Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά της ζωής, 2η έκδ., 2001


Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά της ζωής, 2η έκδ., 2001

Τα Εγκλήματα κατά της ζωής (Άρθρα 299-307 ΠΚ) που κυκλοφορούν ήδη σε δεύτερη έκδοση, πραγματεύονται σε βάθος όχι μόνο ζητήματα ερμηνείας των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, αλλά και μια σειρά από θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, στο Πρώτο Μέρος του Βιβλίου αναλύονται τα ακόλουθα θέματα: Α) Σχέση του έννομου αγαθού της ζωής με το έμβρυο. Β) Πότε αρχίζει να υπάρχει ο άνθρωπος. Γ) Η έννοια του θανάτου στο ποινικό δίκαιο. Δ) Το πρόβλημα της ευθανασίας. Ε) Το πρόβλημα της αυτοδιάθεσης του έννομου αγαθού της ζωής.

Στο Δεύτερο Μέρος του Βιβλίου αναλύονται αρχικά τα εγκλήματα βλάβης της ζωής, και ειδικότερα το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της ανθρωποκτονίας με συναίνεση, της συμμετοχής σε αυτοκτονία, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της παιδοκτονίας. Στα πλαίσια αυτά ερευνώνται επιμέρους θέματα της καθημερινής πράξης, όπως ευθύνη των γιατρών σε χειρουργικές επεμβάσεις, η ευθύνη κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ευθύνη από τη μετάδοση του Aids, ζητήματα συρροής με τις σωματικές βλάβες κλπ. Σε χωριστό κεφάλαιο αναλύονται τα εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής, όπου εξετάζονται ειδικότερα προβλήματα της έκθεσης και της παράλειψης λύτρωσης από κίνδυνο ζωής.

Το Τρίτο Μέρος του Βιβλίου είναι αφιερωμένο στην ποινική αντιμετώπιση της διακοπής της κύησης. Εξετάζεται αρχικά η φύση του εμβρύου ως προστατευόμενου έννομου αγαθού και στη συνέχεια προσδιορίζεται ο φορέας του αγαθού αυτού και ο χρόνος έναρξης και λήξης της ποινικής του προστασίας. Σε αυτοτελές Κεφάλαιο αναλύεται το έγκλημα της διακοπής της κύησης όταν τελείται από τρίτο με τη συναίνεση ή μη της εγκύου καθώς και όταν γίνεται από την ίδια την έγκυο. Παράλληλα εξετάζονται οι λόγοι που δικαιολογούν την πράξη όταν αυτή γίνεται κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης ή όταν συντρέχουν οι όροι της ιατρικής, ηθικής ή ευγονική ένδειξης. Στο τελευταίο Κεφάλαιο αναλύεται το έγκλημα της διαφήμισης μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης.

Edition info

Title
Εγκλήματα κατά της ζωής
Άρθρα 299-307
© 2001
Series director
Author
Series
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-301-595-4
Pages
XVII + 949
Price
€ 58.00
Out of print

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...