Γ. Αναστασιάδης, Οι δημοκρατικοί θεσμοί των Ελλήνων, 2014


Γ. Αναστασιάδης, Οι δημοκρατικοί θεσμοί των Ελλήνων, 2014

Στα γοητευτικά παράδοξα της ελληνικής πολιτικής και συνταγματικής ιστορίας επανέρχεται με το έργο του ο καθηγητής Γιώργος Αναστασιάδης. Όχι για να δώσει έτοιμες «λύσεις» και εύκολες απαντήσεις, αλλά για να θέσει τα ερωτήματα.

Το βιβλίο αυτό, συνιστά μια διαφορετική πρόταση γνωριμίας της ελληνικής πολιτικής και συνταγματικής ιστορίας μέσα από την έρευνά της, με έναυσμα το κατάλληλο κάθε φορά ερώτημα. Ο συγγραφέας μας προσκαλεί να γνωρίσουμε την ιστορία όχι μόνον από τα βιβλία, αλλά και από ιστορικές, λογοτεχνικές πηγές και γενικότερα τον Τύπο.

Στα δεκαέξι κεφάλαια του βιβλίου προσφέρεται ένα πανόραμα της πολυκύμαντης πολιτικής και συνταγματικής ιστορίας της χώρας μας. Σ’ αυτά θα βρούμε στιγμές ανάτασης, όπως με το Ρήγα, τα συντάγματα του Αγώνα, την Α΄ και Β΄ Εθνοσυνέλευση, αλλά και στιγμές σκοτεινές και χρόνια ανάποδα, όπως με τις δικτατορίες του Παγκάλου, των συνταγματαρχών… Το βιβλίο φωτίζει στο σύνολό του την ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία του 19ου και του 20ού αιώνα.

Edition info

Title
Οι δημοκρατικοί θεσμοί των Ελλήνων
Κατακτήσεις και παλινδρομήσεις
Δοκιμές Πολιτικής και Συνταγματικής Ιστορίας (19ος και 20ός αι.)
© 2014
Author
ISBN
978-960-568-105-0
Pages
XIV + 377
Price
€ 34.00
In stock

Table of contents   +

Ακρ. Καϊδατζής: Οι προσεγγίσεις του Γιώργου Αναστασιάδη στην

ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία

Προοίμιο: Ἡ πολιτεία καί ἡ ἱστορική μνήμη της

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ἡ ἑλληνική Συνταγματική Ἱστορία: Ἀπό τόν Ἀλέξανδρο Σβῶλο

στόν Ἀριστόβουλο Μάνεση

2. Αναφορές της λογοτεχνίας στην σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της

Ελλάδας (1909-1967)

3. Ὁ Τύπος ὡς πηγή τῆς Πολιτικῆς καί Συνταγματικῆς Ἱστορίας

ΙΙ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

1. Το πολίτευμα του Ρήγα: Δημοκρατία βασισμένη στην παιδεία των

πολιτών της*

2. Ὁ δημοκρατικός πολιτισμός τῆς Ἐθνεγερσίας (1821-1827)

3. Ὁ πολιτικός - θεσμικός λόγος τοῦ Ἰ. Καποδίστρια

4. Στις «συμπληγάδες» της Απολυταρχίας (1833-1843)

5. Οι δημοκρατικές κατακτήσεις της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης (1843-1844)

6. Το ιστορικό προφίλ της Β΄ Εθνικής Συνέλευσης (1862-1864)

7. Η εφημερίδα «Συνταγματική» και οι συνταγματικοί θεσμοί (1874-1875)

8. Γεώργιος Α΄ ὁ βασιλιάς τῶν προσαρμογῶν καί τῶν παρεμβάσεων

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ

1. ῾Η ἱδιότυπη και ἀνυπόληπτη δικτατορία τοῦ Θ. Παγκάλου (1925-

1926)

2. Το κόμμα των «Ελευθεροφρόνων» του Ι. Μεταξά

3. Ὁ Ἀλ. Παπαναστασίου καί οἱ δημοκρατικοί θεσμοί

4. Το Σύνταγμα του 1927

5. Το «ναυάγιο» του προεδρικού θεσμού (1924-1935)

6. Η κάλπη των Ελλήνων

7. Από την ΕΠΟΝ στη «χαμένη άνοιξη» του φοιτητικού κινήματος

8. Η συνταγματική σκηνογραφία της δικτατορίας και ο «πολιτισμός»

της χούντας

ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Xρονολόγιο 1830-1967

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Βενιζέλος, Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος, 2022
Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δικονομική του οργάνωση και η συνεχής αναζήτηση των ορίων του, συναρτώνται άμεσα με τα ιδιαίτερα προβλήματα που θέτει...
Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022
Η ανάλυση του νεοφεουδαρχικού συνταγματισμού, ως μετεξέλιξης της συνταγματικής απορρύθμισης, διερευνά την αξιακά ανάδρομη πορεία του σύγχρονου ευρωπαϊκού συνταγματισμού λόγω...
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις ερμηνείας του δικαίου και του συντάγματος, 2022
Στο παρόν έργο παρουσιάζεται εκτενώς η μέθοδος ερμηνείας του δικαίου και του Συντάγματος που ακολουθεί και προτείνει ο Συγγραφέας. Ειδικότερα, πρόκειται για πλήρη...
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις του πολιτεύματος και οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί μια αυτοτελή έκδοση της ερμηνείας του άρθρου 1 του Συντάγματος, η οποία έχει ως αντικείμενο μελέτης τις βάσεις και τις αρχές του πολιτεύματος, αλλά η...
Σ. Λύτρας, Μελέτες Δημοσίου Δικαίου, 2022
Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται μελέτες που ανάγονται σε διάστημα 50 περίπου ετών (1975-2022) και είναι γραμμένες σε ελληνική ή γαλλική γλώσσα. Αφορούν σε κρίσιμα θέματα...