Ι. Καμτσίδου/Π. Μαντζούφας, Πρακτικά θέματα συνταγματικού δικαίου, 2021


Ι. Καμτσίδου/Π. Μαντζούφας, Πρακτικά θέματα συνταγματικού δικαίου, 2021

Η παρούσα έκδοση των πρακτικών θεμάτων του Συνταγματικού δικαίου ενσωματώνει το προηγούμενο εγχείρημα της Ιφιγένειας Καμτσίδου με το ίδιο αντικείμενο, εμπλουτισμένη και ανανεωμένη με παραδείγματα και αποφάσεις δικαστηρίων που καλύπτουν τις βασικές συνταγματικές και νομολογιακές εξελίξεις από την πρώτη έκδοση μέχρι σήμερα.

Τα πρακτικά θέματα αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα και βοήθημα συμβάλλοντας στην κατανόηση και την εξοικείωση με τις σύνθετες έννοιες του κλάδου με τις οποίες ο αναγνώστης συχνά έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά κατά τη διδασκαλία και τη μελέτη του Συνταγματικού δικαίου. Παράλληλα, συμβάλλουν και ενισχύουν την αντιμετώπιση του Συντάγματος ως ένα σύστημα ρυθμίσεων άμεσης εφαρμογής που μέσω της ερμηνείας του μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση ζητημάτων της τρέχουσας πολιτικής ζωής.

Η επιλογή των θεματικών είναι αντιπροσωπευτική της διδακτέας ύλης του Συνταγματικού Δικαίου και προέκυψε από τη διδακτική και εξεταστική εμπειρία των συγγραφέων. Στις επιλεγμένες θεματικές προτείνονται κατευθύνσεις προς απάντηση και όχι παγιωμένες και οριστικές «λύσεις», που επιτρέπουν έτσι την καλύτερη και πλήρη κατανόηση της ερμηνείας των διατάξεων και των Συνταγματικών θεσμών. Τα υπό εξέταση ζητήματα υπήρξαν σε μεγάλο ποσοστό αντικείμενα της συνταγματικής και πολιτικής επικαιρότητας και αντλήθηκαν, όπου ήταν εφικτό και από αποφάσεις δικαστηρίων, ενώ συνοδεύονται από ενδεικτικές βιβλιογραφικές και νομολογιακές παραπομπές.

Η παρούσα έκδοση των πρακτικών θεμάτων αποσκοπεί να ενισχύσει την αντίληψη, ότι το Σύνταγμα, πέραν της αυτονόητης πολιτικής του διάστασης, είναι σύστημα νομικών κανόνων που καθορίζουν ουσιαστικά την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Τα παραδείγματα που παρατίθενται, έχουν επιλεγεί ώστε να δειχθεί ότι το Συνταγματικό δίκαιο δεν είναι για τον πρωτοετή φοιτητή ένα μάθημα υψηλής θεωρίας που αφορά μόνο τους ακαδημαϊκούς και τους πολιτικούς, αλλά ένα ισχυρό εφόδιο του πολίτη που εγγυάται τις ελευθερίες του και έχει σημαντικές πρακτικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή όλων μας.

Edition info

Title
Πρακτικά θέματα συνταγματικού δικαίου
© 2021
Editor
Authors
ISBN
978-960-648-418-6
Pages
XII + 288
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Πρόλογος από Πρακτικά θέματα συνταγματικού δικαίου,

Διάγραμμα ύλης

I. Συνταγματικό δίκαιο

II. Σύνταγμα

III. Κράτος και κυριαρχία

IV. Συντακτική εξουσία και αναθεωρητική λειτουργία

V. Πηγές του Δικαίου

VI. Η Δημοκρατική μορφή του πολιτεύματος και η δημοκρατική αρχή

VII. Η Αρχή της διάκρισης των εξουσιών

VIII. Η Κοινοβουλευτική μορφή του πολιτεύματος και η κοινοβουλευτική αρχή

IX. Οι αρχές του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους

X. Το Εκλογικό σώμα

XI. Η Βουλή

XII. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

XIII. Η Κυβέρνηση

XIV. Σύνθετα θέματα

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Μανιτάκης, Πολιτειολογία, 2023
Όλες οι θεμελιώδεις έννοιες της Πολιτειολογίας μέσα από μια σφαιρική προσέγγιση προσανατολισμένη στις επιταγές της σύγχρονης εποχής
Σ. Μηναΐδης, Η λειτουργία της Βουλής την περίοδο της πανδημίας COVID-19, 2023
Πλήρης παράθεση και σφαιρική αποτίμηση των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid – 19 που εφαρμόστηκαν εντός του Κοινοβουλίου