Ι. Κική, Η ελευθερία των οπτικοακουστικών μέσων, 2003


Ι. Κική, Η ελευθερία των οπτικοακουστικών μέσων, 2003

Είναι το πρώτο βιβλίο, το οποίο στο πλαίσιο του διαλόγου στον τομέα του δικαίου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παρουσιάζει και αναλύει το θέμα της συνταγματικής κατοχύρωσης της ελευθερίας των οπτικοακουστικών μέσων. Η συγγραφέας δίνει ειδική έμφαση στην συνταγματική αναθεώρηση του 2001 και σχολιάζει αναλυτικά τις νέες σχετικές συνταγματικές ρυθμίσεις (άρθρα 14 και 15 του Συντάγματος).

Το πρόβλημα της οριοθέτησης της έννοιας του άμεσου ελέγχου του κράτους, όπως αυτός μπορεί να ασκείται επί της ραδιοτηλεόρασης, οι κανόνες υπέρ της διαφάνειας και κατά της συγκέντρωσης στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων και, τέλος, οι κανόνες περί βασικού μετόχου αποτελούν τα κυριότερα από τα εξαιρετικά επίκαιρα ζητήματα της οπτικοακουστικής ελευθερίας, τα οποία αναλύονται στο νέο αυτό βιβλίο, πολύτιμο για δικηγόρους, δικαστές, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και φοιτητές, όσους ενδιαφέρονται για την έρευνα στον τομέα των Μ.Μ.Ε.

Edition info

Title
Η ελευθερία των οπτικοακουστικών μέσων
(υπό το πρίσμα και της Συνταγματικής αναθεώρησης του 2001)
© 2003
Author
ISBN
978-960-301-710-8
Pages
283
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

Προλεγόμενα

1. Η έννοια της ελευθερίας των οπτικοακουαστικών μέσων

2. Ιστορικά και συγκριτικά στοιχεία

3. Συνταγματική και νομοθετική θεμελίωση της ελευθερί-ας

4. Περιορισμοί του δικαιώματος στην ελευθερία των οπτι-κοακουστικών μέσων

5. Η αναθεώρηση του

6. Ζητήματα συνταγματικής πολιτικής

Παράρτημα

Νομοτεχνιακό σχεδίασμα για τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Συντάγματος 1975/86, de constitutione ferenda

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Α. Ελληνική

Β. Ξενόγλωσση

Ευρετήριο

Συντομογραφίες

Περιεχόμενα

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Ιγγλεζάκης, Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη και οι περιορισμοί του, 2014
Η παρούσα μελέτη ξεκινά με τη διαπίστωση ότι σήμερα ζούμε σε μια εποχή «απόλυτης ψηφιακής μνήμης» όπου τα πάντα καταγράφονται, πολύ συχνά χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου,...
Μ. Καρύδα/Σ. Κοκολάκης/Λ. Μήτρου..., Facebook, Blogs και δικαιώματα, 2013
Series: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #27
Το Διαδίκτυο  έχει ήδη μεταλλάξει τις ζωές των ανθρώπων προσφέροντάς τους  καταρχήν απεριόριστες δυνατότητες να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν, να ανακαλύψουν, να διευρύνουν...
Κ. Στρατηλάτης, Συντάσσοντας το δικαίωμα στη δημόσια ηλεκτρονική επικοινωνία, 2006
Series: Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας, #15
Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τη θεμελίωση ενός συνταγματικού δικαιώματος που θα τυποποιεί ενιαία την πολύτροπη συμμετοχή του πολίτη στα πεδία και τις σχέσεις της δημόσιας...
Ι. Κριάρη-Κατράνη, Γενετική τεχνολογία και θεμελιώδη δικαιώματα, 1999
Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη ελληνική μονογραφία που ασχολείται με τα συνταγματικά προβλήματα που ανακύπτουν λόγω των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο της γενετικής και...
Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης