Ι. Μανωλεδάκης, Η απονομή δικαιοσύνης σε περίοδο κρίσης, 2006


Ι. Μανωλεδάκης, Η απονομή δικαιοσύνης σε περίοδο κρίσης, 2006

Το βιβλίο περιέχει επτά αυτοτελή κείμενα, που αναφέρονται στο θέμα απονομής της δικαιοσύνης υπό συνθήκες κρίσης του θεσμού. Η πρώτη μελέτη καταγράφει τους κινδύνους που δημιουργούνται στη λειτουργία απονομής της δικαιοσύνης από την έλλειψη ανεξάρτητου δικαστικού φρονήματος και τα αίτια μιας τέτοιας έλλειψης. Στη δεύτερη μελέτη αναλύονται οι συνθήκες κρίσης στο χώρο γενικά της ποινικής καταστολής της εποχής μας, οι οποίες δημιουργούν ένα δυσμενές κλίμα για την απονομή ποινικής δικαιοσύνης σύμφωνα με τις αρχές της Ε.Σ.Δ.Α., που κατοχυρώνουν τις βασικές ατομικές ελευθερίες και ιδίως τη δίκαιη δίκη.

Τα τέσσερα κείμενα που ακολουθούν αναφέρονται σε συγκεκριμένες δικαστικές πρακτικές υπό καθεστώς ιδεολογικής πίεσης ενόψει τα επίσημης πολιτικής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ένα κείμενο αφορά το διεθνές ποινικό δικαστήριο (με αφορμή τη δίκη Μιλόσεβιτς), που λειτουργεί μάλλον ως πολιτικό σώμα και όχι ως αμερόληπτο όργανο απονομής του δικαίου. Το βιβλίο κλείνει με κάποιες σκέψεις για τη γενικότερη κοινωνική κρίση της εποχής μας.

Edition info

Title
Η απονομή δικαιοσύνης σε περίοδο κρίσης
© 2006
Author
ISBN
978-960-445-087-5
Pages
VIII + 86
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

1. Δικαιοσύνη και ελευθερία

(Σκέψεις για το δικαίωμα πρόσβασης του ατόμου στη δικαιοσύνη)

2. Η κρίση στο χώρο της ποινικής καταστολής

(Οι πρόσφατες εξελίξεις και ο κίνδυνος για τις ατομικές ελευθερίες)

3. Η ποινική δικαιοσύνη υπό την πίεση της τρομοκρατίας

(Η τήρηση της νομιμότητας, απάντηση στην τρομοκρατία)

4. Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως όπλο των ισχυρών

(Το Δ.Π.Δ. για τη Γιουγκοσλαβία και ο θάνατος του Μιλόσεβιτς)

5. Η δικαιοσύνη υπό την πίεση της «κάθαρσης» (Ι)

(Μ.Μ.Ε. και κρίση στη δικαιοσύνη)

6. Η δικαιοσύνη υπό την πίεση της «κάθαρσης» (ΙΙ)

(Ακάθαρτη κάθαρση;)

7. Επίμετρο: Τα βαθύτερα (κοινωνικά) αίτια της κρίσης

(Τα επεισόδια στη Γαλία)

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...