Δ. Παπαστερίου, Αλφάβητος Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου, 2022


Δ. Παπαστερίου, Αλφάβητος Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου, 2022

Το παρόν αποτελεί ένα πρωτότυπο εργαλείο απαραίτητο σε όλους όσοι μελετούν και δραστηριοποιούνται στα πεδία του Εμπράγματου, Δασικού, Εποικιστικού, Περιβαλλοντικού, Κτηματολογικού και Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου.

Ειδικότερα, στο έργο καταστρώνεται μια αλφάβητος 1.762 τεχνικών νομικών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο Σύνταγμα, σε νόμους, διατάγματα, υπουργικές και δικαστικές αποφάσεις, σε αποφάσεις ποικίλων εξωδικαστικών οργάνων, αλλά και σε ενατενίσεις της θεωρίας. Για κάθε λήμμα υπάρχει σύντομη ανάλυση-ερμηνεία, εμπλουτισμένη με αναφορές στη νομολογία και περιεκτικά-αυτούσια αποσπάσματα, όπου κρίνεται αναγκαίο, αλλά και με θεωρία, η οποία συνοδεύεται από πλούσιες βιβλιογραφικές παραπομπές. Το έργο περιέχει, επίσης, παραδείγματα και παρατηρήσεις με σκοπό την πληρότητα και την καλύτερη κατανόηση.

Χαρακτηριστικά του έργου αποτελούν η διάταξη των λημμάτων σε αλφαβητική σειρά, οι χρήσιμες εσωτερικές παραπομπές και ο λημματικός κατάλογος. Όλα τα παραπάνω αποτελούν εργαλεία που επιτρέπουν την άμεση πρώτη αναζήτηση, τη διευκόλυνση για παραπέρα έρευνα, τη σύνδεση και τη σύγκριση μεταξύ συγγενών όρων, στοχεύοντας στην εύκολη κατανόηση και στην άμεση ανίχνευση απαντήσεων σε καίρια τεχνικά και νομικά ζητήματα.

Edition info

Title
Αλφάβητος Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου
Με βάση τεχνικούς νομικούς όρους - Συντάγματος, νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων - Δικαστικών αποφάσεων - Κτηματολογικών δασικών πράξεων εξωδικαστικών οργάνων - Ενασχολήσεων της θεωρίας
Στα πεδία του Εμπράγματου, Δασικού, Εποικιστικού, Περιβαλλοντικού, Κτηματολογικού και Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου
© 2022
Author
ISBN
978-960-648-475-9
Pages
836
Price
€ 80.00
In stock

Table of contents   +

Λημματικό Ευρετήριο

Α

Άβατες κλιτύες βουνών,

Αβιοτικοί παράγοντες,

Αγαθό,

Άγνοια,

Άγνοια ανακρίβειας,

Άγνωστος,

«Άγνωστου ιδιοκτήτη» (ένδειξη),

Άγρια ζωή,

Άγρια ξυλώδης βλάστηση,

Άγρια πανίδα,

Αγροβιότοποι,

Αγροί που άλλαξαν μορφή,

Αγροτεμάχια,

Αγροτικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας,

Αγροτική γη,

Αγροτική διανομή,

Αγροτική εκμετάλλευση,

Αγροτική ιδιοκτησία,

Αγροτική νομοθεσία,

Αγροτική (γη) περιοχή,

Αγροτικό ακίνητο,

Αγροτικό κτηματολόγιο,

Αγροτικός αναδασμός,

Αγροτικός χαρακτήρας,

Αγωγές που εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων και οι αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις,

