Ι. Τζαμτζής, Finis Iuris, 2019


Ι. Τζαμτζής, Finis Iuris, 2019

Η μελέτη ετούτη δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο. Με ένα πρώτο φυλλομέτρημα, θα είχε κανείς την τάση να το κατατάξει στα πονήματα της Ιστορίας του Δικαίου. Αρχίζοντας να διαβάζει το «Finis Iuris», θα μπορούσε να σκεφθεί o αναγνώστης ότι έχει στα χέρια του ένα δοκίμιο σχετικά με τη Φιλοσοφία του Δικαίου ή, καλύτερα, την Ιστορία της φιλοσοφίας του δικαίου –και μάλιστα, της ρωμαϊκής περιόδου. Tο περιεχόμενο του τόμου δεν είναι όμως αυτό μόνο. Η ολοκλήρωση της ανάγνωσης επιβάλλει τη διαπίστωση ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο, εξαιρετικά σύνθετο, έργο όπου η ιστορία συναντά την εθνολογία, το δίκαιο διαλέγεται με τη φιλοσοφία, η Σανσκριτική ατενίζει τη Λατινική και η αρχαιοελληνική διανόηση θάλπει τη ρωμαϊκή. Προδίδοντας βαθιά γνώση της νομικής σκέψης των Ρωμαίων στην εξέλιξή της, από τις απαρχές μέχρι την ιουστινιάνεια κωδικοποίηση, το «Finis Iuris» είναι ένα έργο που έλειπε μέχρι τώρα από τη νεοελληνική βιβλιογραφία και καλύπτει ένα κενό στο επιστημονικό αντικείμενο, και ευρύτερο πεδίο, της Γενικής Θεωρίας του Δικαίου

Edition info

Title
Finis Iuris
© 2019
Author
ISBN
978-960-568-947-6
Pages
XVI + 123
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

Αντί προλόγου

Συντομογραφίες

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Κεφαλαιο πρωτο

Aequalitas, aequabilitas, aequitas και lex

Κεφάλαιο δεύτερο

Ιδιοσυστατική αυθυπαρξία του ius και regula

Κεφάλαιο τρίτο

Ένας υπερβατικός σκοπός για το ius;

Κατακλείδα

Βιβλιογραφία παραπεμπτικών αναφορών

Ευρετήρια

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Τζαμτζής, Ο Μεσογειακός Κόσμος, 2η έκδ., 2024
Μια συστηματική παρουσίαση της ιστορίας του Μεσογειακού κόσμου τα έτη 323-44 π.Χ. με έμφαση στα πολιτικά συστήματα και τους θεσμούς
I. Tzamtzis/C. Dimakopoulou/A. Kaϊdatzis..., The sabre and the law / Le sabre et le droit, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης από τη σκοπιά της Ιστορίας του Δικαίου
Χ. Παπαχαραλάμπους, Μελέτες Φιλοσοφίας Δικαίου (2003-2022), τόμ. 1, 2023
Επιλεγμένες συμβολές με διεπιστημονική προσέγγιση πάνω σε κρίσιμα δικαιοφιλοσοφικά προβλήματα
Ι. Τζαμτζής, Καρχηδών, 2023
Το πολιτειακό πλέγμα της Καρχηδόνας, οι ιδιαιτερότητές του και η λειτουργικότητά του