Ι. Τζαμτζής, Καρχηδών, 2023


Ι. Τζαμτζής, Καρχηδών, 2023

Το θεσμικό σύστημα της φοινικικής Καρχηδόνας -αποικίας της Τύρου στη Βόρεια Αφρική (σημερινή Τυνησία)- απασχόλησε τους Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, και μάλιστα τον Αριστοτέλη και τον Πολύβιο. Για μια ακόμη φορά, ο Ιωάννης Ε. Τζαμτζής παραδίδει στο αναγνωστικό κοινό το πρώτο βιβλίο, από την πλευρά της ακαδημαϊκής κοινότητας, το οποίο μελετά διεξοδικά το πολιτειακό πλέγμα της Καρχηδόνας, τις ιδιαιτερότητές του και τη λειτουργικότητά του. Επίσης, εξετάζονται η συνθήκη συμμαχίας μεταξύ του στρατηγού Αννίβα και του Φιλίππου Ε΄ της Μακεδονίας, καθώς και η χωροταξική διάταξη της πόλης, μέσα από γραμματειακά κείμενα..

Edition info

Title
Καρχηδών
Μελετήματα Ιστορίας και Δικαίου
© 2023
Author
ISBN
978-960-648-717-0
Pages
XXIV + 232
Price
€ 25.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

I. Tzamtzis/C. Dimakopoulou/A. Kaϊdatzis..., The sabre and the law / Le sabre et le droit, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης από τη σκοπιά της Ιστορίας του Δικαίου
Χ. Παπαχαραλάμπους, Μελέτες Φιλοσοφίας Δικαίου (2003-2022), τόμ. 1, 2023
Επιλεγμένες συμβολές με διεπιστημονική προσέγγιση πάνω σε κρίσιμα δικαιοφιλοσοφικά προβλήματα
Η. Δαγκλής, O Wittgenstein και το δίκαιο, 2022
Μια ανάλυση για το έργο του Wittgenstein και την επίδρασή του στο έργο του H.L.A. Hart