Η. Δαγκλής, O Wittgenstein και το δίκαιο, 2022


Η. Δαγκλής, O Wittgenstein και το δίκαιο, 2022

Ο Ludwig Wittgenstein υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές και συνάμα διφορούμενες φυσιογνωμίες στο χώρο της φιλοσοφίας κατά τις απαρχές του 20ου αιώνα με τεράστια επιρροή στους συγχρόνους του και μία άνευ προηγουμένου διείσδυση των φιλοσοφικών του ενοράσεων σχεδόν σε όλες τις κοινωνικές επιστήμες. Ειδικό ενδιαφέρον όμως αξίζει να προσδώσει κανείς στην αινιγματική εκδίπλωση της ηθικής βαρύτητας (και της βαρύτητας της ηθικής) και του δικαίου στο έργο του σπουδαίου βιεννέζου φιλοσόφου.

Άραγε δεν άξιζαν περισσότερης προσοχής τα ζητήματα δικαίου και ηθικής στο κολοσιαίο corpus σημειώσεων και γραπτών του πέρα από τις λίγες αράδες σκέψεων που έχει χαρίσει; Τι θέλει να πει η σιωπή του; Μήπως δεν είχε να πει κάτι;

Εμείς νομίζουμε ότι ο Wittgenstein μίλησε. Μίλησε εκκωφαντικά με τη σιωπή του, υποδεικνύοντας αυτό που μπορεί να καταδειχθεί. Και είναι τούτος ο λόγος ίσως πιο σαφής όταν διαπλέκεται με το ερώτημα του δικαίου και της δικαιοσύνης.

Στην ανά χείρας μελέτη θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε την αινιγματική σκέψη του σιβυλλικού στοχαστή.

Edition info

Title
O Wittgenstein και το δίκαιο
Μία γλωσσοαναλυτική προσέγγιση στη θεωρία δικαίου του H. L. A. Hart
© 2022
Author
ISBN
978-960-648-505-3
Pages
XIV + 114
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η Φιλοσοφική θεωρία του Ludwig Wittgenstein

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Το έργο του Wittgenstein - Δικαιικές Υπομνήσεις.

1. Η ζωή και το έργο του Ludwig Wittgenstein

2. Λογικο-Φιλοσοφική Πραγματεία

3. Φιλοσοφικές Έρευνες

4. Γλωσσικά παιχνίδια

5. Η ηθική στη βιττγκενσταϊνική σκέψη

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η θεωρία και το έργο του H. L. A. Hart

Η επίδραση του Wittgenstein

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Συμβασιοκρατία και Νομικός Θετικι­σμός. Η θεωρία δικαίου του H. L. A. Hart

1. Ο Νομικός Θετικισμός

Α. Η θεωρία του Jeremy Bentham

Β. Η θεωρία του John Austin

2. Η Θετικιστική Θεωρία του H. L. A. Hart

3. Παραδοχές της Θεωρίας του H. L. A. Hart

Α. Η έννοια του κανόνα κατά τον Hart

Β. Ο Κανόνας Αναγνώρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η επίδραση της θεωρίας του ύστερου Wittgenstein στην διαμόρφωση της θεωρίας του H. L. A. Hart

1. Η επίδραση της θεωρίας του ύστερου Wittgenstein στην εκ μέρους του H. L. A. Hart διαμόρφωση της έννοιας του Κανόνα Αναγνώρισης

2. Η επίδραση της θεωρίας του ύστερου Wittgenstein στην εκ μέρους του H. L. A. Hart διαμόρφωση της έννοιας της Ανοιχτής Υφής του Δικαίου. Παράθυρο στην Συμβασιο­κρατία;

3. Κριτική Επισκόπηση της Επίδρασης του Wittgenstein στο έργο του H. L. A. Hart

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

I. Tzamtzis/C. Dimakopoulou/A. Kaϊdatzis..., The sabre and the law / Le sabre et le droit, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης από τη σκοπιά της Ιστορίας του Δικαίου
Ε. Προκοπίου, Η θεωρία του Φυσικού Δικαίου, 2022
Μια πλούσια μελέτη για το κλασικό φυσικό δίκαιο και τις αναβιώσεις του στην εποχή μας
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα