Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί πρότυπης δίκης (Έτη 2012-2022), 2023


Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί πρότυπης δίκης (Έτη 2012-2022), 2023

Ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα επιτάχυνσης απονομής δικαιοσύνης, στον τομέα της διοικητικής δικαιοσύνης ειδικότερα, είναι ο θεσμός της πρότυπης ή «πιλοτικής» δίκης. Σύμφωνα με το θεσμό αυτό, ο οποίος ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, Α΄ 213, δίδεται η δυνατότητα σε καθέναν από τους διαδίκους, το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και το Διοικητικό Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί μία υπόθεση, στην οποία τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, να ζητήσουν από το Συμβούλιο της Επικρατείας να εισαχθεί η υπόθεση απ’ ευθείας σε αυτό.
Ο παρών Τόμος, αποτελώντας λημματικό ευρετήριο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο πρότυπης δίκης, κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του προαναφερθέντος νόμου 3900/2010, συνιστά ιδιαίτερα χρήσιμο πρακτικό βοήθημα τόσο του εφαρμοστή όσο και του ερευνητή του δημοσίου δικαίου, διότι περιέχει συγκεντρωμένη τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί πρότυπης δίκης, με εξαίρεση τις ολιγάριθμες αποφάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, τις παραπεμπτικές στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου ή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και τις προδικαστικές, των οποίων, όμως, ο αριθμός δημοσιεύσεως μνημονεύεται σε ειδική σημείωση στο τέλος του Τόμου.
Παράλληλα, το παρόν αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορική καταγραφή των νομικών ζητημάτων μείζονος σημασίας, που απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία και τη διοικητική δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια.

Edition info

Title
Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί πρότυπης δίκης (Έτη 2012-2022)
© 2023
Editor
Foreword
Author
ISBN
978-960-648-656-2
Pages
ΧΙΙ + 203
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος της Ευαγγελίας Ν. Νίκα, Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πρόλογος του Δημητρίου Ι. Κωστάκη, Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Ζητήματα ουσιαστικού δικαίου

Δικονομικά ζητήματα

Επίμετρο του Νικολάου Κ. Αλιβιζάτου, Ομότιμου Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευρετήριο λημμάτων

Συγκεντρωτικός κατάλογος αποφάσεων (με αντίστροφη χρονολογική σειρά)

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης
Χ. Αθανασοπούλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, 2021
Σχόλια και συμπεράσματα για τη λειτουργία του συστήματος οργάνωσης της διοίκησης και της διοικητικής δικαιοσύνης