Δ. Ζερδελής, Σύγχρονα θέματα εργατικού δικαίου, 2020


Δ. Ζερδελής, Σύγχρονα θέματα εργατικού δικαίου, 2020

Στο βιβλίο αυτό αντιμετωπίζονται επίκαιρα ζητήματα του εργατικού δικαίου και συγκεκριμένα από το χώρο των ατομικών εργασιακών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα που ανακύπτουν από την μεταφορά οδηγιών της ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο. Μεταξύ των ζητημάτων αυτών είναι οι απαγορεύσεις διακρίσεων για διάφορους λόγους, όπως λόγω θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας, η προστασία από ομαδικές απολύσεις, η προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, τα χρονικά όρια εργασίας και η προβληματική των λεγόμενων «άτυπων» σχέσεων εργασίας, όπως είναι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης, με τις οποίες προωθείται η σύγχρονη ελαστικότητα στις εργασιακές σχέσεις.

Edition info

Title
Σύγχρονα θέματα εργατικού δικαίου
© 2020
Author
ISBN
978-960-648-026-3
Pages
Χ + 292
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συντομογραφίες

ΘΕΜΑ 1: Η σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο μισθωτός. 1.

ΘΕΜΑ 2: Συμβάσεις εργασίας μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας - Διευθύνων σύμβουλος και διευθύνων υπάλληλος

ΘΕΜΑ 3: Πρακτική της εκμετάλλευσης και αρχή της ίσης μεταχείρισης. 37.

ΘΕΜΑ 4: Απαγόρευση διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω αναπηρίας - Η μόλυνση με τον ιό AIDS/HIV ως αναπηρία - Καταγγελία σύμβασης εργασίας οροθετικού εργαζομένου. 53.

ΘΕΜΑ 5: Απαγόρευση διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω θρησκείας - Διακρίσεις κατά την πρόσληψη - Υποχρέωση συμμόρφωσης προς την δεοντολογία της θρησκευτικής οργάνωσης

ΘΕΜΑ 6: Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα

ΘΕΜΑ 7: Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα

ΘΕΜΑ 8: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

ΘΕΜΑ 9: Απλός και κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων - Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

ΘΕΜΑ 10: Η σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

ΘΕΜΑ 11: Ευθύνη του εργαζομένου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης

ΘΕΜΑ 12: Μεταβολή των όρων εργασίας βάσει συμβατικών ρητρών - Ρήτρες κατάργησης ή μείωσης μισθολογικών παροχών

ΘΕΜΑ 13: Ρήτρες μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού και εχεμύθειας

ΘΕΜΑ 14: Χρόνος εργασίας - Ετοιμότητα εργασίας ως χρόνος εργασίας

ΘΕΜΑ 15: Ομαδικές απολύσεις

ΘΕΜΑ 16: Μεταβίβαση επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου