Διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου, 2003


Διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου, 2003

Στον τόμο αυτόν δημοσιεύονται οι εισηγήσεις στο 7ο Ελληνογερμανικό Συνέδριο Ποινικού Δικαίου, που έγινε τον Οκτώβριο του 2002 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Διεθνοποίηση του Ποινικού Δικαίου».

Το θέμα του τόμου είναι επίκαιρο και κρίσιμο. Επίκαιρο, γιατί πραγματοποιείται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προσέγγιση των ποινικών δικαίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε παγκόσμιο επίπεδο, αρχίζει η λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ιδρύθηκε στη Ρώμη το 1998. Κρίσιμο, γιατί στην επιχειρούμενη διεθνοποίηση δοκιμάζονται θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου, που αποτέλεσαν στοιχεία του ευρωπαϊκού νομικού μας πολιτισμού, τα οποία καλούνται σήμερα να υπερασπιστούν οι γερμανοί και οι έλληνες επιστήμονες, καθώς εκπροσωπούν χώρες που κατεξοχήν συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του πολιτισμού.

Edition info

Title
Διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου
© 2003
Editors
ISBN
978-960-301-799-X
Pages
325
Price
€ 24.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

U. Neumann, Καθηγητής Παν/μίου Φρανκφούρτης, «Η αρχή της παγκόσμιας δικαιοσύνης σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινότητα δικαίου»

K. Günther, Καθηγητής Παν/μίου Φρανκφούρτης, «Διεθνής αντε-γκληματική πολιτική: Η πορεία προς ένα παγκόσμιο δίκαιο ασφά-λειας»

C. Prittwitz, Καθηγητής Παν/μίου Φρανκφούρτης, «Πόλεμος σε πε-ρίοδο ειρήνης; Ο λόγος και τα όρια της διαφοροποίησης μεταξύ ποινικού δικαίου και πολέμου»

Ι. Μανωλεδάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ., «Μπορεί πράγματι να υπάρξει σήμερα διεθνής ποινική δικαιοσύνη;»

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ., «Νομιμοποιητική βάση και δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου»

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Α.Π.Θ., «Οι Γενικές Αρχές του Ποινικού Δικαίου στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικα-στηρίου-Προς ένα δικαιοκρατούμενο ποινικό δίκαιο των εθνών;»

Ν. Μπιτζιλέκης, Καθηγητής Α.Π.Θ., «Οι περί συμμετοχής διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου»

Λ. Μαργαρίτης, Καθηγητής Α.Π.Θ., A. Ζαχαριάδης, Δ.Ν.-Ειδικός Επιστήμονας Α.Π.Θ., «Οι δικονομικές διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου»

Κ. Lüderssen, Καθηγητής Παν/μίου Φρανκφούρτης, «Ευρωπαϊκή ενοποίηση του ποινικού δικαίου και κυβερνητική δικαιοθεσία»

P. A. Albrecht, Καθηγητής Παν/μίου Φρανκφούρτης, «Προστασία της ελευθερίας: Καθήκον της ευρωπαϊκής εξέλιξης του ποινικού δικαίου»

J. Schulz, Καθηγητής Παν/μίου Οσναμπρούκ, «Το δικονομικό ποινι-κό δίκαιο του Corpus Juris 2000»

Α. Πιτσελά, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ., «Τάσεις διεθνοποίησης του ποινικού δικαίου ανηλίκων. Η σημασία των διεθνών ελάχιστων κανόνων στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων στην Ελλάδα»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Χ. Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν.-Δικηγόρος

Στ. Αλεξιάδης, Καθηγητής Α.Π.Θ., «Τα δικαιώματα του κατηγορου-μένου στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου»

Ευ. Μπαϊρακτάρης, Υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής Α.Π.Θ., «Η γενι-κή ρύθμιση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας (chapeau) σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου»

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...