Αγωγή,

Αγωγή ανατροπής μαχητού τεκμηρίου,

Αγωγή αποκαταστατική κατά το στάδιο της κτηματογραφήσεως,

Αγωγή άρθρου 6, παρ. 2, ν. 2664/1998,

Αγωγή για αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας,

Αγωγή για διόρθωση (βασικές περιπτώσεις),

Αγωγή για διόρθωση (άρθρο 17 ν. 2664/1998),

Αγωγή (αίτηση) για διόρθωση αρχικής εγγραφής,

Αγωγή για διόρθωση πρώτης εγγραφής (6 παρ. 2 ν. 2664/1998),

Αγωγή για σύσταση δουλείας,

Αγωγή διανομής,

Αγωγή διαρρήξεως,

Αγωγή διορθώσεως εγγραφής ενοχικών έννομων σχέσεων,

Αγωγή διορθώσεως εγγραφής (άρθρο 6 παρ. 2 και 4, ν. 2664/1998),

Αγωγή διορθώσεως εγγραφής και ανακοπή τρίτου (ΚΠολΔ 936),

Αγωγή εξαλείψεως υποθήκης (ΑΚ 1327),

Αγωγή κανονισμού ορίων,

Αγωγή κατά Δημοσίου,

Αγωγή ΚΠολΔ 1020,

Αγωγή νομής,

Αγωγή νομής αναδασμού,

Αγωγή ομολογήσεως δουλείας,

Αγωγή παροχής διόδου,

Αγωγή περί κλήρου,

Αγωγή προστασίας νομής,

Αγωγή του ΑΚ 1010,

Αγωγοί προσαγωγής νερού εργοστασίων εμφιαλώσεως,

Αγωγοί υδρεύσεως–αποχετεύσεως,

Άδεια κτήσης γης από οικοδομικό συνεται­ρι­σμό,

Άδεια οικοδομής,

Αδέσποτα ακίνητα,

Αδικαιολόγητος πλουτισμός,

Αδικοπραξία και η αξίωση αποζημιώσεως από αδικοπραξία,

Αδυναμία κατατμήσεως κλήρου,

ΑΕΔ,

ΑΕΔ 27/1999,

Αειφορία,

Αεροδρόμιο,

Αεροφωτογράφηση,

Άθικτος δασικός πλούτος,

Αθλητικοί χώροι και εγκαταστάσεις,

Αιγιαλός,

Αίρεση,

Αισθητικά δάση,

Αίτημα ακριβούς αποτυπώσεως,

Αίτημα αλήθειας,

Αίτημα ασφαλούς πληροφορήσεως,

Αίτημα εξαγοράς συγκεκριμένων δημόσιων εκτάσεων από κατόχους,

Αίτημα ορθότητας,

Αίτημα ουσιαστικής δημοσιότητας,

Αιτήσεις,

Αιτήσεις (η) διορθώσεως (κτηματογράφηση),

Αιτήσεις διορθώσεως (Κτηματολόγιο),

Αιτήσεις διορθώσεως γεωμετρικών στοιχείων (άρθρο 19, παρ. 2, ν. 2664/1998),

Αιτήσεις διορθώσεως εμβαδού,

Αιτήσεις διορθώσεως κτηματολογικών εγγραφών,

Αιτήσεις διορθώσεως πρόδηλων σφαλμάτων,

Αίτηση αναθεώρησης,

Αίτηση αντικαταστάσεως (εκτοπισμού) δικαιώματος,

Αίτηση διορθώσεως (17 ν. 2664/1998),

Αίτηση διορθώσεως «άγνωστου ιδιοκτήτη»,

Αίτηση για χαρακτηρισμό εκτάσεως (ως δάσους),

Αίτηση διορθώσεως (6 παρ. 4, ν. 2664/1998),

Αίτηση διορθώσεως άλλων στοιχείων (6 παρ. 4α ν. 2308/1995),

Αίτηση διορθώσεως γεωμετρικών στοιχείων (6 παρ. 4α ν. 2308/1995),

Αίτηση διορθώσεως εμβαδού (6 παρ. 8 ν. 2664/1998),

Αίτηση διορθώσεως με εκτοπισμό δικαιώματος άλλου (6 παρ. 4α ν. 2308/1995),

Αίτηση διορθώσεως σφάλματος (εν γένει),

Αίτηση διορθώσεως πρόδηλου σφάλματος κατά την κτηματογράφηση (6 παρ. 3 ν. 2308/1995),

Αίτηση διορθώσεως πρόδηλου σφάλματος κατά το Κτηματολόγιο (18 παρ. 1 ν. 2664/1998),

Αίτηση διορθώσεως στο Κτηματολογικό Γραφείο (17 παρ. 2 ν. 2664/1998),

Αίτηση θεραπείας,

Αίτηση καταχωρίσεως (άρθρο 14 ν. 2664/1998),

Αίτηση-προσφυγή,

Αιτία θανάτου δωρεές,

Αιτία κτήσης,

Αιτία κτήσης έκτακτη χρησικτησία,

Αιτία κτήσης κληρονομική διαδοχή,

Αιτιώδης χαρακτήρας,

Ακάλυπτη έκταση,

Ακάλυπτοι χώροι σε δάσος,

Ακίνητα,

Ακίνητα «άγνωστου ιδιοκτήτη»,

Ακίνητα Αττικής,

Ακίνητα Δημοσίου,

Ακίνητα κατεχόμενα από «Έλληνες ιδιώτες»,

Ακίνητα οικιστικών περιοχών και ακίνητα μη οικιστικών περιοχών,

Ακίνητα περιερχόμενα στο Δημόσιο,

Ακίνητη ιδιοκτησία,

Ακίνητη φυσική κληρονομιά,

Ακολουθία (ή σχήμα),

Ακρίβεια,

Ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια,

Ακτές,

Ακτογραμμή,

Ακρόπολη,

Ακυρότητα,

Ακυρωσία,

Ακυρωτικός έλεγχος,

Αλήθεια,

Αλιεία,

Αλίπεδο,

Άλλες εγγραπτέες πράξεις,

Άλλες πρόσθετες πληροφορίες,

Αλληλουχία,

Αλλοίωση δασικού χαρακτήρα,

Αλλοίωση δικαιώματος,

Άλλος κοινόχρηστος χώρος,

Αλπικές ζώνες,

Άλση,

Αλυκές,

Αλφαβητικό ευρετήριο δικαιούχων,

Αμάχητο τεκμήριο,

Αμάχητο τεκμήριο ακρίβειας (ορθότητας),

Αμάχητο τεκμήριο Δημοσίου,

Αμέλεια,

Αμετάβλητος προορισμός δασών,

Αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις,

Άμισθα υποθηκοφυλακεία,

Άμισθος υποθηκοφύλακας,

Αμπελουργικό Κτηματολόγιο,

Άμυνα,

Αμφισβητήσεις,

Αμφισβήτηση δικαιώματος,

Αμφισβήτηση δικαιώματος Δημοσίου σε δασικές εκτάσεις,

Αμφισβήτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος,

Αμφισβήτηση κυριότητας,

Αμφισβήτηση οριοθετικής γραμμής,

Αμφισβήτηση ορίων,

Αμφισβήτηση πρώτων εγγραφών,

Αμφισβήτηση χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δάσους,

Αμφισβητούμενη δικαιοδοσία,

Αναβάθμιση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ,

Αναβάθμιση περιβάλλοντος,

Αναβλητική αίρεση,

Αναγκαία επιφάνεια εδάφους,

Αναγκαστική απαλλοτρίωση,

Αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών,

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων,

Αναγκαστικό δίκαιο,

Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί Προστασίας (άρθρο 22 ν. 998/1979),

Αναγνώριση δικαιώματος,

Αναγνώριση μη δημόσιων δασών,

Αναγνωριστική αγωγή,

Αναδασμός,

Αναδάσωση,

Αναδασωτέες εκτάσεις (I),

Αναδασωτέες εκτάσεις (II),

Αναδασωτική μελέτη,

Ανάδοχοι (μελετών κτηματογραφήσεως),

Αναδρομή - Αναδρομικότητα,

Αναδρομικότητα έννομου αποτελέσματος,

Αναθεωρητικό Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών,

Ανάκληση,

Ανάκληση αναδασώσεως,

Ανάκληση αποφάσεως αναδασώσεως,

Ανάκληση διαπιστωτικής πράξης περαιώσεως,

Ανάκληση διοικητικής πράξης,

Ανάκληση υπουργικής αποφάσεως,

Ανακοίνωση,

Ανακοίνωση αναρτήσεως,

Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής,

Ανακοπή τρίτου και αγωγή του άρθρου 6, παρ. 2, ν. 2664/1998,

Ανακρίβεια,

Ανακριβείς αρχικές εγγραφές,

Ανακριβής εγγραφή (άρθρο 13, παρ. 2, ν. 2664/1998),

Ανακριβής αρχική εγγραφή (άρθρο 6, παρ. 3, ν. 2664/1998),

Ανακριβής πρώτη εγγραφή (άρθρο 6, παρ. 2, ν. 2664/1998),

Αναμόρφωση δασικού χάρτη,

Αναμόρφωση στο Εμπράγματο Δίκαιο,

Αναμόρφωση στο Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο,

Ανάλογη εφαρμογή,

Αναμεταβίβαση κυριότητας ακινήτου,

Ανανέωση (και βελτίωση) δασών,

Ανανέωση φυσικών πόρων,

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

Ανάπτυξη,

Ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος,

Αναπτυξιακοί στόχοι και έναρξη κτηματογραφήσεως,

Ανάρτηση,

Αναστολή,

Αναστολή διορθώσεως,

Αναστολή εφαρμογής άρθρου 13α ν. 2664/1998,

Αναστολή ισχύος διοικητικών πράξεων,

Αναστολή κατεδαφίσεως,

Αναστολή παραγραφής,

Ανατροπή μαχητού τεκμηρίου,

Ανατροπή οριστικοποιημένων πρώτων εγγραφών,

«Αναφορά»: Οδηγία 2019/1937 ee,

Αναφορά Κτηματολογικού Δικαίου σε εμπράγ­ματα ή ενοχικά δικαιώματα,

Αναφορά Κτηματολογικού Δικαίου σε έννοιες ή ρυθμίσεις Αστικού Δικαίου,

Ανέγερση κτιρίων και κτισμάτων σε επιτρεπτές επεμβάσεις,

Ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις,

Ανεντόπιστα ακίνητα,

Ανεπίδεκτα καταχωρίσεως δικαιώματα,

Ανθρώπινη εγκατάσταση και δραστηριότητα,

Ανθρωπογενή συστήματα,

Ανταγωγή,

Αντάλλαγμα χρήσης,

Αντιδικία με Δημόσιο,

Αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιώματος,

Αντικειμενική καλή πίστη,

Αντικείμενο,

Αντιμετώπιση πυρκαγιών - Πυρκαγιά,

Αντινομία,

Αντιπροσώπευση,

Αντιρρήσεις,

Αντιρρήσεις ενώπιον Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων,

Αντιρρήσεις κατά αποφάσεως Προϊσταμένου,

Αντιστοίχηση,

Αντισυνταγματικότητα,

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Δασικού Δικαίου,

Αντιταξιμότητα,

Αντιφάσεις,

Αντλιοστάσια,

Ανυπόστατες «πράξεις»,

Ανυπόστατη δικαιοπραξία,

Ανυπόστατη διοικητική πράξη,

Ανυπόστατη καταχώριση,

Ανώγεια,

Ανώμαλα εδάφη,

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο,

Ανώτερη βία,

Αξία δάσους,

Αξίες (Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου),

Αξιολόγηση,

Αξίωση,

Αξίωση στα απόλυτα δικαιώματα,

Αξίωση στα πεδία του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου,

Αόριστη νομική έννοια,

Απαγορεύσεις,

Απαγόρευση επεμβάσεων στα δάση,

Απαγόρευση μεταβολής προορισμού δασών,

Απάτητα βουνά,

Απεικόνιση,

Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως (τροποποιήσεις ν. 4014/2011),

