Κ. Βάσσης/Χ. Καραμπαρμπούνης/Ι. Καρεκλάς..., Δίκαιο του Κυπριακού ζητήματος, 2014


Κ. Βάσσης/Χ. Καραμπαρμπούνης/Ι. Καρεκλάς..., Δίκαιο του Κυπριακού ζητήματος, 2014

Υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών του Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και της Δρος Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη εκδίδεται η νέα επιστημονική Σειρά ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Τη διεύθυνση και επιμέλεια της Σειράς έχουν ο διεθνολόγος Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Ιάκωβος Καρεκλάς, και η Πρόεδρος του Ιδρύματος, Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη.

Ο τόμος αναφέρεται σε σημαντικές πλευρές του Κυπριακού ζητήματος και θεωρεί όλη την εξέλιξη του Διεθνούς, αλλά άκρως δυσεπίλυτου αυτού προβλήματος μέχρι το Σχέδιο Αννάν (2004), συμπεριλαμβανομένων, λεπτομερώς, των Διακοινοτικών Συνομιλιών (1968 - 2012).

Με ιδιαίτερη ενάργεια, οι συγγραφείς του Τόμου (Καθηγητές Ηλίας Κρίσπης† Αντώνης Μπρεδήμας, Γιώργος Κασιμάτης, Ιάκωβος Καρεκλάς, Πρέσβεις ε.τ. Χάρης Καραμπαρμπούνης, Κωνσταντίνος Βάσσης και άλλοι έγκριτοι συγγραφείς), αναλύουν το Κυπριακό Ζήτημα, στο πλαίσιο των Αρχών του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Ο τόμος παρουσιάστηκε σε Πανηγυρική Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πανεπι-στημίου Κύπρου, στις 17 Φεβρουαρίου 2014.

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Μονάχου, Επίτιμη Δικηγόρος, Πρόεδρος του

Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη

& Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη

Εισηγητική θεώρηση μερικών σημείων του Κυπριακού Ζητήματος

Ηλίας Κρίσπης, Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου

Αθηνών (†26.8.2012), Επίτιμος Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου

Εξωτερικών

Μερικές νομικές απόψεις, σχετικές με όλη την «ανάμιξη»

του Κ. Ανναν. Νομική μορφή της ανάμιξης του Αννάν στο

Κυπριακό

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ομότ. Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

Η συμπαράσταση του πνευματικού κόσμου στην Ελλάδα προς τον απελευθερωτικό κυπριακό Αγώνα, 1955-1959

Γιώργος Κασιμάτης, Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών

Πλαίσιο αρχών ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για βιώσιμη λυση του Κυπριακού. Διεθνές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων. Αναδημοσίευση της Διακήρυξης των Οκτώ Ειδικών Επιστημόνων

Αντώνης Μπρεδήμας, Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών

«Οι κυρίαρχες βρετανικές βάσεις στην Κύπρο υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου»

Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Καθηγήτρια Ελληνικής Διπλωματικής Ιστορίας

Παντείου Πανεπιστημίου

Η Κυπριακή κρίση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, Δεκέμβριος 1963 – Απρίλιος 1964.

Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών

Η πληγείσα λόγω της διαρπαγής πολιτιστικών αγαθών ταυτότητα της Κύπρου ζητά αποκατάσταση

Δρ. Ιάκωβος Καρεκλάς, Αν. Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διεθνές Δίκαιον και Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο 1974: Το επιχείρημα της Συνθήκης Εγγυήσεως

Θάνος Π. Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Ενεργειακές εξελίξεις και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας στην ανατολική Μεσόγειο

Χάρης Καραμπαρμπούνης, Πρέσβης ε.τ.

Διεθνείς Αποφάσεις, Συμφωνίες και Σχέδια λύσης του Κυπριακού: μια θεματολογική σύνοψη απο το 1974

Κωνσταντίνος Βάσσης, Πρέσβης ε.τ.

Οι κυπριακές διακοινοτικές συνομιλίες 1968-2012. Συνοπτική θεώρηση του Σχεδίου Αννάν

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Δρούγκα, Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Series: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #6
Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εκχώρηση στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Έμφαση δίνεται στην ιδιάζουσα πρακτική σημασία...
Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
Β. Κούρτης, Οι Υποχρεώσεις Διατροφής στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Οι υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές και συγγενικές σχέσεις διατηρούν με σταθερό τρόπο υψηλή θέση μεταξύ των ζητημάτων που απασχολούν τον διεθνή και τον...
Π. Νάσκου-Περράκη/Ν. Ζάικος, Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2022
Η Διπλωματία, ως επιστήμη ή τέχνη ή και τα δύο, είναι τόσο παλαιά όσο τα έθνη και τα κράτη. Ο τρόπος ενάσκησης της Διπλωματίας, από πρόσκαιρος αρχικά, με τον χρόνο απέκτησε...
Ι. Παπαφλωράτος, Το νομικό καθεστώς των νήσων του Αιγαίου, 2η έκδ., 2022
Το θέμα του καθεστώτος των νήσων του Αιγαίου είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των διμερών ελληνοτουρκικών σχέσεων και έχει απασχολήσει κορυφαίους νομικούς και από τις...