Κ. Βαβούσκος, Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου, 1980


Κ. Βαβούσκος, Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου, 1980

Edition info

Title
Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου
Πανεπιστημιακαί παραδόσεις
© 1980
Author
ISBN
978-050-600-1
Pages
270
Out of print

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

I. Tzamtzis/C. Dimakopoulou/A. Kaϊdatzis..., The sabre and the law / Le sabre et le droit, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης από τη σκοπιά της Ιστορίας του Δικαίου
Χ. Παπαχαραλάμπους, Μελέτες Φιλοσοφίας Δικαίου (2003-2022), τόμ. 1, 2023
Επιλεγμένες συμβολές με διεπιστημονική προσέγγιση πάνω σε κρίσιμα δικαιοφιλοσοφικά προβλήματα
Ι. Τζαμτζής, Καρχηδών, 2023
Το πολιτειακό πλέγμα της Καρχηδόνας, οι ιδιαιτερότητές του και η λειτουργικότητά του