Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022


Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022

Η ανάλυση του νεοφεουδαρχικού συνταγματισμού, ως μετεξέλιξης της συνταγματικής απορρύθμισης, διερευνά την αξιακά ανάδρομη πορεία του σύγχρονου ευρωπαϊκού συνταγματισμού λόγω της αναβίωσης προτύπων ή μοτίβων της μεσαιωνικής φεουδαρχίας. Πρόκειται για πρότυπα ή μοτίβα τα οποία δεν είχε υπερβεί πλήρως ο νεωτερικός συνταγματισμός και τα οποία αναζωπυρώθηκαν στο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών απελευθέρωσης των αγορών και του διεθνούς εμπορίου, του εξευρωπαϊσμού του εθνικού δικαίου, της εξέλιξης της τεχνολογίας και των αλλεπάλληλων κρίσεων των τελευταίων ετών.
Μεταξύ αυτών των προτύπων ή μοτίβων ξεχωρίζουν το δόγμα της διαμοιρασμένης κυριαρχίας, η αποδιοργάνωση των δημόσιων εξουσιών, ο πολλαπλασιασμός των συγκρούσεων μεταξύ των πολυεπίπεδων κέντρων εξουσίας, η διαρκής αναζήτηση συγκυριακών πολιτικών συμβιβασμών, ο περιορισμός της δυνατότητας κοινωνικής ανέλιξης των ατόμων σε καθεστώς ειρήνης, ασφάλειας και αξιοκρατίας, το πέρασμα από ένα σύστημα κυβέρνησης με βάση τον νόμο σε ένα σύστημα διακυβέρνησης με βάση συμβατικούς δεσμούς πίστης και εξάρτησης, η διεύρυνση της εργαλειοποίησης του δικαίου, η κλιμακούμενη ιδιωτικοποίηση των δημόσιων εξουσιών, η οποία, τα τελευταία χρόνια, φτάνει ακόμη και στη διεκδίκηση της ίδιας της συντακτικής εξουσίας από υπερενισχυμένα ιδιωτικά κέντρα εξουσίας, η υβριδοποίηση δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, η ρευστοποίηση του δικαίου, το οποίο, στις μέρες μας, θεωρείται ριζωμένο στις κοινές παραδόσεις των ευρωπαϊκών κρατών και γίνεται αντικείμενο συνεχούς διαπραγμάτευσης από μια κοινότητα ερμηνευτών που, σε καθεστώς διαρκούς κατάστασης ανάγκης, πολεμούν μάταια μεταξύ τους για το προνόμιο της εκφοράς του τελευταίου λόγου, καθώς και η αποδυνάμωση της δικαστικής εξουσίας προς όφελος ενός «κλήρου» που, σήμερα, έχει τεχνοκρατικό χαρακτήρα και, με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, διεκδικεί τον τίτλο του αυθεντικού ερμηνευτή του δικαίου.

Edition info

Title
Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός
© 2022
Author
ISBN
978-960-648-465-0
Pages
VI + 274
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας περιεχομένων

Προλεγόμενα

Διάγραμμα

Εισαγωγή

α) Η νεοφεουδαρχία

β) Η συνταγματική απορρύθμιση

γ) Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός

δ) Η θεσμική δυναμική

ε) Περί κυριαρχίας

στ) Το διάγραμμα της μελέτης

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Ι. Η αναζωπύρωση του απροϋπόθετου πολιτικού ανταγωνισμού

Α. Η ατελής ουδετεροποίηση του Πολιτικού

Β. Ο απεντοπισμός του Πολιτικού

ΙΙ. Η αποδιοργάνωση των δημόσιων εξουσιών

Α. Η ιεράρχηση των δημόσιων εξουσιών

Β. Η σύγχυση των δημόσιων εξουσιών

ΙΙΙ. Οι ασταθείς σχέσεις των πολυεπίπεδων κέντρων εξουσίας

Α. Η διαρκής ανάδυση νέων κέντρων εξουσίας και αντιβάρων

Β. Η συνεχής αναζήτηση νέων πολιτικών συμβιβασμών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Ι. Η αποδυνάμωση της επιτελεστικότητας του Συντάγματος

Α. Η ατελής αυτονόμηση των συνταγματικών κανόνων

Β. Η εργαλειοποίηση των συνταγματικών κανόνων

ΙΙ. Η σχετικοποίηση της διάκρισης μεταξύ Κράτους και Κοινωνίας

Α. Η ατελής αποπροσωποποίηση της δημόσιας εξουσίας

Β. Η ιδιωτικοποίηση των συντεταγμένων δημόσιων εξουσιών

ΙΙΙ. Ο κοινωνιακός συνταγματισμός

Α. Η απομίμηση των νεωτερικών συνταγματικών προτύπων

Β. Η δημόσια ρύθμιση των ιδιωτικών συνταγμάτων

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ι. Η ύπαρξη κοινών συνταγματικών αρχών

Α. Τα σύμβολα της πίστης στις κοινές αρχές

Β. Οι αποκλίνουσες επικλήσεις των κοινών αρχών

ΙΙ. Ο πόλεμος των ερμηνευτών

Α. Η διεκδίκηση του τίτλου του αυθεντικού ερμηνευτή

Β. Η διεκδίκηση του τελευταίου λόγου

ΙΙΙ. Το συνταγματικό δίκαιο υπό συνεχή διαπραγμάτευση

Α. Ο ερμηνευτικός πλουραλισμός

Β. Η διαρκής κατάσταση ανάγκης

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σχετικά με το τέλος του νεωτερικού συνταγματισμού

και τον νέο Διαφωτισμό

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Ι. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

ΙΙ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Παναγούλιας, Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών, 2023
Μια μελέτη της αλληλεπίδρασης του δικαστικού ελέγχου και της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών- με συστηματοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων
Π. Παραράς, Res Publica - Φιλελεύθερη Δημοκρατία, τόμ. 3, 2023
O τρίτος Τόμος μιας συλλογής μελετών εστιασμένης σε σύγχρονα και κρίσιμα νομικοπολιτικά και κοινωνικά γεγονότα
Πολυκώδικας, 13η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5039/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...