Ι. Μανωλεδάκης, Η απονομή δικαιοσύνης σε περίοδο κρίσης, 2006


Ι. Μανωλεδάκης, Η απονομή δικαιοσύνης σε περίοδο κρίσης, 2006

Το βιβλίο περιέχει επτά αυτοτελή κείμενα, που αναφέρονται στο θέμα απονομής της δικαιοσύνης υπό συνθήκες κρίσης του θεσμού. Η πρώτη μελέτη καταγράφει τους κινδύνους που δημιουργούνται στη λειτουργία απονομής της δικαιοσύνης από την έλλειψη ανεξάρτητου δικαστικού φρονήματος και τα αίτια μιας τέτοιας έλλειψης. Στη δεύτερη μελέτη αναλύονται οι συνθήκες κρίσης στο χώρο γενικά της ποινικής καταστολής της εποχής μας, οι οποίες δημιουργούν ένα δυσμενές κλίμα για την απονομή ποινικής δικαιοσύνης σύμφωνα με τις αρχές της Ε.Σ.Δ.Α., που κατοχυρώνουν τις βασικές ατομικές ελευθερίες και ιδίως τη δίκαιη δίκη.

Τα τέσσερα κείμενα που ακολουθούν αναφέρονται σε συγκεκριμένες δικαστικές πρακτικές υπό καθεστώς ιδεολογικής πίεσης ενόψει τα επίσημης πολιτικής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ένα κείμενο αφορά το διεθνές ποινικό δικαστήριο (με αφορμή τη δίκη Μιλόσεβιτς), που λειτουργεί μάλλον ως πολιτικό σώμα και όχι ως αμερόληπτο όργανο απονομής του δικαίου. Το βιβλίο κλείνει με κάποιες σκέψεις για τη γενικότερη κοινωνική κρίση της εποχής μας.

Edition info

Title
Η απονομή δικαιοσύνης σε περίοδο κρίσης
© 2006
Author
ISBN
978-960-445-087-5
Pages
VIII + 86
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

1. Δικαιοσύνη και ελευθερία

(Σκέψεις για το δικαίωμα πρόσβασης του ατόμου στη δικαιοσύνη)

2. Η κρίση στο χώρο της ποινικής καταστολής

(Οι πρόσφατες εξελίξεις και ο κίνδυνος για τις ατομικές ελευθερίες)

3. Η ποινική δικαιοσύνη υπό την πίεση της τρομοκρατίας

(Η τήρηση της νομιμότητας, απάντηση στην τρομοκρατία)

4. Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως όπλο των ισχυρών

(Το Δ.Π.Δ. για τη Γιουγκοσλαβία και ο θάνατος του Μιλόσεβιτς)

5. Η δικαιοσύνη υπό την πίεση της «κάθαρσης» (Ι)

(Μ.Μ.Ε. και κρίση στη δικαιοσύνη)

6. Η δικαιοσύνη υπό την πίεση της «κάθαρσης» (ΙΙ)

(Ακάθαρτη κάθαρση;)

7. Επίμετρο: Τα βαθύτερα (κοινωνικά) αίτια της κρίσης

(Τα επεισόδια στη Γαλία)

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 18η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...