Ι. Μανωλεδάκης/Ν. Παρασκευόπουλος, Εγχειρίδιο ποινικού δικαίου, 2η έκδ., 2006


Ι. Μανωλεδάκης/Ν. Παρασκευόπουλος, Εγχειρίδιο ποινικού δικαίου, 2η έκδ., 2006

Στο χρόνο που διέρρευσε από την πρώτη έκδοση (1999) του Εγχειριδίου ως τώρα, αρκετά πράγματα άλλαξαν στο πεδίο του Ποινικού δικαίου. Η ανάπτυξη της διεθνούς και ιδίως της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε ποινικά θέματα, καθώς και οι νέες αντιλήψεις για την ασφάλεια και την δικαιοκρατική εγγύηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, προκάλεσαν ένα ρεύμα νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που έφθασε στη χώρα μας. Η ρευστότητα των κανόνων του Ποινικού δικαίου καθιστά στην εποχή μας ακόμη πιο αναγκαία την μελέτη των γενικών αρχών και των δικαιοκρατικών αξόνων του Ποινικού δικαίου. Η σημασία του Γενικού μέρους του Ποινικού δικαίου ανατιμάται.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση του Εγχειριδίου προσπαθεί να ανταποκριθεί στην παραπάνω ανάγκη μελέτης. Περιλαμβάνει ενημέρωση και θεωρητική επεξεργασία όλων των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων.

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Edition info

Title
Εγχειρίδιο ποινικού δικαίου
Γενικό μέρος
© 2006
Authors
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-117-0
Pages
286
Price
€ 17.00
In stock

Table of contents   +

1. Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

1.1. Το «ποινικό φαινόμενο» ως αντικείμενο της ποινικής επιστήμης

1.2. Από το κοινωνικό στο νομικό «ποινικό φαινόμενο»

1.3. Η συνταγματική κατοχύρωση της τυποποίησης του «ποινικού φαινομένου»

1.4. Οι κανόνες του ποινικού δικαίου και οι κλάδοι της ποινικής επιστήμης Ο Ποινικός Κώδικας

1.5. Η δομή και η ερμηνεία των κυρωτικών κανόνων

1.6. Χρονικά όρια εφαρμογής των κανόνων του ποινικού δικαίου

1.7. Τοπικά όρια εφαρμογής των κανόνων του ποινικού δικαίου

2. Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ

2.1. Το έννομο αγαθό ως «δέκτης» της αξιόποινης προσβολής

2.2. Η έννοια και η δομή της αξιόποινης πράξης

2.3. Η αντικειμενική αιτιότητα

2.4. Η υποκειμενική υπαιτιότητα: Δόλος αμέλεια

2.5. Ευθύνη από το αποτέλεσμα Διαπλοκή δόλουαμέλειας

2.6. Το «στίγμα» της αξιόποινης πράξης: Τόπος και χρόνος τέλεσης

2.7. Συρροή αξιόποινων πράξεων

3. Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΙΔΗΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ (: ΑΠΟΠΕΙΡΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

3.1. Ταξινόμηση των αξιόποινων πράξεων και εννοιολογικές διακρίσεις

3.2. Ημιτελής πράξη: Η απόπειρα

3.3. Υπαναχώρηση από την απόπειρα

3.4. Ειδικά ζητήματα σχετικά με την απόπειρα

3.5. Βοηθητική πράξη συμμετοχής και συναυτουργία

3.6. Ηθική αυτουργία Άμεση και απλή συνέργεια

3.7. Ειδικά ζητήματα συμμετοχής

4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ (: ΤΟ ΑΔΙΚΟ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΟΧΗ)

4.1. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (: το άδικο)

4.1.1. Θεωρητική θεμελίωση. Αρχικό και τελικό άδικο

4.1.2. Γενικοί λόγοι άρσης του αδίκου

4.1.3. Ειδικοί λόγοι άρσης του αδίκου

4.2. Ο καταλογισμός σε ενοχή

4.2.1. Θεωρητική θεμελίωση

4.2.2. Η υπαιτιότητα ως θετικός όρος του καταλογισμού

4.2.3. Πρόσθετα φρονηματικά στοιχεία του καταλογισμού

4.2.4. Οι περιπτώσεις άρσης του καταλογισμού (οι αρνητικοί όροι του καταλογισμού)

5. ΦΥΣΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. Πρώτη προσέγγιση. Ιστορικά στοιχεία και θεωρίες για την ποινή

5.2. Φύση, στόχοι και δομή της ποινής

5.3. Οι απειλούμενες κατά το νόμο ποινές

5.3.1. Κύριες ποινές

5.3.2. Παρεπόμενες ποινές

5.4. Τα μέτρα ασφαλείας. Η διαμόρφωση του δυαδικού συστήματος

5.5. Ειδικές ποινικές διατάξεις για τους ανηλίκους

5.6. Η επιβάρυνση της ποινής: Υποτροπή

5.7. Η φιλελεύθερη λειτουργία της ποινής: Εξάλειψη του αξιοποίνου

5.8. Η μείωση της απειλούμενης ποινής

6. ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

6.1. Η επιμέτρηση της ποινής

6.2. Η διαμόρφωση της ποινής σε περίπτωση συρροής

6.3. Η υπό όρον και η υπό επιτήρηση αναστολή εκτέλεσης της ποινής

6.4. Η μετατροπή της ποινής

6.5. Η δικαστική άφεση της ποινής

6.6. Η έκτιση της ποινής. Κύρια χαρακτηριστικά

6.7. Δικαιώματα και θεσμοί υπέρ των κρατουμένων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 18η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...