Απόβλητα,

Αποδεικτικά,

Αποδεικτικό Κτηματολόγιο,

Αποδεκτή απόκλιση,

Αποδοχή,

Αποζημίωση,

Αποζημίωση για περιβαλλοντικές βλάβες,

Αποθηκευτικός χώρος,

Αποκατάσταση ανακρίβειας,

Αποκατάσταση κτηματολογικών εγγραφών,

Αποκατάσταση ορθότητας,

Αποκατάσταση προηγούμενης καταστάσεως,

Αποκλειστική αρμοδιότητα,

Αποκλειστική προθεσμία (άρθρου 6 παρ. 2 ν. 2664/1998),

Αποκλειστικό όργανο,

Αποξένωση από δικαίωμα,

Απόπειρα συμβιβαστικής επιλύσεως διαφοράς,

Αποσταγματοποιία,

Αποτερματισμός,

Αποτύπωση (Α),

Αποτύπωση (Β),

Αποφάσεις,

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),

Αποψίλωση δάσους,

Απώλεια,

Απώλεια δασικού πλούτου,

Απώλεια δασικού χαρακτήρα,

Απώτεροι τίτλοι,

Αραιή δασική βλάστηση,

Αρμοδιότητα,

Αρμοδιότητα δέσμια,

Άρνηση αρμόδιου οργάνου,

Αρνητική αγωγή,

Αρνητική αναγνωριστική αγωγή (Κτηματολογικό δίκαιο),

Άρση,

Άρση ακυρότητας,

Άρση αναδασμού,

Άρση αναδασώσεως,

Άρση ανακρίβειας,

Άρση απαγορεύσεως (και άλλες περιπτώσεις άρσης),

Αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο,

Αρχαιολογικός χώρος,

Αρχαιότητα,

Αρχεία,

Αρχειοθέτηση,

Αρχές,

Αρχές Αστικού Δικαίου,

Αρχές Δασικού Δικαίου,

Αρχές (γενικές) Διεθνούς Δικαίου,

Αρχές δικαίου δασικών χαρτών,

Αρχές Διοικητικού Δικαίου,

Αρχές Δωδεκαδέλτου,

Αρχές Εμπράγματου Δικαίου,

Αρχές Εποικιστικού Δικαίου,

Αρχές καλής νομοθετήσεως,

Αρχές Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου,

Αρχές Κτηματολογικού Δικαίου,

Αρχές Κτηματολογίου,

Αρχές Περιβαλλοντικού Δικαίου,

Αρχή αειφορίας,

Αρχή αειφορίας και αρχή βιωσιμότητας,

Αρχή αισθητικής αξίας φύσης,

Αρχή ακρίβειας κτηματολογικών εγγραφών,

Αρχή αλληλουχίας,

Αρχή αναγνωρίσεως προηγούμενης οθωμανικής νομοθεσίας ως «προγενέστερης ημεδαπής»,

Αρχή αναλογικότητας,

Αρχή ανοικτού Κτηματολογίου,

Αρχή αποκαταστατική,

Αρχή ασφάλειας δικαίου,

Αρχή ασφάλειας συναλλαγών,

Αρχή βιοποικιλότητας,

Αρχή βιώσιμης αναπτύξεως - Αρχή βιωσιμότητας (βλ. και Αρχή αειφορίας),

Αρχή βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και αρχή βιώσιμου οικιστικού περιβάλλοντος,

