Ε. Βαγενά/Π. Κοριατοπούλου/Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη..., Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ, 2009


Ε. Βαγενά/Π. Κοριατοπούλου/Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη..., Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ, 2009

Για πρώτη φορά σε ένα συλλογικό έργο διερευνώνται ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία σχετίζονται άμεσα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοσιογράφων και των εκδοτών. Στο ίδιο έργο περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή καθώς και ζητήματα προστασίας φωτογράφων και σύγκρουσης δικαιώματος στην προσωπικότητα και δικαιώματος στη φωτογραφία. Ο τομέας των ΜΜΕ γνωρίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία προκύπτουν από τις ανάγκες της ενημέρωσης, τα συναλλακτικά ήθη, την έλλειψη σε πολλές περιπτώσεις συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών καθώς και την εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου.

Πανεπιστημιακοί και δικηγόροι με εμπειρία στον τομέα και συγκριτική θεώρηση με βάση το δίκαιο άλλων κοινοτικών χωρών, όπου αυτό απαιτείται, θέτουν τα ζητήματα, παρουσιάζουν τις απόψεις και προσφέρουν απαντήσεις. Την επιμέλεια του βιβλίου έχει η Ειρήνη Α. Σταματούδη.

Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο τόσο σε εκείνους που εντρυφούν στη νομική επιστήμη (δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους, φοιτητές) όσο και σε όλους τους παράγοντες των ΜΜΕ (κυρίως δε δημοσιογράφους, εκδότες εντύπων και ηλεκτρονικού τύπου και φωτογράφους) προκειμένου να αποκτήσουν μία συνολική θεώρηση των θεμάτων που προκύπτουν από την καθημερινή δραστηριότητά τους.

Τα ονόματα των συνεργατών του βιβλίου είναι Λάμπρος Κοτσίρης, Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Ανθούλα Παπαδοπούλου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Α.Π.Θ., Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου, Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πιερρίνα Κοριατοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.M., Δ.Ν., Δικηγόρος, Ευαγγελία Βαγενά, LL.M., Δικηγόρος, Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, LL.M., Δικηγόρος, Μαρία Γ. Σινανίδου, LL.M., Δικηγόρος, Γεώργιος-Ανδρέας Ζάννος, LL.M., Δικηγόρος.

Edition info

Title
Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ
Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας
© 2009
Editor
Authors
ISBN
978-960-445-453-2
Pages
XXI + 322
Price
€ 36.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Λάμπρος Κοτσίρης

1. Ο δημοσιογράφος ως δημιουργός - Εισαγωγικό σημείωμα

Ανθούλα Παπαδοπούλου

2. Ο δημοσιογράφος ως πνευματικός δημιουργός και η προστασία των ηθικών του συμφερόντων

Πιερρίνα Κοριατοπούλου

3. Θεσμικό πλαίσιο συνεντεύξεων

Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου

4. Παράθεση αποσπασμάτων και σχολιασμός έργων τρίτων

Ευαγγελία Βαγενά

5. Πνευματική ιδιοκτησία και δικαίωμα κοινού στην πληροφόρηση (με έμφαση σε θέματα δημοσιογραφίας)

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΚΔΟΤΕΣ

Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου

6. Εξαιρέσεις και περιορισμοί στη χρήση περιεχομένου ΜΜΕ

Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού

7. Η εφημερίδα ως βάση δεδομένων

Μαρία Γ. Σινανίδου

8. Άτυπες εκδοτικές «συνεργασίες»: linking, framing, meta-tagging

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Γεώργιος-Ανδρέας Ζάννος

9. Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων συγγραφέων και εκδοτών στην ψηφιακή εποχή

Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη

10. Δικαίωμα στην προσωπικότητα και δικαίωμα στη φωτογραφία

Ειρήνη Σταματούδη

11. Δικαιώματα φωτογράφων και δημοσίευση φωτογραφιών σε ΜΜΕ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Πνευματική ιδιοκτησία, 7η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #22
Η ανά χείρας έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης στο εθνικό μας δίκαιο των Οδηγιών ΕΕ...
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 4η έκδ., 2021
Ευσύνοπτη και συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του «Δικαίου της Πληροφορικής»
Ε. Σπερδόκλη, Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2021
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #27
Παρουσίαση των δικονομικών διατάξεων στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με εύστοχες αναλύσεις σε πρακτικά ζητήματα