Κ. Βαθιώτης, Η ρητορική του εκβιασμού στην εποχή της ελληνικής οικονομικής κρίσης, 2016


Κ. Βαθιώτης, Η ρητορική του εκβιασμού στην εποχή της ελληνικής οικονομικής κρίσης, 2016

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η δημοφιλής ρητορική του εκβιασμού που υποστηρίζεται ότι υφίσταται η Ελλάδα στα χρόνια της λεγόμενης “οικονομικής κρίσης” από τους πάλαι ποτέ “εταίρους” και νυν “δανειστές” της. Η αφορμή για την συγγραφή του μικρού αυτού βιβλίου ελήφθη από το (προ τριετίας δημοσιευθέν και στην ελληνική) μελέτημα του Γερμανού κοινωνιολόγου Ulrich Beck, με τίτλο: “Η γερμανική Ευρώπη: Νέα τοπία εξουσίας στα σημάδια της κρίσης”.

Μέσα από την ποινικοδικαιική ανάλυση του φαινομένου της απειλής παραλείψεως μιας μη οφειλόμενης (και άρα νόμιμης) ενέργειας, εν προκειμένω: της μη παροχής οικονομικής βοήθειας, επιχειρείται να καταδειχθεί ότι η χρήση του όρου “εκβιασμός” δεν αποτελεί παρά μόνο ένα modus parlandi χωρίς νομικό αντίκρισμα. Ό,τι μπορεί να φαίνεται στους μη εξοικειωμένους με την νομική επιστήμη πολίτες ότι αποτελεί “ωμό εκβιασμό”, δεν σημαίνει ότι είναι αξιολογήσιμο εξ επόψεως (Ποινικού) Δικαίου ως παράνομη βία ή εκβίαση. Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο πόνημα φιλοδοξεί να συνδυάσει την πολιτική συνθηματολογία με την ποινική δογματική. Στην τελευταία ενότητα επιχειρείται ο συσχετισμός της σχετικής προβληματικής με αλληγορικές αναφορές σε δύο θεατρικά έργα, την “όπερα της πεντάρας” και την “επίσκεψη της γηραιάς κυρίας”.

Edition info

Title
Η ρητορική του εκβιασμού στην εποχή της ελληνικής οικονομικής κρίσης
Ταυτοχρόνως: Περί της (μη) αξιόποινης απειλής παραλείψεως
© 2016
Author
ISBN
978-960-568-529-4
Pages
XIII + 57
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ι. Παραδείγματα σχετικά με την ρητορική του εκβιασμού

Α. Σε διεθνές επίπεδο

Β. Σε ελληνικό επίπεδο

Γ. Ποιος εκβιάζει ποιον

Δ. Και εσωτερικός εκβιασμός.

ΙΙ. Η ρητορική του εκβιασμού ως αφορμή για την ποινική αξιο­λόγηση της απειλής παραλείψεως

Α. Απειλή παραλείψεως οφειλόμενης versus μη οφειλόμε­νης ενέργειας

Β. Επιδείνωση versus μη βελτίωση της θέσης του απειλου­μένου

Γ. Απειλή νόμιμης παράλειψης άσχετης προς τον επι­διω­κόμενο σκοπό

Δ. Διεύρυνση versus περιορισμός της ελευθερίας του απει­λουμένου

1. Γενική τοποθέτηση

2. Ειδικότερα: Νομικά σημαντικός εξαναγκασμός και επί γενικής υποχρεώσεως τέλεσης της ενέργειας που απειλείται ότι θα παραλειφθεί;.

ΙΙΙ. Από τον (μη) εξαναγκασμό στην εκμετάλλευση;

IV. Αλληγορίες.

Α. “Η όπερα της πεντάρας”.

Β. “Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας”

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΙΙ. ΑΛΛΟΔΑΠΗ 55

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...