Αρχή όλως εξαιρετικού χαρακτήρα διενεργούμενων σε δάση επεμβάσεων,

Αρχή δημόσιας οικολογικής τάξης,

Αρχή δημόσιας πίστης,

Αρχή δημοσιότητας,

Αρχή διαδοχικής κτηματογραφήσεως,

Αρχή διακρίσεως λειτουργιών,

Αρχή διαφάνειας,

Αρχή διενέργειας κτηματολογικών εγγραφών ύστερα από αίτηση,

Αρχή δικαστικού ελέγχου δημόσιας διοικήσεως,

Αρχή ειδικότητας,

Αρχή ελευθερίας πληροφορήσεως,

Αρχή εμπιστοσύνης,

Αρχή ενότητας οικονομικού σκοπού,

Αρχή εξαιρετικού χαρακτήρα επεμβάσεων,

Αρχή επιείκειας,

Αρχή ήπιας αναπτύξεως των ευπαθών οικοσυστημάτων,

Αρχή ιδιωτικής αυτονομίας,

Αρχή ισότητας,

Αρχή καλής πίστης,

Αρχή καλόπιστης κτήσης πράγματος από μη δικαιούχο,

Αρχή καταχωρίσεως,

Αρχή (μη) κατεδαφίσεως αυθαιρέτων σε δάση,

Αρχή κλειστού αριθμού εμπράγματων δικαιωμάτων,

Αρχή κλειστού αριθμού των τρόπων διορθώσεως κτηματολογικών εγγραφών,

Αρχή κράτους δικαίου,

Αρχή κτηματοκεντρικής οργανώσεως,

Αρχή μερικής κυρώσεως δασικών χαρτών,

Αρχή μη αναδρομικότητας νόμων,

Αρχή μη κατατμήσεως κλήρων,

Αρχή (μη) πληρότητας δασικών χαρτών,

Αρχή νομιμότητας,

Αρχή νομιμότητας δράσης διοικήσεως,

Αρχή «οθωμανικής νομοθεσίας» ως προγενέστερης νομοθεσίας,

Αρχή οικολογικής συνειδήσεως,

Αρχή οικονομικής αξιοποιήσεως,

Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,

Αρχή ουσιαστικής προτεραιότητας,

Αρχή παροχής έννομης προστασίας,

Αρχή πληροφοριακής αυτοδιαθέσεως και αρχή πληροφοριακής ελευθερίας,

Αρχή πολιτιστικής κληρονομιάς,

Αρχή πολλαπλής αντλήσεως κτηματολογικών στοιχείων,

Αρχή προλήψεως και αρχή προφυλάξεως,

Αρχή προστασίας εμπιστοσύνης,

Αρχή προστασίας καλής πίστης,

Αρχή προστασίας περιβάλλοντος,

Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων,

Αρχή προστασίας φυσικού κάλλους,

Αρχή προστατευόμενης εμπιστοσύνης διοικουμένου,

Αρχή σταθμίσεως κόστους–οφέλους και συναφείς εκφάνσεις,

Αρχή συμμετοχής των κοινωνών του δικαίου,

Αρχή «τα επικείμενα είκει τοις υποκειμένοις»,

Αρχή της ήπιας ανάπτυξης των ευπαθών οικοσυστημάτων,

Αρχή της χωρονομίας,

Αρχή του όλως εξαιρετικού χαρακτήρα διενεργούμενων σε δάση επεμβάσεων,

Αρχή υπέρτερης ανάγκης,

Αρχή υποχρεωτικής αποκαταστάσεως διαταραχθέντων οικοσυστημάτων,

Αρχή υψηλού επιπέδου προστασίας περιβάλλοντος,

Αρχή φειδούς,

Αρχή φέρουσας ικανότητας,

Αρχή χρηστής διοικήσεως,

Αρχή χρονικής προτεραιότητας,

Αρχή χωρονομίας,

Αρχικές δηλώσεις,

Αρχικές εγγραφές,

Αρχιτεκτονική κληρονομιά,

Ασκεπείς εκτάσεις,

Ασκεπείς κορυφές,

Άσκηση αντιρρήσεων,

Άσκηση ιδιωτικών δικαιωμάτων,

Αστική ευθύνη για δάση,

Αστική Ευθύνη στο Περιβάλλον,

Αστική περιοχή,

Αστική προστασία περιβάλλοντος,

Αστικό Δίκαιο,

Αστικό Δίκαιο και Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο,

Αστικό κτηματολόγιο,

Αστικοποίηση,

Ασφάλεια δικαίου,

Ασφάλεια συναλλαγών,

Ασφαλιζόμενη απαίτηση στην υποθήκη,

Ατελής κυριότητα,

Ατμόσφαιρα (ποιότητα),

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον,

Ατμοσφαιρικός αέρας,

Αυθαίρετα,

Αυθαίρετα (σε δάση),

Άυλα αγαθά,

Αυστηρό προστατευτικό καθεστώς για δάση,

Αυτεπάγγελτη διόρθωση (άρθρο 18, παρ. 1, ν. 2664/1998),

Αυτοδικία (σε δάση),

Αυτονομία ιδιωτικής βουλήσεως,

Αυτοφυής χλωρίδα,

Αυτούσια απόδοση πράγματος,

Αυτούσια αποκατάσταση ζημίας,

Αυτούσια διανομή,

Αυτοψία,

Αφιερωμένα ακίνητα (οθωμ.),

Αχελώος (υπόθεση εκτροπής Αχελώου),

Β

Βακούφια,

Βαριά αμέλεια,

Βάρη (πάσης φύσεως) κυριότητας,

Βάρος αποδείξεως,

Βάση δεδομένων (Εθνικού Κτηματολογίου),

