Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις ερμηνείας του δικαίου και του συντάγματος, 2022


Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις ερμηνείας του δικαίου και του συντάγματος, 2022

Στο παρόν έργο παρουσιάζεται εκτενώς η μέθοδος ερμηνείας του δικαίου και του Συντάγματος που ακολουθεί και προτείνει ο Συγγραφέας. Ειδικότερα, πρόκειται για πλήρη επιστημονική παρουσίαση μίας πιο ώριμης και πιο ολοκληρωμένης σημερινής θέσης για την ερμηνεία του Συντάγματος, στις βάσεις της ερμηνείας του όλου δικαίου.

Το περιεχόμενο αυτής της μελέτης, είναι προϊόν μίας αφετηριακής γνωσιολογικής και επιστημολογικής θέσης, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από τη μακρά πορεία του Συγγραφέα ως λειτουργού της έρευνας και της διδασκαλίας του δικαίου. Παράλληλα, οι θέσεις που διατυπώνονται έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν και ζητήματα εφαρμογής και νομικής πρακτικής και αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της σύγχρονης και μελλοντικής πορείας και ερμηνείας του δικαίου.

Edition info

Title
Οι βάσεις ερμηνείας του δικαίου και του συντάγματος
© 2022
Author
ISBN
978-960-648-468-1
Pages
ΧΙΙ + 122
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ι. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Λίγες προκαταρκτικές σκέψεις για τη μέθοδο της αναζήτησης και της εφαρμογής της γνώσης

2. Οι βάσεις της γνώσης του δικαίου και ιστορική επισκόπηση της ελλειμματικότητας της επιστήμης του δικαίου

α. Οι βάσεις της γνώσης του δικαίου

β. Τα ελλείμματα της επιστήμης του δικαίου

γ. Τα ιστορικά γεγονότα που αποτέλεσαν την πηγή της ελλειμματικότητας της επιστήμης του δικαίου στην Ευρώπη

3. Η συνέχιση μέχρι σήμερα της ελλειμματικότητας της επιστήμης του δικαίου, η επιστημολογική πηγή, οι βάσεις, οι κατηγορίες και οι συνέπειές της

α. Η ασφάλεια δικαίου πριν και μετά από την αστική επανάσταση

β. Η επιστημολογική πηγή: ο ρασιοναλισμός

γ. Οι επιστημολογικές βάσεις: νομική εννοιοκρατία και νομικός θετικισμός

δ. Οι επιστημολογικές κατηγορίες της ελλειμματικότητας

i. Η ελλειμματική βασική έρευνα του δικαίου

ii. Η ελλειμματική γνώση της πολιτείας

ε. Οι συνέπειες της επιστημονικής ελλειμματικότητας

i. Η επιστημονική περιθωριοποίηση της παραγωγής του δικαίου

ii. Ο ατομικισμός στο δίκαιο

iii. Η υποβάθμιση της έννοιας της ισχύος του κανόνα δικαίου και του κύρους του δικαίου

iv. Η στασιμότητα της επιστημονικής γνώσης

v. Ο κλονισμός της επιστημονικής βάσης του δικαίου

4. Από τη γνώση του δικαίου στην ερμηνεία του δικαίου

α. Γενικές σκέψεις

i. Το βασικό νόημα της ερμηνείας του δικαίου

ii. Η συστημική συγκρότηση του δικαίου και η συστημική ερμηνεία

iii. Οι θεμελιώδεις αρχές του δικαίου

iv. Η πορεία των προσπαθειών υπέρβασης της γραμματικής ερμηνείας

β. Οι βάσεις της προτεινόμενης ερμηνείας του δικαίου

i. Η κοινωνική φύση και πηγή του δικαίου

ii. Η πολιτική φύση του δικαίου

iii. Η ιστορικότητα του δικαίου

iv. Το δίκαιο ως ρυθμιστικό σύστημα

γ. Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τις βάσεις της ερμηνείας του δικαίου

i. Διευκρινίσεις ως προς τις έννοιες «ιστορικός νομοθέτης» και «πολιτική βούληση»

ii. Η διπλή πυραμίδα ισχύος του δικαίου

iii. Το θετικό δίκαιο ως αφετηριακή βάση της ερμηνείας εφαρμογής του δικαίου – Διευκρινίσεις

iv. Η διάκριση ερμηνείας του δικαίου από την «εκλαΐκευση»

ΙΙ. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. H ιστορική πορεία του συντάγματος και της δικαιοποίησής του

α. Συνοπτική ιστορική ανασκόπηση της έννοιας του συντάγματος μέχρι την καθιέρωσή του ως θεσμού της αστικής δημοκρατίας

β. Κοινωνικό συμβόλαιο, σύνταγμα, «συνταγματισμός»

γ. Η αργή πορεία δικαιοποίησης του συντάγματος

i. Ο χαρακτήρας του συντάγματος ως πολιτικής διακήρυξης και πολιτικής εγγύησης

ii. Η αργή πορεία της δικαιοποίησης

iii. Η δικαιοποίηση του συντάγματος από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα

2. Η ερμηνεία των κανόνων του συνταγματικού δικαίου με βάση τη σημερινή θέση ισχύος τους

α. Η σημερινή θέση της ισχύος των κανόνων του συνταγματικού δικαίου

β. Η ερμηνεία με βάση τη βαθμίδα του συνταγματικού κανόνα δικαίου στην τυπική και ουσιαστική πυραμίδα του δικαίου

γ. Η ερμηνεία με βάση τα ειδικά στοιχεία των συνταγματικών κανόνων δικαίου

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

1. Η σημασία της ερμηνείας του δικαίου

2. Πολιτεία και Δίκαιο: (ανα)διάρθρωση της άσκησης των λειτουργιών της

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Παναγούλιας, Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών, 2023
Μια μελέτη της αλληλεπίδρασης του δικαστικού ελέγχου και της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών- με συστηματοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων
Π. Παραράς, Res Publica - Φιλελεύθερη Δημοκρατία, τόμ. 3, 2023
O τρίτος Τόμος μιας συλλογής μελετών εστιασμένης σε σύγχρονα και κρίσιμα νομικοπολιτικά και κοινωνικά γεγονότα
Πολυκώδικας, 13η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5039/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...