Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2 (2023)


Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2 (2023)

Η Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου πρωτοεκδόθηκε το 1981 από τον αείμνηστο Καθηγητή Δημήτριο Ευρυγενή, ο οποίος διετέλεσε και Διευθυντής της για την περίοδο 1981-1985. Διευθυντής της Επιθεώρησης διετέλεσε επίσης από το 1986 μέχρι το 1999 και ο αείμνηστος Καθηγητής Κρατερός Ιωάννου. Στην Γραμματεία της Επιθεώρησης συμμετείχαν από την αρχή της κυκλοφορίας της ο Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. του ΚΔΕ- ΟΔ, η επιστημονική συνεργάτις του ΚΔΕΟΔ κ. Στέλλα Ιωαννίδου, δικηγόρος, και η κ. Σοφία Μεγγλίδου, Δ.Ν., δικηγόρος, που είχε και την ευθύνη της ύλης της Επιθεώρησης από το 1981 μέχρι το 2007.

Edition info

Journal
Year
2023
Issue number
2
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα 2/2023

Ψήφισμα του ΚΔΕΟΔ για τον θάνατο του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Ευάγγελου Βασιλακάκη

ΑΡΘΡΑ

Β. Σπ. Δούκα

Αλγοριθμική διοίκηση: Η άσκηση των εργοδοτικών εξουσιών με την χρήση αλγορίθμων στις πα­ραδοσιακές επιχειρήσεις

Δ. Β. Σκιαδάς

Προστασία Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης: Ο δύσκο­λος έλεγχος της ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας, συμμόρφωσης και επίδοσης

Γ. Ν. Θεοδόσης

Η προστασία από την απόλυση στον ΑΕΚΧ και στον ΧΘΔΕΕ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Ι. Επικαιρότητα ΕΕ

ΙΙ. e–πίκαιρα νομικής πληροφορικής

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α. Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ (Μάρτιος – Μάιος 2023)

Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ

ΔΕΕ C-101/22 Ρ, Επιτροπή/Sopra Steria Benelux και Unisys Belgium, 11.05.2023 (Ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης) – Παρατηρήσεις Φ.-Ε. Γεωρ­γαλής

ΔΕΕ C-699/21, E.D.L. (Motif de refus fondé sur la maladie), 18.04.2023 (Προσωρινή αναστο­λή εκτέλεσης ΕΕΣ για σοβαρούς λόγους υγείας) – Παρατηρήσεις Α.-Μ. Τριανταφυλλίδου

ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

A. Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2023)

Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΕΔΔΑ

ΕΔΔΑ, Προσφυγή Νο 36705/16, Μάργαρη κατά Ελλάδας, 20.06.2023 (Ιδιωτική ζωή και ενισχυ­μένη προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών) – Παρατηρήσεις Χ. Τσεβάς

ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΣτΕ (Τμ. Δ΄-7μ), απόφαση αριθμ. 1350/2023, 02.08.2023 (Αναρμοδιότητα του ΕΣΡ βάσει της εθνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας να επιβάλλει πρόστιμα σε παρόχους τηλεοπτικών εκπομπών αποκλει­στικά μέσω διαδικτύου – Υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων στο ΔΕΕ) – Παρατηρήσεις Γ. Καπε­τάνιος

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ

Πρόγραμμα διδυμοποίησης με το Ισραήλ “Support Israel Alignment with Union Acquis Regula­tions on issues related to Food Safety” (IL 18 ENI HE 02 22) – Εγκατάσταση του RTA στο Τελ Αβίβ – Πρώτη συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής

Πρόγραμμα διδυμοποίησης “light” με το Μαυροβούνιο “Improving the capacities of the AFCOS System bodies in the field of irregularities management” (MN 20 IPA FI 01 22 TWL) – Δεύτερη συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής

Πρόγραμμα διδυμοποίησης με τη Βόρεια Μακεδονία “Further strengthening the capacities for effective implementation of the acquis in the field of industrial pollution” (MK 20 IPA EN 02 22) – Kick-Off Event – Πρώτη συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ι. Βιβλιοπαρουσιάσεις

ΙΙ. Το δίκαιο ΕΕ στα ελληνόγλωσσα νομικά περιοδικά: Α’ Εξάμηνο 2023

 
Add to cart Add to wishlist