Βασιλικό διάταγμα της 17/29.11.1836,

Βεβαίωση (ακαΐας δάσους),

Βεβαίωση (μη υπαγωγής στη δασική νομοθεσία),

Βιβλία,

Βιβλίο (κτηματολογικό),

Βιοκοινότητα,

Βιομηχανίες (βιομηχανικές εγκαταστάσεις),

Βιομηχανικές δραστηριότητες,

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις,

Βιομηχανική ζώνη,

Βιομηχανική ρύπανση,

Βιοποικιλότητα,

Βιοτεχνικές δραστηριότητες,

Βιοτικές σχέσεις,

Βιοτικοί παράγοντες,

Βιότοπος,

Βιώσιμη ανάπτυξη,

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον,

Βιώσιμο οικιστικό περιβάλλον,

Βιώσιμο φυσικό περιβάλλον,

Βιωσιμότητα,

Βοσκή - Βοσκήσιμες γαίες,

Βοσκότοποι,

Βοτανικοί κήποι,

Βουνά,

«Βραχώδεις εκτάσεις» - Βραχώδεις εξάρσεις,

Βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις,

Brundtland report,

Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο,

Γ

Γαίες (κατά το Οθωμανικό Δίκαιο),

Γειτονικό Δίκαιο,

Γενετικοί πόροι,

Γενικές αρχές,

Γενικές αρχές Αστικού Δικαίου,

Γενικές αρχές Διεθνούς Δικαίου,

Γενικές αρχές Δωδεκαδέλτου,

Γενικές αρχές Κτηματολογικού Δικαίου,

Γενικές αρχές Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου,

Γενικές ρήτρες,

Γενικές υποχρεώσεις (Δασικού Δικαίου),

Γενικό δίκαιο,

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ),

Γενικός Διευθυντής Ελληνικού Κτηματολογίου,

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών,

Γεωλογικοί σχηματισμοί,

Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς,

Γεωλογικός πλούτος,

Γεωμετρικά στοιχεία,

Γεωμετρικά σφάλματα,

Γεωργική γη,

Γεωργική εκμετάλλευση,

Γεωργική εκμετάλλευση σε δάση,

Γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις,

Γεωτεμάχιο,

Γεωτεμάχιο και Οδηγία Inspire,

Γνώση,

Γνώση ανακρίβειας,

Γνωστοποιήσεις,

Γραφείο Κτηματογραφήσεως,

Γραφείο Κτηματολογίου,

Δ

Δασάρχης,

Δάση «άγνωστου ιδιοκτήτη»,

Δάση αναψυχής,

Δάση Αττικής,

Δάση και δασικές εκτάσεις,

Δάση κοινωφελών προσώπων, δήμων, κοινοτήτων, ανταλλάξιμης περιουσίας κ.λπ.,

Δασικά αδικήματα,

Δασικά ακίνητα,

Δασικά αυθαίρετα,

Δασικά εδάφη,

Δασικά έργα,

Δασικά κτίρια,

Δασικά οικοσυστήματα,

Δασικά όργανα,

Δασικά πρόδηλα σφάλματα,

Δασικά προϊόντα,

Δασικά φυτώρια,

Δασικές αμφισβητήσεις,

Δασικές εν γένει εκτάσεις,

Δασικές έννομες σχέσεις,

Δασικές μελέτες,

Δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις,

Δασικές οδοί,

Δασικές πυρκαγιές,

Δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις,

Δασικές συστάδες,

Δασικές υπηρεσίες,

Δασικές φυτείες,

Δασική ανακρίβεια,

Δασική βλάστηση,

Δασική έκταση (ή περιοχή),

Δασική ελαττωματικότητα,

Δασική (έννομη) σχέση,

Δασική ή κτηματολογική διαφορά,

Δασική ιδιοκτησία,

Δασική μορφή,

Δασική νομοθεσία,

Δασική νομοθετική παραγωγή,

Δασική οδοποιία,

Δασική ορθότητα,

Δασική Οικολογία,

Δασική περιοχή,

Δασική πολιτική,

Δασική υπηρεσία,

Δασική φορολογία,

Δασικό Δίκαιο,

Δασικοί κανονισμοί για αντιμετώπιση πυρκαγιών,

Δασικοί συνεταιρισμοί προστασίας,

Δασικοί χάρτες, Δασολόγιο και κτηματογράφηση,

Δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο,

Δασικό Κτηματολόγιο,

Δασικό οικοσύστημα,

Δασικό περιβάλλον,

Δασικό πνεύμα,

Δασικό Ποινικό Δίκαιο,

Δασικό σύστημα,

Δασικό φαινόμενο,

Δασικός δικαστής,

Δασικός Κώδικας,

Δασικός πλούτος,

Δασικός χαρακτήρας,

Δασικός χάρτης (Α),

Δασικός χάρτης (Β),

Δασικός χάρτης στη νομοθεσία,

Δασικός χάρτης στη νομολογία,

Δασικός χάρτης, Δασολόγιο, Κτηματολόγιο,

