Ε. Προκοπίου, Η θεωρία του Φυσικού Δικαίου, 2022


Ε. Προκοπίου, Η θεωρία του Φυσικού Δικαίου, 2022

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται ένα από τα κορυφαία ζητήματα της ιστορίας της φιλοσοφίας του δικαίου. Στόχος είναι μιας πλήρης παρουσίαση των θεωριών γύρω από το «μυστικό» του φυσικού δικαίου και την θέση του ανθρωπίνου προσώπου μέσα σ’ αυτό, στην κατεύθυνση μιας διπλής οριοθέτησης, αφενός απέναντι στην θεωρία του φυσικού δικαίου της νεότερης εποχής και την αντίληψη του προσώπου ως υποκειμένου δικαιωμάτων και αφετέρου απέναντι στις αναβιώσεις του φυσικού δικαίου της εποχής μας και στην φιλελεύθερη επανερμηνεία του κλασικού φυσικού δικαίου.

Ειδικότερα, το έργο διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια με κεντρικές θεματικές την θεωρία του κλασικού φυσικού δικαίου, τη δίκη ως πεδίο της «συγκεκριμένης» δικαιοσύνης, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της θωμιστικής θεωρίας του δικαίου και την αναβίωση του φυσικού δικαίου.

Με τρόπο κατανοητό, με λιτή γλώσσα και ξεκάθαρη δομή, το παρόν έργο πραγματεύεται σύνθετα θεωρητικά ζητήματα γύρω από το φυσικό δίκαιο επιτυγχάνοντας, όμως, να αναδείξει την αναγκαιότητά τού, τη διαχρονικότητα των προβληματισμών και το ζήτημα της επιστροφής στο φυσικό δίκαιο και την αναγέννηση της φιλοσοφίας τού στην εποχή μας.

Edition info

Title
Η θεωρία του Φυσικού Δικαίου
Το κλασικό φυσικό δίκαιο και η φιλελεύθερη επανερμηνεία του
© 2022
Author
ISBN
978-960-648-434-6
Pages
ΧΙΙ + 231
Price
€ 25.00

Discount price: € 20.00

In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι:

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟY ΔΙΚΑΙΟΥ

Η φύση ως πηγή του δικαίου

Η διάκριση φυσικού δικαίου και φυσικού νόμου: jus naturale και lex naturalis

Η έννοια του προσώπου

O δεσμός δικαίου και δικαιοσύνης

Φυσικό δίκαιο και θετικό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ:

Η ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ «ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ» ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οι περιστάσεις και η διαφορετικότητα των προσώπων

Η σχέση δικαιοσύνης και ρητορικής

Η αναγκαιότητα του νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ:

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΘΩΜΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρόσωπο και κοινό αγαθό

Η ελευθερία της συνείδησης και η φυσική ισότητα

Το ζήτημα του άδικου νόμου και της υπακοής

Η ανεκτικότητα και η αρχή περιορισμού του κράτους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το μοντέρνο φυσικό δίκαιο και ο νομικός θετικισμός

Η φιλελεύθερη επιστροφή των δικαιωμάτων

Το “ελάχιστο περιεχόμενο του φυσικού δικαίου” του Hart

O Finnis και η ηθική του φυσικού δικαίου

Ο Rawls και η πολιτική αντίληψη της δικαιοσύνης

Η παρακμή του δικαίου και η δικανικοποίηση της πολιτικής των δικαιωμάτων

Το πρόσωπο ως αντικείμενο δικαίου

Επίλογος

Πηγές

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Τζαμτζής, Ο Μεσογειακός Κόσμος, 2η έκδ., 2024
Μια συστηματική παρουσίαση της ιστορίας του Μεσογειακού κόσμου τα έτη 323-44 π.Χ. με έμφαση στα πολιτικά συστήματα και τους θεσμούς
Χ. Παπαχαραλάμπους, Μελέτες Φιλοσοφίας Δικαίου (2003-2022), τόμ. 1, 2023
Επιλεγμένες συμβολές με διεπιστημονική προσέγγιση πάνω σε κρίσιμα δικαιοφιλοσοφικά προβλήματα
Ι. Τζαμτζής, Καρχηδών, 2023
Το πολιτειακό πλέγμα της Καρχηδόνας, οι ιδιαιτερότητές του και η λειτουργικότητά του