Δελτίο νομολογίας, 2002


Δελτίο νομολογίας, 2002

Μετά τη θερμή υποδοχή που έτυχε το Δελτίο Νομολογίας 2000, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και οι Εκδόσεις Σάκκουλα προχώρησαν στην έκδοση του νέου Δελτίου Νοολογίας 2001.

Το Δελτίο αυτό περιέχει περιλήψεις αποφάσεων από όλο το φάσμα των υποθέσεων που εκδικάστηκαν από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης του έτος 2000, μεταξύ των οποίων και αποφάσεις που αντιμετώπισαν δικονομικά θέματα που προέκυψαν από την πρώτη εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και αποφάσεις επί των νέων υποθέσεων που περιήλθαν στην δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων με το ν. 2721/1999.

Περιέχει επίσης περιλήψεις αποφάσεων που εκδόθηκαν το ίδιο έτος από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης επί των υποθέσεων δημοσίων έργων και διοικητικών συμβάσεων επί υπαλληλικών προσφύγων, αγωγών αποζημίωσης, ασφαλιστικών, φορολογικών κ.ά. διαφορών.

Τέλος, σε Παράρτημα παρατίθεται το Ευρετήριο των αποφάσεων που εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης τα έτη 1998-2001 επί των ακυρωτικών υποθέσεων της αρμοδιότητας του, το οποίο επιμελήθηκε η δικαστική υπάλληλος του Διοικητικού Εφετείου κ. Ελένη Μηλιοπούλου.

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Edition info

Title
Δελτίο νομολογίας
2001
Αποφάσεις: Διοικητικού Πρωτοδικείου, Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, Ακυρωτικές αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
© 2002
Editor
ISBN
978-960-301-669-1
Pages
638
Price
€ 56.00
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης