Δ. Τραυλός-Τζανετάτος/Ν. Αλιπράντης/Ε. Αχτσιόγλου..., Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία, 2020


Δ. Τραυλός-Τζανετάτος/Ν. Αλιπράντης/Ε. Αχτσιόγλου..., Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία, 2020

Ο τόμος αυτός είναι αφιερωμένος στον Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Δημήτρη Τραυλό-Τζανετάτο από συναδέλφους, μαθητές και φίλους του ως ελάχιστη ένδειξη Τιμής για την εξαιρετική συνεισφορά του στη μελέτη, διάπλαση και ανάπλαση του ελληνικού εργατικού δικαίου και στη δημιουργία ενός σημαντικού φυτωρίου νέων διακόνων του, των οποίων η παρουσία και δράση σε μια εποχή υπαρξιακής πια δοκιμασίας του δικαιικού αυτού κλάδου, είναι σημαντική. Περιλαμβάνει δε 58 πρωτότυπες μελέτες διακεκριμένων Ελλήνων και Γερμανών νομικών, οι οποίες πραγματεύονται σημαντικά και εξόχως επίκαιρα ζητήματα που δεν αφορούν μόνο το εργατικό δίκαιο, αλλά επεκτείνονται στους ευρύτερους τομείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου δικαίου.

Η διακλαδική αυτή συμμετοχή στον παρόντα Τιμητικό Τόμο συνάδει πλήρως προς την πολυδιάστατη, επιστημολογική και μεθοδολογική, μελέτη των σχέσεων εργασίας από τον Δημήτρη Τραυλό-Τζανετάτο, όπως αβίαστα προκύπτει από τις μελέτες του, οι οποίες ερευνούν το εργασιακό φαινόμενο από τη σκοπιά της οικονομικής κρίσης στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, της ομιλοποίησης, της εργατικοδιεθνολογικής δυναμικής και της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης.

Table of contents   +

Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου

Συγγραφικό Έργο Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου

Τιμή στον Καθηγητή Δημήτρη Α. Τραυλό-Τζανετάτο

Συντελεστές του τόμου (με αλφαβητική σειρά)

Η οικειοθελής μεταφύτευση ανορθοδόξων γερμανικών εργασιακών κατασκευών στην Ελλάδα. Νομικό-κοινωνιολογική κριτική

Νικήτας Αλιπράντης

Η ιδεοληψία της απορρύθμισης και η στρατηγική του κεφαλαίου

Έφη Αχτσιόγλου

Nationale Tarifverträge und europäisches Kartellverbot

Konstantina Bourazeri

Η δικαιοπλαστική εξουσία του δικαστή στο εργατικό δίκαιο

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης

Η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στο χώρο εργασίας («mobbing»)

Νίκη Γεωργιάδου

To Δ.Ε.Ε. και η ερμηνεία της Οδηγίας 2003/88 σχετικά με τον χρόνο εργασίας: ο αναβαθμισμένος ρόλος των θεμελιωδών δικαιωμάτων του άρθρου 31 παρ. 2 Χ.Θ.Δ.Ε.Ε

Ματίνα Γιαννακούρου

Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας στο πεδίο της εργασίας, κατά το ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο

Δημήτριος Γούλας

Αδυναμία τροπής της προσημείωσης σε υποθήκη επί διάσπασης της ενοχικής από την εμπράγματη ευθύνη και επί δικαστικού συμβιβασμού στην αλλοδαπή

Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος

Προβληματισμοί σχετικά με την έννοια της εξάρτησης στη συνεργατική οικονομία

Κωνσταντίνος Δημαρέλλης

Was ändert die Digitalisierung am Arbeitsrecht?

Wolfgang Däubler

Η λήψη «πλήρως αυτοματοποιημένων αποφάσεων» από τον εργοδότη: Το άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 - Γ.Κ.Π.Δ.)

