Κ. Σταμάτης, Σχολιασμός δικαστικής απόφασης, 2η έκδ., 2009


Κ. Σταμάτης, Σχολιασμός δικαστικής απόφασης, 2η έκδ., 2009

Η πρωτοτυπία του βιβλίου, στην ελληνική νομική βιβλιογραφία, έγκειται στο ότι καταπιάνεται με το σχολιασμό των δικαστικών αποφάσεων ως είδος του νομικού λόγου. Προς τούτο αναπτύσσει ένα θεωρητικό υπόβαθρο, ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές και μία σειρά διαφωτιστικών παραδειγμάτων.

Το βιβλίο αυτό υπαγορεύθηκε από μία πρόδηλη πρακτική ανάγκη, που στο συγγραφέα του έγινε αισθητή από τη διδασκαλία μεθοδολογίας του δικαίου τόσο σε φοιτητές Νομικής όσο και σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Επρόκειτο για το εναγώνιο ερώτημα νέων νομικών σχετικά με το πώς είναι καλό να γίνεται σχολιασμός δικαστικής αποφάσεως. Ερώτημα με προφανές πρακτικό ενδιαφέρον για κάθε νομικό, ιδίως όμως για όσους συνεχίζουν τις νομικές σπουδές σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Το ανά χείρας τομίδιο διαλαμβάνει κατ’ αρχάς ένα σύντομο τμήμα, που αναφέρεται σε τρία βασικά είδη σχολιασμού δικαστικών αποφάσεων, επιμένοντας κάπως περισσότερο σε σχολιασμό που γίνεται ως πρακτική άσκηση από εκπαιδευόμενους νομικούς. Ακολουθούν υποδείγματα που εμπίπτουν σε κάθε ένα από τα είδη αυτά. Πρόθεση του έργου αυτού είναι να φανεί γιατί ο σχολιασμός δικαστικής αποφάσεως απαιτεί, εκ μέρους του σχολιάζοντος, πολύ περισσότερες γνώσεις από τη διακατοχή κάποιων ετοιμοπαράδοτων τεχνικών οδηγιών.

Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στη δεύτερη έκδοσή του το βιβλίο αυτό έχει βελτιωθεί ελαφρώς σε ολόκληρη την έκτασή του. Κυρίως όμως έχει εμπλουτισθεί με τα ακόλουθα κείμενα, με αφορμή συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις: α) Τι σημαίνει ότι «οι ευμενείς ρυθμίσεις πρέπει να ερμηνεύονται στενά»; β) Τι σημαίνει ότι οι συνταξιοδοτικές διατάξεις περί των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να ερμηνεύονται «στενά και αυστηρά»; γ) Ο διοικητικός δικαστής δεν έχει κατά κυριολεξία διακριτική ευχέρεια να διατάξει ή όχι τη συμπλήρωση των αποδείξεων.

Edition info

Title
Σχολιασμός δικαστικής απόφασης
Θεωρία, τεχνική, παραδείγματα
© 2009
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-473-0
Pages
VX + 157
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Προδιάθεση

Πηγές πρώτων δημοσιεύσεων και σχολιαζόμενες αποφάσεις

Ι. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Τρόποι σχολιασμού δικαστικών αποφάσεων

2. Ο σχολιασμός ακολουθεί τις μεθοδολογικές προδιαγραφές για την εκφορά ορθής νομικής κρίσης εν γένει

3. Το βαθύτερο νόημα του σχολιασμού δικαστικών αποφάσεων

ΙΙ. ΑΠΛΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Α. Θέματα δημοσίου δικαίου

1. Είναι άραγε συνταγματικά επιτρεπτή η διαιτητική επίλυση φορολογικών διαφορών από διοικητικές συμβάσεις (24/1993 ΑΕΔ);

2. Φορολογική ισότητα μεταξύ των θρησκευμάτων (1064/1998 Μον. Διοικ. Πρωτ. Θεσσαλονίκης)

Β. Θέματα ιδιωτικού δικαίου

1. Υποχρέωση ανοχής για διοχέτευση και αποχέτευση θαλασσινού νερού προς γειτονικό ακίνητο για τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής (4/1995 ΑΠ)

2. Δικαστική προστασία υπέρ ναού της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που στερείται νομικής προσωπικότητας (360/1994 ΑΠ)

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

1. Το σύστημα επιβολής προστίμων βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων απάδει άραγε προς το Σύνταγμα (53/1999 Μον. Διοικ. Πρωτ. Βόλου)

2. Μια περίπτωση εφαρμογής του αιτήματος του έλλογου νομοθέτη (2392/2000 Τριμ. Διοικ. Πρωτ. Θεσσαλονίκης)

ΙV. ΑΡΘΡΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΄Η ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

1. Προσβολή της προσωπικότητας από λήμμα λεξικού;

2. Αναγνώριση αλλοδαπής δικαστικής απόφασης για επιδίκαση τιμωρητικής αποζημίωσης

3. Αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεως κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

4. Ποινική προστασία του επαγγέλματος του ξεναγού

5. Τι σημαίνει ότι «οι ευμενείς ρυθμίσεις πρέπει να ερμηνεύονται στενά»;

6. Τι σημαίνει ότι οι συνταξιοδοτικές διατάξεις περί των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να ερμηνεύονται «στενά και αυστηρά»;

7. Ο διοικητικός δικαστής δεν έχει διακριτική ευχέρεια να διατάξει ή όχι τη συμπλήρωση των αποδείξεων

8. Ένα σύντομο αλλά συνθετικό παράδειγμα νομικής ερμηνείας

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κ. Σταμάτης, Μεθοδολογία του Δικαίου, 2η έκδ., 2019
Πώς οφείλουμε να σκεπτόμαστε νομικοί και πολίτες, προκειμένου να αιτιολογούμε με τρόπο μεθοδικό τις νομικές κρίσεις μας; Είναι δυνατόν να θεμελιώνουμε νομικές λύσεις πάνω σε...
Κ. Σταμάτης/Α. Τάκης, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, 2η έκδ., 2018
Το εισαγωγικό αυτό βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες Νομικής, όπως και σε αναγνώστες που επιθυμούν να μυηθούν σε θεμελιώδους σημασίας ζητήματα της επιστήμης του...
Μ. Σκολιανός, Εξελικτισμός και σχετικισμός στο Δίκαιο, 2016
Στο παρόν βιβλίο, εξετάζονται οι πολυσχιδείς σχέσεις που συνδέουν το φαινόμενο του δικαίου με τα δύο κυριότερα ρεύματα σκέψης και θεώρησης του κόσμου και της πορείας της...
S. Cohen/J. Young/Β. Βασιλαντωνοπούλου..., Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα, 2015
Ο ηθικός πανικός και τα δικαιώματα προσφέρουν τις κεντρικές έννοιες στις οποίες επικεντρώνεται κάθε ένα από τα δύο μέρη στα οποία χωρίζεται το βιβλίο, ενώ η έννοια της...
Δ. Ζουδιανός, Εισαγωγή στα νομικά, τόμ. 1, 2η έκδ., 2015
Ο σύγχρονος πολίτης κατακλύζεται καθημερινά από δικαστικά ρεπορτάζ στα ΜΜΕ με ευρέως φάσματος «νομικής φύσεως» ειδήσεις. Τα νομικά θέματα γεννούν στον μη ειδικό απορίες και...