Ελληνικά English
| | | |

Books


Λ. Κοτσίρης, Εννέα ομιλίες στην Ακαδημία Αθηνών, 2015

Edition info

Title
Εννέα ομιλίες στην Ακαδημία Αθηνών
Σκέψεις πάνω σε σύγχρονα θέματα
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-339-9
Pages
VII + 265
Price
€ 15.00
In stock

Λ. Κοτσίρης, Εννέα ομιλίες στην Ακαδημία Αθηνών, 2015


Λ. Κοτσίρης, Εννέα ομιλίες στην Ακαδημία Αθηνών, 2015

Στην παρούσα έκδοση συγκεντρώνονται 9 ομιλίες του Ακαδημαϊκού Καθηγητή, κ. Λάμπρου Κοτσίρη, επάνω στη σύγχρονη και σύνθετη προβληματική για το Δίκαιο, την Ηθική και την Οικονομία.

Edition info

Title
Εννέα ομιλίες στην Ακαδημία Αθηνών
Σκέψεις πάνω σε σύγχρονα θέματα
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-339-9
Pages
VII + 265
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα*

1. Η επερχόμενη εποχή καθολικής εμπορευματοποίησης. Διαπλοκή

δικαίου και ηθικής

2. Κοσμική διάσταση του Δικαίου και Homo Spatialis

3. Περί Ηθικής των Επιχειρήσεων

4. «Πνευματική ιδιοκτησία, η πιο ιερή». Άνοδος, αμφισβήτηση και η

συμβολή της τέχνης

5. Science, technology and human values. Civil Disobedience and

Inhuman Law

6. Ηomo Oeconomicus και Δίκαιο. Συμμετοχή σε Αδίκημα;

7. Πτώχευση κράτους ή περί απολογίας του Adam Smith

8. Διαμεσολάβηση στη σκιά του Δικαίου. Φυσική επιλογή λύσης των

ανθρώπινων συγκρούσεων

9. Εγώ ο αφερέγγυος. Διάλογος με την απόγνωση

* Κατά χρονολογική σειρά.

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account