Ι. Τζαμτζής, Finis Iuris, 2019


Ι. Τζαμτζής, Finis Iuris, 2019

Η μελέτη ετούτη δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο. Με ένα πρώτο φυλλομέτρημα, θα είχε κανείς την τάση να το κατατάξει στα πονήματα της Ιστορίας του Δικαίου. Αρχίζοντας να διαβάζει το «Finis Iuris», θα μπορούσε να σκεφθεί o αναγνώστης ότι έχει στα χέρια του ένα δοκίμιο σχετικά με τη Φιλοσοφία του Δικαίου ή, καλύτερα, την Ιστορία της φιλοσοφίας του δικαίου –και μάλιστα, της ρωμαϊκής περιόδου. Tο περιεχόμενο του τόμου δεν είναι όμως αυτό μόνο. Η ολοκλήρωση της ανάγνωσης επιβάλλει τη διαπίστωση ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο, εξαιρετικά σύνθετο, έργο όπου η ιστορία συναντά την εθνολογία, το δίκαιο διαλέγεται με τη φιλοσοφία, η Σανσκριτική ατενίζει τη Λατινική και η αρχαιοελληνική διανόηση θάλπει τη ρωμαϊκή. Προδίδοντας βαθιά γνώση της νομικής σκέψης των Ρωμαίων στην εξέλιξή της, από τις απαρχές μέχρι την ιουστινιάνεια κωδικοποίηση, το «Finis Iuris» είναι ένα έργο που έλειπε μέχρι τώρα από τη νεοελληνική βιβλιογραφία και καλύπτει ένα κενό στο επιστημονικό αντικείμενο, και ευρύτερο πεδίο, της Γενικής Θεωρίας του Δικαίου

Edition info

Title
Finis Iuris
© 2019
Author
ISBN
978-960-568-947-6
Pages
XVI + 123
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

Αντί προλόγου

Συντομογραφίες

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Κεφαλαιο πρωτο

Aequalitas, aequabilitas, aequitas και lex

Κεφάλαιο δεύτερο

Ιδιοσυστατική αυθυπαρξία του ius και regula

Κεφάλαιο τρίτο

Ένας υπερβατικός σκοπός για το ius;

Κατακλείδα

Βιβλιογραφία παραπεμπτικών αναφορών

Ευρετήρια

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ι. Άγγλος/Ε. Αντωνόπουλος/Χ. Αυγερινού..., Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος, 2022
Η παρούσα έκδοση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου (1944-2020), ο οποίος υπήρξε ένας δικαστής από τους πιο σημαντικούς της γενιάς του και διετέλεσε...
Η. Δαγκλής, O Wittgenstein και το δίκαιο, 2022
Ο Ludwig Wittgenstein υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές και συνάμα διφορούμενες φυσιογνωμίες στο χώρο της φιλοσοφίας κατά τις απαρχές του 20ου αιώνα με τεράστια επιρροή...
Ε. Προκοπίου, Η θεωρία του Φυσικού Δικαίου, 2022
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται ένα από τα κορυφαία ζητήματα της ιστορίας της φιλοσοφίας του δικαίου. Στόχος είναι μιας πλήρης παρουσίαση των θεωριών γύρω από το «μυστικό» του...
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Το παρόν δίτομο έργο περιέχει πλέον των εκατό μελετών από επιστήμονες σε ποικίλους κλάδους, οι οποίοι θέλησαν να προσφέρουν το έργο τους ως μια απότιση τιμής προς μια...