Κ. Βάσσης/Χ. Καραμπαρμπούνης/Ι. Καρεκλάς..., Δίκαιο του Κυπριακού ζητήματος, 2014


Κ. Βάσσης/Χ. Καραμπαρμπούνης/Ι. Καρεκλάς..., Δίκαιο του Κυπριακού ζητήματος, 2014

Υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών του Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και της Δρος Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη εκδίδεται η νέα επιστημονική Σειρά ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Τη διεύθυνση και επιμέλεια της Σειράς έχουν ο διεθνολόγος Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Ιάκωβος Καρεκλάς, και η Πρόεδρος του Ιδρύματος, Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη.

Ο τόμος αναφέρεται σε σημαντικές πλευρές του Κυπριακού ζητήματος και θεωρεί όλη την εξέλιξη του Διεθνούς, αλλά άκρως δυσεπίλυτου αυτού προβλήματος μέχρι το Σχέδιο Αννάν (2004), συμπεριλαμβανομένων, λεπτομερώς, των Διακοινοτικών Συνομιλιών (1968 - 2012).

Με ιδιαίτερη ενάργεια, οι συγγραφείς του Τόμου (Καθηγητές Ηλίας Κρίσπης† Αντώνης Μπρεδήμας, Γιώργος Κασιμάτης, Ιάκωβος Καρεκλάς, Πρέσβεις ε.τ. Χάρης Καραμπαρμπούνης, Κωνσταντίνος Βάσσης και άλλοι έγκριτοι συγγραφείς), αναλύουν το Κυπριακό Ζήτημα, στο πλαίσιο των Αρχών του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Ο τόμος παρουσιάστηκε σε Πανηγυρική Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πανεπι-στημίου Κύπρου, στις 17 Φεβρουαρίου 2014.

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Μονάχου, Επίτιμη Δικηγόρος, Πρόεδρος του

Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη

& Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη

Εισηγητική θεώρηση μερικών σημείων του Κυπριακού Ζητήματος

Ηλίας Κρίσπης, Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου

Αθηνών (†26.8.2012), Επίτιμος Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου

Εξωτερικών

Μερικές νομικές απόψεις, σχετικές με όλη την «ανάμιξη»

του Κ. Ανναν. Νομική μορφή της ανάμιξης του Αννάν στο

Κυπριακό

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ομότ. Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

Η συμπαράσταση του πνευματικού κόσμου στην Ελλάδα προς τον απελευθερωτικό κυπριακό Αγώνα, 1955-1959

Γιώργος Κασιμάτης, Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών

Πλαίσιο αρχών ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για βιώσιμη λυση του Κυπριακού. Διεθνές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων. Αναδημοσίευση της Διακήρυξης των Οκτώ Ειδικών Επιστημόνων

Αντώνης Μπρεδήμας, Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών

«Οι κυρίαρχες βρετανικές βάσεις στην Κύπρο υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου»

Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Καθηγήτρια Ελληνικής Διπλωματικής Ιστορίας

Παντείου Πανεπιστημίου

Η Κυπριακή κρίση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, Δεκέμβριος 1963 – Απρίλιος 1964.

Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών

Η πληγείσα λόγω της διαρπαγής πολιτιστικών αγαθών ταυτότητα της Κύπρου ζητά αποκατάσταση

Δρ. Ιάκωβος Καρεκλάς, Αν. Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διεθνές Δίκαιον και Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο 1974: Το επιχείρημα της Συνθήκης Εγγυήσεως

Θάνος Π. Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Ενεργειακές εξελίξεις και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας στην ανατολική Μεσόγειο

Χάρης Καραμπαρμπούνης, Πρέσβης ε.τ.

Διεθνείς Αποφάσεις, Συμφωνίες και Σχέδια λύσης του Κυπριακού: μια θεματολογική σύνοψη απο το 1974

Κωνσταντίνος Βάσσης, Πρέσβης ε.τ.

Οι κυπριακές διακοινοτικές συνομιλίες 1968-2012. Συνοπτική θεώρηση του Σχεδίου Αννάν

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

P. Jougleux, Ειδικές μορφές συμβάσεων στο Κυπριακό Δίκαιο, 2024
Μια λιτή και κατανοητή παρουσίαση των κύριων ζητημάτων των ειδικών μορφών συμβάσεων στο Κυπριακό Δίκαιο
Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...