Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Ανώτατα Δικαστήρια και εργασιακές σχέσεις στην εποχή των Μνημονίων, 2015


Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Ανώτατα Δικαστήρια και εργασιακές σχέσεις στην εποχή των Μνημονίων, 2015

Μέσα στις επιβεβλημένες από τα μνημόνια συνθήκες προϊούσας αποδόμησης και κατάρρευσης του προστατευτικού των σχέσεων εργασίας θεσμικού εποικοδομήματος, όπου ο αστικοδημοκρατικός, συνταγματικός και ευρωπαϊκός, εργασιακός πολιτισμός αποκαλύπτει τον παραποιητικό ή συγκαλυπτικό της πραγματικότητας, ιδεολογικό του χαρακτήρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και κομβικό ρόλο αποκτά η δικαστική λειτουργία, ιδίως στο κρίσιμο ακυρωτικό επίπεδο, όπου λαμβάνει χώρα σε ανώτατο επίπεδο ο παρεμπίπτων έλεγχος της συνταγματικότητα των νόμων. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου οι επίμαχες ρυθμίσεις ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εξόδου από την οικονομική κρίση, η δικαστική εξουσία εμπλέκεται σε ένα πεδίο έντασης μεταξύ αυτοπεριορισμού και ακτιβισμού, με αποτέλεσμα η οριοθετημένη από το Σύνταγμα, αλλά όχι στερούμενη προβλημάτων στην πράξη σχέσης της με τις υπόλοιπες κρατικές λειτουργίες, να αποκτά ένα έντονο ηλεκτρικό φορτίο.

Τα ανακύπτοντα προβλήματα και οι συναφείς δυσκολίες και εντάσεις δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να οδηγήσουν σε αλλοίωση ή, πολύ περισσότερο, σε απεμπόληση της δικαιοδοτικής εξουσίας των δικαστηρίων. Πολλώ μάλλον όταν πρόκειται για εκπλήρωση του ύψιστου καθήκοντος της προστασίας του Συντάγματος μέσω του ελέγχου αντισυνταγματικότητας των νόμων. Βασικές συνιστώσες της κρίσιμης αποστολής της δικαιοδοτικής αποτελούν μεταξύ άλλων, α) η αποφυγή απεμπόλησης της δικαιοδοτικής αυτονομίας κάθε δικαστηρίου, ιδίως σε περιπτώσεις διαπλοκής πολιτικής και διοικητικής δικαιοδοσίας και β) η υποχρέωση υποβολής της επίμαχης ρύθμισης σε ενδελεχή και πλήρη και όχι οριακό, δηλαδή ατελή και ουσιαστικά προσχηματικό, έλεγχο συνταγματικότητας ανεξαρτήτως οικονομικοπολιτικής συγκυρίας. Ωστόσο, οι βασικές αυτές συνιστώσες, απαρέγκλητοι όροι αποτελεσματικής πραγμάτωσης της αποστολής της Δικαιοσύνης, αγνοήθηκαν από τις αποφάσεις 1077/2014 ΑΠ και 2307/2014 Ολ ΣτΕ. Στην αναλυτική και εμπεριστατωμένη κριτική της νομολογίας αυτής είναι αφιερωμένα τα μελετήματα που συνθέτου και ομογενοποιούν το παρόν βιβλίο. Όπως δε επισημαίνει στον πρόλογό του ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος, οι μελέτες αυτές «δεν απευθύνονται μόνο στον εργατολόγο, τον δικονομολόγο ή τον δημοσιολόγο. Απευθύνονται σε κάθε διανοούμενο που επιθυμεί να κατανοήσει βαθύτερα το δικαιϊκό φαινόμενο και τη λειτουργία του την εποχή της κρίσης. Μετά την ανάγνωση, για έναν παράξενο λόγο, η ματιά πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να παραμείνει η ίδια. Και είναι αυτό το χάρισμα του γνήσια κριτικού, ελεύθερου λόγου. Να ανοίγει τους ορίζοντες των αναγνωστών».

Edition info

Title
Ανώτατα Δικαστήρια και εργασιακές σχέσεις στην εποχή των Μνημονίων
Πρόλογος: Πάνος Λαζαράτος. Με αφορμή τις αποφάσεις ΑΠ 1077/2014 και ΟλΣτΕ 2307/2014
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-293-4
Pages
ΧΧ + 192
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χιιι

Α. Δικαιοδοτική αυτονομία ή δικαιοδοτική αυτοσυγκράτηση; Το άρθρο 249 ΚΠολΔ στην αναιρετική διαδικασία κατά την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου

Ι. Η αναστολή της δίκης κατά το άρθρο 249 ΚΠολΔ

II. Το ζήτημα στην αναιρετική διαδικασία κατά τη θεωρία και την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου

III. Κριτική αξιολόγηση της νομολογίας

IV. Η περίπτωση διαπλοκής πολιτικής και διοικητικής δια­δι­κασίας ειδικότερα

V. Η απόφαση 1077/2014 του Αρείου Πάγου

Επίμετρο

Β. «Κατάσταση ανάγκης», δημόσιο συμφέρον και έλεγχος συνταγματικότητας. Με αφορμή την 2307/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

I. Η συνταγματικότητα των εργασιακών ρυθμίσεων του Μνη­­μο­νίου II κατά την πρόσφατη κρίση του ΣτΕ

II. Κριτική αξιολόγηση

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η κανονιστική ισχύς του Συντάγματος στο πεδίο έντα­σης κανονικότητας και «έκτακτης (δημοσιονομικής ή οικονο­μικής) ανάγκης»

α. Προδιάθεση

β. Το ζήτημα της ερμηνείας ειδικότερα

γ. Δημοσιονομική κρίση και «δίκαιο της ανάγκης»

δ. Το «δίκαιο της ανάγκης» και το «υπέρτερο» δημο­σιο­νομικό κοινωνικό συμφέρον

ε. Δημοσιονομική κρίση και οριακός έλεγχος συνταγμα­τι­κότητας

3. Οι «αστοχίες» της απόφασης στο στόχαστρο της κρι­τι­κής ειδικότερα

α. Προλεγόμενα

β. Οι βασικές θέσεις της μειοψηφίας

III. Συνοπτική έκθεση συμπερασμάτων

Αντί επιμέτρου

Παραρτημα

Απόφαση Αρείου Πάγου 1077/2014, Τμ. Β/Ι

Απόφαση Αρείου Πάγου 52/2015 Τμ. Β/Ι με σχόλιο Χρόνη Τσι­μπούκη

Απόφαση ΟλΣτΕ 2307/2014

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023