Βικτωρία Σπ. Δούκα

Η αντιστρόφως ανάλογη προς την κοινωνική σημασία του πράγματος έκταση των κατά το άρθρο 1000 ΑΚ εξουσιών του κυρίου επ’ αυτού και οι λεγόμενοι «περιορισμοί της κυριότητας»

Φίλιππος Δωρής

Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κατά το ενωσιακό δίκαιο

Δημήτρης Ζερδελής

Der Sympathiestreik im Wandel richterlicher Ersatzgesetzgebung

Curt Wolfgang Hergenröder

Η εναντίωση του μισθωτού σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης

Γιώργος Θεοδόσης

Η ερμηνεία συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων και η πλήρωση των κενών τους

Άρις Καζάκος

Ισότητα και θρησκευτική ελευθερία στον χώρο εργασίας: Απορρύθμιση (του εργατικού δικαίου) διά της αποθέωσης (του εργοδότη) στη νομολογία του Δ.Ε.Ε. και του Ε.Δ.Δ.Α.

Πάνος Καποτάς

Σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία υπό το φως της ψηφιακής τεχνολογίας

Δημήτριος Καραμήτρος

Η σύγχρονη εικόνα των συνδικάτων και η επιστροφή στις βασικές αρχές του συνδικαλισμού

Γιάννης Κουζής

Οι κανονιστικές προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη διαμόρφωση νέων έννομων σχέσεων και το ζήτημα της αναγνώρισης της προσωπικότητας

Δημήτριος I. Κουκιάδης

Οι εξελίξεις στο δίκαιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις χώρες της ΕΕ στη Νότια Ευρώπη

Ιωάννης Δ. Κουκιάδης

Technological change and personal work relations

Nikolaos Kountouris

Επιμέτρηση της Ποινής στην Ελλάδα: Σκέψεις για την Αποφυγή Ανισοτήτων ενώπιον του Ποινικού Νόμου

Νέστωρ Ε. Κουράκης

Η συμφιλίωση του άρθρου 13 Ν. 1876/1990 ως θεσμός του Εργατικού Δικαίου μέσα από το πρίσμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Δημήτριος Ν. Λαδάς

Περί τελολογικής συστολής

Πάνος Λαζαράτος

Οι όροι εργασίας μετά τη μεταβίβαση επιχείρησης – (Συγχρόνως παρατηρήσεις στην υπ’ αριθμ. 356/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών)

Αμαλία Λεβέντη

Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο συλλογικό εργατικό δίκαιο Ν. 4635/19 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

Γεώργιος Λεβέντης

Έναρξη ισχύος νέων περί Διαιτησίας διατάξεων και όρια παρέμβασης του θεσμού στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις

Ιωάννης Δ. Ληξουριώτης

Η εξωτερική ευθύνη των εταιρικών διοικητών κατ’ ΑΚ 71 εδ. β΄ στο μεταίχμιο αστικού και εταιρικού δικαίου

Δημήτρης Χ. Λιάππης

Η προστασία της καινοτομίας στην ψηφιακή εποχή - Το δίκαιο προστασίας των εμπορικών απορρήτων μετά την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 - Ο Ν. 4605/2019

Ευδοκία Δ. Λογαρά

Η Σύσταση 204 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) αναφορικά με τη μετάβαση από την άτυπη στην τυπική οικονομία και η μεταφορά της στην ελληνική έννομη τάξη

Αθηνά Μαλαγαρδή

Η αδύναμη, κανονιστική δεσμευτικότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων: εξαρτημένη από τη βούληση του νομοθέτη και δέσμια της σταθμιστικής δικανικής πρακτικής του δικαστή

Αντώνης Μανιτάκης

Πρόταση υιοθέτησης της ατομικής επιχείρησης περιορισμένης ευθύνης κατά το πρότυπο του entrepreneur individuel à responsabilité limitée του γαλλικού δικαίου

Γεώργιος Ν. Μιχαλόπουλος

Wettbewerbsrechtlicher Marktmachtmissbrauch durch Verstoß gegen Datenschutzrecht – Die Facebook-Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom August 2019 –

Jochen Mohr

Αναδρομή και προοπτική στο δίκαιο της καταγγελίας

Κωστής Μπακόπουλος

Αδυναμία παροχής εργασίας, τηλεργασία και εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2

Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος

Legislative Schritte zur Stärkung der Tarifautonomie – auf dem Weg zu einem neuen kollektiven Arbeitsrecht in Deutschland?

Hartmut Oetker

Η προστασία του μισθού – Η δικονομική διάσταση

Γεώργιος Ορφανίδης

Γενέθλιον πενήντα ετών της Σύμβασης Βρυξελλών (1968-2018): μία αποτίμηση

Χάρης Π. Παμπούκης

Η διάσπαση επιχειρήσεων στο νέο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών (Ν. 4601/2019)

Παναγιώτης Κ. Παναγιώτου

Το σύστημα επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας μετά το Ν. 4635/2019

Κώστας Δ. Παπαδημητρίου

H κοινωνία κληρονόμων και η εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 86 § 2 περ. γ΄ ν. 4635/2019)

Ευάγγελος Περάκης

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την κήρυξη της απεργίας

Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος

Ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρίες – Μια πρώτη κριτική αποτί­μηση.

Νικόλαος Κ. Ρόκας

Η διαφθορά στη δικαιοσύνη

Αντώνης Ρουπακιώτης

Η αυτοτέλεια του νομικού προσώπου σε κρίση

Κλεάνθης Ρούσσος

Richterliche Rechtsfortbildung –Befugnis und Grenzen–

Franz Jürgen Säcker

Μια κριτική προσέγγιση των αλλαγών που επέφερε ο νόμος 4635/2019 στο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο: Μερική απασχόληση – Μονομερής βλαπτική μεταβολή (καθυστέρηση αποδοχών) – ΕΡΓΑΝΗ – Αδήλωτη εργασία

Ιωάννης Β. Σκανδάλης

Η ρητή ρύθμιση, στον Ν. 4072/2012 (αρ. 127), της αποδυνάμωσης (απώλειας λόγω ανοχής) του δικαιώματος του δικαιούχου προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος, η συμβολή της στην ορθή οριοθέτηση της έκτασης της δέσμευσης των πολιτικών δικαστηρίων από τις αποφάσεις της Υπηρεσίας Σημάτων, της ΔΕΣ και των διοικητικών δικαστηρίων (άρ. 158 Ν. 4072/ 20/12) και οι σχετικές ρυθμίσεις του νέου Ν. 4679/2020 για τα εμπορικά σήματα – Σχόλια και σκέψεις με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις ΠΠρΑθ 1806/2018, ΕφΘεσ 1662/2018, ΕφΑθ 4519/2018, ΠΠρΑθ 2741/2019 και ΜΠρΑθ 781/2019, την απόφαση του ΔΕΕ της 21.2.2013 στην υπόθεση C‑561/11, τη διάταξη του ΔΕΕ της 10.3.2015 στην υπόθεση C-491/14, καθώς και τον νέο Ν. 4679/2020 για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436

Ηλίας Ευρ. Σουφλερός

Σχέση Εργατικού και Αστικού Δικαίου: Η οπτική του αστικολόγου

Μιχαήλ Σταθόπουλος

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Στη δυναμική του δέοντος

Άγγελος Στεργίου

Ενεργητική νομιμοποίηση των οργανισμών συλλογικής διαχειρίσεως και προστασίας προς επιδίωξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτη­σίας

Δημήτριος Α. Τσικρικάς

Η νόμιμη εργασία αλλοδαπού, υπηκόου τρίτου κράτους, ως προϋπόθεση της ασκήσεως των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών; Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ της 2ας Οκτωβρίου 2019 επί της υποθέσεως C-93/18

Χρυσαφώ Σπ. Τσούκα

Η «διοικητική πολιτειότητα» στο ελληνικό δημόσιο δίκαιο

Θεόδωρος Φορτσάκης

GmbH-Fremdgeschäftsführer und Rote-Kreuz-Schwestern zwischen Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht

Rolf Wank

Gesellschaftsrechtlicher Schutz abhängiger Unternehmen und Arbeitnehmerinteressen

Christine Windbichler

Ευρωπαϊκό δίκαιο αδικοπρακτικής ευθύνης: Τάσεις, διαστάσεις και προοπτικές

Χρήστος Σ. Χασάπης

Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων

Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου