Ε. Αλεξανδρίδου/Γ. Αρχανιωτάκης/Α. Βαλτούδης..., Σύγχρονα Ζητήματα Ενοχικού Δικαίου, 2012


Ε. Αλεξανδρίδου/Γ. Αρχανιωτάκης/Α. Βαλτούδης..., Σύγχρονα Ζητήματα Ενοχικού Δικαίου, 2012

Μια επίκαιρη συλλογή μελετών για ζητήματα ενοχικού δικαίου.

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου έχει την τιμή να δημοσιεύσει τα πρακτικά του Συνεδρίου «Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού δικαίου στην εθνική και ευρωπαϊκή τους διάσταση», συνέδριο προς τιμή του Καθηγητή Μαριάνου Καράση. Οι συμβολές στη διημερίδα, τα πρακτικά της οποίας δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο, προέρχονται από αγαπητούς συναδέλφους του τιμώμενου που αποτίνουν με τον τρόπο αυτό φόρο τιμής στο συνάδελφο και δάσκαλο που διέπρεψε και διαπρέπει στην επιστήμη του Δικαίου μέσα από μία σταδιοδρομία μακροχρόνια και ευδόκιμη.
Ο τιμώμενος Καθηγητής και φίλος, ένα πνεύμα οξυδερκές, διεισδυτικό, ανήσυχο διακρίνεται στους επιστημονικούς χώρους του Αστικού Δικαίου και της Φιλοσοφίας του Δικαίου. Οι μελέτες και η γενικότερη επιστημονική του συμβολή απέφευγαν πάντοτε το απλοϊκά περιγραφικό όσο και το περίτεχνα δυσνόητο.
Ο Μαριάνος Καράσης τιμάται επίσης, διότι αποτελεί για όλους μας μία προσωπικότητα με καθαρότητα, σεμνότητα και ακαδημαϊκό ήθος που αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για τους νεώτερους συναδέλφους του στην επιστήμη του Δικαίου.
Ως άνθρωπος, ο Μαριάνος Καράσης διέθετε και διαθέτει υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, είναι ιδιαίτερα αγαπητός σε συναδέλφους και φοιτητές με την προσήνεια, καθώς και τον ήρεμο χαρακτήρα του που δημιουργεί ταυτόχρονα οικειότητα αλλά και σεβασμό.
Συνελόντι ειπείν, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με την έκδοση αυτή τιμά το Μαριάνο Καράση, ως επιστήμονα του Αστικού Δικαίου, ως εκπρόσωπο του δικαϊκού φιλοσοφικού στοχασμού, ως δάσκαλο με ήθος και σεμνότητα, και ως άνθρωπο.

Edition info

Title
Σύγχρονα Ζητήματα Ενοχικού Δικαίου
στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση.
Με τιμητική αναφορά στο επιστ. έργο του Ομότ. Καθ. Τμ. Νομικής ΑΠΘ Μαριάνου Δ. Καράση. Πρακτικά διημ. 15 και 16 Οκτωβρίου 2010
© 2012
Editor
Authors
Series
ISBN
978-960-445-919-3
Pages
179
Out of print

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Βασίλειος Α. Χριστιανός

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Χαιρετισμός

Νικόλαος Μπιτζιλέκης

Laudatio για τον Μαριάνο Καράση ομότ. Καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ.και Αντ. Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Αναστάσιος Βαλτούδης

Χαιρετισμός

Μιχάλης Π. Σταθόπουλος

Το άρθρο 4 του νόμου 2251/1994 «Περί προστασίας του καταναλωτή» για τις εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις

Παναγιώτης Λαδάς

Aθέμιτες εμπορικές πρακτικές κατά τα άρθρα 9γ ως 9θ ν. 2251/1994

Ελίζα Αλεξανδρίδου

Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες και οι Γενικοί Όροι των Συναλλαγών

Καλλιρόη Παντελίδου

Ιδιωτικό δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος

Ιωάννης Κ. Καράκωστας

Σύγχρονοι τρόποι ενοχικής εξασφάλισης απαιτήσεων

Γεώργιος Αρχανιωτάκης

Παροχή εγγύησης από μέλη της οικογένειας που είναι αφερέγγυα

Αθηνά Κοτζάμπαση

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Χαιρετισμός

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης

Η ευθύνη του πωλητή λόγω μη εκπλήρωσης κατά τον Αστικό Κώδικα

Αθανάσιος Κ. Πουλιάδης

Η ευθύνη του πωλητή λόγω μη εκπλήρωσης κατά τη Σύμβαση της Βιέννης για τη διεθνή πώληση κινητών πραγμάτων (ν. 2532/1997)

Πάνος Kορνηλάκης

Ευθύνη εργολάβου για ελλείψεις του έργου και ένσταση της ΑΚ 374. Σώρευση υπαναχώρησης εργοδότη και αποζημίωσης

Αναστάσιος Βαλτούδης

Η αρχή της αναλογικότητας στις έννομες συνέπειες της μη εκπλήρωσης κατά την σύμβαση της Βιέννης

Σταμάτης Ι. Κουμάνης

Ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων: παρόν και μέλλον

Φίλιππος Δωρής #

Καταληκτική ομιλία του καθηγητή Μαριάνου Δ. Καράση με θέμα: «Σκέψεις για μια ευρωπαϊκή μεθοδολογία του Δικαίου» #

Content type

Categories

 
Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ε. Γκουντέλα, Οι όμιλοι επιχειρήσεων ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και τη νομική δογματική, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #15
Διερεύνηση της φύσης και της λειτουργίας των ομίλων επιχειρήσεων με έμφαση στα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τους
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης