Διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου, 2003


Διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου, 2003

Στον τόμο αυτόν δημοσιεύονται οι εισηγήσεις στο 7ο Ελληνογερμανικό Συνέδριο Ποινικού Δικαίου, που έγινε τον Οκτώβριο του 2002 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Διεθνοποίηση του Ποινικού Δικαίου».

Το θέμα του τόμου είναι επίκαιρο και κρίσιμο. Επίκαιρο, γιατί πραγματοποιείται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προσέγγιση των ποινικών δικαίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε παγκόσμιο επίπεδο, αρχίζει η λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ιδρύθηκε στη Ρώμη το 1998. Κρίσιμο, γιατί στην επιχειρούμενη διεθνοποίηση δοκιμάζονται θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου, που αποτέλεσαν στοιχεία του ευρωπαϊκού νομικού μας πολιτισμού, τα οποία καλούνται σήμερα να υπερασπιστούν οι γερμανοί και οι έλληνες επιστήμονες, καθώς εκπροσωπούν χώρες που κατεξοχήν συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του πολιτισμού.

Edition info

Title
Διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου
© 2003
Editors
ISBN
978-960-301-799-X
Pages
325
Price
€ 24.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

U. Neumann, Καθηγητής Παν/μίου Φρανκφούρτης, «Η αρχή της παγκόσμιας δικαιοσύνης σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινότητα δικαίου»

K. Günther, Καθηγητής Παν/μίου Φρανκφούρτης, «Διεθνής αντε-γκληματική πολιτική: Η πορεία προς ένα παγκόσμιο δίκαιο ασφά-λειας»

C. Prittwitz, Καθηγητής Παν/μίου Φρανκφούρτης, «Πόλεμος σε πε-ρίοδο ειρήνης; Ο λόγος και τα όρια της διαφοροποίησης μεταξύ ποινικού δικαίου και πολέμου»

Ι. Μανωλεδάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ., «Μπορεί πράγματι να υπάρξει σήμερα διεθνής ποινική δικαιοσύνη;»

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ., «Νομιμοποιητική βάση και δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου»

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Α.Π.Θ., «Οι Γενικές Αρχές του Ποινικού Δικαίου στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικα-στηρίου-Προς ένα δικαιοκρατούμενο ποινικό δίκαιο των εθνών;»

Ν. Μπιτζιλέκης, Καθηγητής Α.Π.Θ., «Οι περί συμμετοχής διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου»

Λ. Μαργαρίτης, Καθηγητής Α.Π.Θ., A. Ζαχαριάδης, Δ.Ν.-Ειδικός Επιστήμονας Α.Π.Θ., «Οι δικονομικές διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου»

Κ. Lüderssen, Καθηγητής Παν/μίου Φρανκφούρτης, «Ευρωπαϊκή ενοποίηση του ποινικού δικαίου και κυβερνητική δικαιοθεσία»

P. A. Albrecht, Καθηγητής Παν/μίου Φρανκφούρτης, «Προστασία της ελευθερίας: Καθήκον της ευρωπαϊκής εξέλιξης του ποινικού δικαίου»

J. Schulz, Καθηγητής Παν/μίου Οσναμπρούκ, «Το δικονομικό ποινι-κό δίκαιο του Corpus Juris 2000»

Α. Πιτσελά, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ., «Τάσεις διεθνοποίησης του ποινικού δικαίου ανηλίκων. Η σημασία των διεθνών ελάχιστων κανόνων στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων στην Ελλάδα»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Χ. Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν.-Δικηγόρος

Στ. Αλεξιάδης, Καθηγητής Α.Π.Θ., «Τα δικαιώματα του κατηγορου-μένου στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου»

Ευ. Μπαϊρακτάρης, Υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής Α.Π.Θ., «Η γενι-κή ρύθμιση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας (chapeau) σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου»

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας - ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 4947/2022
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 15η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...
Ν. Σαββίδης, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική δίκη, 2023
Πλήρης ανάλυση του αποδεικτικού μέσου της πραγματογνωμοσύνης στην ποινική διαδικασία με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα