συμμετοχή

Ι. Απόπειρα

ΙΙ. Συμμετοχή

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση

Ι. Κύριες ποινές

ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές

ΙΙΙ. Μέτρα ασφαλείας

IV. Αποζημίωση

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιμέτρηση της ποινής

Ι. Γενικοί κανόνες

ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ’ έξη

ΙΙΙ. Συρροή εγκλημάτων

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο

Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο

ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο

Ι. Παραγραφή

ΙΙ. Παραίτηση από την έγκληση

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Προσβολές του πολιτεύματος

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Προδοσία της Χώρας

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα κατά ξένων κρατών

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων

Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης

ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιβουλή της δημόσιας τάξης

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα που ανάγονται στην στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα κατά της ζωής

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σωματικές βλάβες

ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μονομαχία

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας

ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα κατά της τιμής

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Παραβίαση απορρήτων

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επαιτεία και αλητεία

ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πταίσματα

Ι. Γενικές διατάξεις

ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα

ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τελικές διατάξεις

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μεταβατικές διατάξεις

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 15η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, 3η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #34
Η νέα (τρίτη) έκδοση του «Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα» είναι προσαρμοσμένη στις αλλαγές που επέφεραν οι νέοι Ποινικοί Κώδικες (ΠΚ: ν. 4619/2019 και ΚΠΔ: 4620/2019).
Κ. Φράγκος, Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019 και Ν. 4637/2019), 2020
Στο ογκώδες αυτό έργο, που συνδυάζει Θεωρία και Πρακτική, ερμηνεύονται κατ’ άρθρο και παράγραφο άρθρου οι νέες ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Ο νομικός της πράξης...