Δασικός χάρτης και Κτηματολογικό Δίκαιο,

Δασικός χάρτης και Περιβαλλοντικό Δίκαιο,

Δασοβιοκοινότητα,

Δασογενές περιβάλλον,

Δασογενές φυσικό περιβάλλον,

Δασοκομία,

Δασολογική ορθότητα,

Δασολόγιο,

Δασοπονικές μελέτες,

Δασοπυρκαγιά,

Δασοπυρόσβεση,

Δάσος (Α),

Δάσος (Β),

Δάσος με την ευρεία σημασία,

Δασοτεχνικά έργα,

Δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων,

Δασωμένοι αγροί,

Δασώσεις,

Δασώσεις (και αναδασώσεις),

Δάσωση γεωργικών γαιών,

Δασωτέες εκτάσεις,

Δενδροκομική εκμετάλλευση δασών,

Δεξαμενές αποθηκεύσεως πετρελαιοειδών,

Δεύτερο δασικό πρόδηλο σφάλμα,

Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων,

Δηλώσεις,

Δηλώσεις βουλήσεως,

Δηλώσεις και καταχωρίσεις (Κτηματολογικό δίκαιο),

Δήλωση δασικού χαρακτήρα,

Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος (γενικά),

Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και δάση,

Δήλωση ν. 2308/1995 (ειδικότερα),

Δηλωτέες πράξεις του Δημοσίου,

Δήμευση «πολεμικώ δικαιώματι»,

Δημόσια αγαθά,

Δημόσια ακίνητα (Οθωμ.),

Δημόσια βιβλία,

Δημόσια δάση,

Δημόσια διαβούλευση,

«Δημόσια ιδιοκτησία» κατά την οθωμανική γαιοκτησία,

Δημόσια και ιδιωτικά δάση,

Δημόσια και ιδιωτική περιουσία Δημοσίου,

Δημόσια πίστη,

Δημόσια τάξη,

Δημόσια χορτολιβαδικά ή άλλα εδάφη,

Δημόσια ωφέλεια,

Δημόσιες οδοί σε δάση,

Δημόσιες οθωμανικές γαίες,

Δημοσίευση δασικού χάρτη,

Δημόσιο,

Δημόσιο αγαθό,

Δημόσιο Δίκαιο,

Δημόσιο συμφέρον (Α),

Δημόσιο συμφέρον (Β),

Δημοσιοποίηση ιδιωτικού δικαίου,

Δημόσιος σκοπός,

Δημόσιος χαρακτήρας,

Δημοσιότητα,

Διαβαθμισμένες περιοχές,

Διαδικασία διορθώσεως των πρώτων οκτώ δασικών πρόδηλων σφαλμάτων,

Διαδικασίες στο Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο,

Διάδοχο κράτος,

Διάθεση εκτάσεων,

Διάθεση καρπώσεων,

Διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι,

Διαθεσιμότητα επαρκούς στελεχιακού δυναμικού και υποδομής,

Διαιτητική απόφαση,

Διακατεχόμενα δάση,

Διακατοχή,

Διακατοχική πράξη,

Διακρίσεις δασών,

Διαλειτουργικό Κτηματολόγιο,

Διαλεκτική διαδικασία,

Διαμεσολάβηση (και Εθνικό Κτηματολόγιο),

Διάνοιξη οδών,

Διανομή ακινήτου,

Διανυσματικό επίπεδο θεματικής πληροφορίας,

Διαπιστευμένοι μηχανικοί για το Κτηματολόγιο,

Διαπιστωτική πράξη περαιώσεως,

Διάρρηξη καταδολιευτικής εκποιήσεως,

Διασταλτική ερμηνεία,

Διασταύρωση,

Διαταραχή προσωπικότητας,

Διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση δασών,

Διατήρηση δασικού πλούτου,

Διατήρηση δασικού χαρακτήρα,

Διατήρηση δάσους ως σκοπός,

Διατήρηση κατά προορισμό χρήσης δασών,

Διατήρηση υφιστάμενων δικαιωμάτων,

Διατηρητέα κτίσματα,

Διατηρητέα μνημεία της φύσης,

Διαύγεια,

Διαφύλαξη δάσους,

Διαφύλαξη φυσικής και βιολογικής ισορροπίας,

Διαχείριση αποβλήτων,

Διαχείριση γεωργικής γης,

Διαχείριση δασών,

Διαχείριση δασών κατά το ν.δ. 86/1969,

Διαχείριση δασών κατά το ν. 1650/1986,

Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών (ν. 4685/2020),

Διαχρονικό δίκαιο,

Διδάγματα κοινής πείρας,

Διεκδικητική αγωγή,

Διεξαγωγή αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού,

Διευθύνσεις,

Διευθυντής δασών,

Δίκαιο ακινήτων,

Δίκαιο δασικών χαρτών,

Δίκαιο κτηματογραφήσεως,

Δίκαιο Κτηματολογίου,

Δίκαιο Περιβάλλοντος,

Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος,

Δίκαιο πρώτων εγγραφών,

Δικαιοπραξία στο Κτηματολόγιο και στο Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο,

