Γ. Αναστασιάδης, Κοινοβούλιο και Μοναρχία στην Ελλάδα, 1995


Γ. Αναστασιάδης, Κοινοβούλιο και Μοναρχία στην Ελλάδα, 1995

Edition info

Title
Κοινοβούλιο και Μοναρχία στην Ελλάδα
© 1995
Author
ISBN
978-960-301-190-8
Pages
168
Price
€ 9.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...