Δικαιοπραξίες in fraudem legis,

Δικαίωμα,

Δικαίωμα απολαύσεως δάσους,

Δικαίωμα ασκήσεως αντιρρήσεων,

Δικαίωμα εξουσιάσεως (tesarruf),

Δικαίωμα και υποχρέωση για προστασία περιβάλλοντος,

Δικαίωμα πληροφορήσεως (σε ζητήματα περιβάλλοντος),

Δικαίωμα προσωπικότητας,

Δικαίωμα προτιμήσεως,

Δικαίωμα στο Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο,

Δικαίωμα στο δασικό περιβάλλον,

Δικαίωμα στο οικιστικό περιβάλλον,

Δικαίωμα στο περιβάλλον,

Δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον,

Δικαίωμα στο φυσικό περιβάλλον,

Δικαιώματα σε δάση,

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ενώσεως,

Δικαστής ακυρωτικός,

Δικονομική ωριμότητα,

Δίκτυα και περιοχές προστατευόμενα από κοινοτικό δίκαιο (δίκαιο ΕΕ),

Δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

Δίκτυα μεταφοράς και διανομής πετρελαϊκών προϊόντων,

Δίκτυα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου,

Διοίκηση γης (και δασικής γης),

Διοικητικές κυρώσεις στο Περιβαλλοντικό Δίκαιο,

Διοικητικές πράξεις,

«Διοικητική» αναγνώριση κυριότητας δασών,

Διοικητική διαδικασία προληπτικής εκτιμήσεως συνεπειών στο περιβάλλον,

Διοικητικό Δίκαιο,

Διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών,

Διορθώσεις στοιχείων (κτηματολογικών),

Διορθώσεις στο Δασικό Δίκαιο,

Διόρθωση αρχικών εγγραφών,

Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων,

Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής,

Διόρθωση μεταγενέστερων εγγραφών,

Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων,

Διόρθωση πρώτων εγγραφών,

Διόρθωση σφαλμάτων,

Διόρθωση σφαλμάτων σε γεωμετρικά στοιχεία,

Διορθωτική επέμβαση,

Δόλος,

Δουλείες,

Δραστηριότητες σε δάση,

Δρόμοι,

Δωδεκάδελτος περιβάλλοντος,

Δωρεά,

Ε

Έβδομο δασικό πρόδηλο σφάλμα,

Εγγραπτέα δικαιώματα,

Εγγραπτέα δικαιώματα Δημοσίου,

Εγγραπτέα ενοχικά δικαιώματα,

Εγγραπτέες πράξεις,

Εγγραφές (αρχικές, πρώτες και μεταγενέστερες),

Εγκαταστάσεις αντλήσεως για αποθήκευση ενέργειας,

Εγκαταστάσεις αντλήσεως υδρογονανθράκων,

Εγκαταστάσεις για ερευνητικούς σκοπούς,

Εγκαταστάσεις έργων αποχετεύσεως,

Εγκαταστάσεις έργων υδρεύσεως,

Εγκαταστάσεις Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.),

Εγκαταστάσεις σε δάση,

Εγκαταστάσεις Σωμάτων Ασφαλείας,

Εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα,

Εγκατάσταση δικαιούχου,

Εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών για κεραίες,

Εγκατάσταση πάρκων κεραιών,

Έγκριση επεμβάσεων σε δάση,

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων,

Έγκυρη τελείωση Κτηματολογίου,

Έδαφος,

«Εθνικά κτήματα»,

Εθνικά πάρκα,

«Εθνικές» ιδιοκτησίες,

Εθνική οδός,

Εθνικοί βοσκήσιμοι τόποι,

Εθνικοί δρυμοί,

Εθνικό Κτηματολόγιο,

Εθνικό πάρκο,

Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης πολιτικής για Προστατευόμενες Περιοχές,

Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών,

Εθνικό Κτηματολόγιο,

Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών,

Εθνικοί δρυμοί,

Εθνικός κήπος,

Είδη αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας,

Είδη δασών,

Ειδικά θέματα Δασικού Δικαίου,

Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,

Ειδικές εκφάνσεις προστασίας δασών,

Ειδική αναγνώριση κατατμήσεων,

Ειδικοί νόμοι για την ιδιοκτησία κατ’ άρθρο 18 Συντ,

Ειδικός Φορέας Δασών,

Εισαγωγή στην Ολομέλεια του ΣτΕ,

Εκβολές ποταμών,

Εκμετάλλευση,

Εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων,

Εκμίσθωση δημόσιων εκτάσεων,

Εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων,

Εκμίσθωση χορτολιβαδικών εκτάσεων,

Εκπαίδευση πολιτών,

Εκπαιδευτικά κτίρια (με τις συνοδές εγκαταστάσεις),

Εκπρόθεσμη δήλωση,

Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης,

Έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητα Δημοσίου (δάση, δασικές εκτάσεις),

Έκτακτη χρησικτησία σε δάση,

Εκτάσεις δασικού χαρακτήρα,

Εκτάσεις με εξαιρετικώς ευαίσθητα οικοσυστήματα,

Εκτέλεση μεγάλων και λοιπών έργων υποδομής,

Έκτο δασικό πρόδηλο σφάλμα,

Εκτοπισμός δικαιώματος,

Εκτροφεία,

ΕΚΧΑ ΑΕ,

Εκχερσωθείσες δασικές εκτάσεις για αγροτική χρήση,

Εκχερσωθείσες εκτάσεις πριν Συντ 1975,

Εκχέρσωση,

Ελαιοτριβεία,

Έλεγχος νομιμότητας,

Ελληνικό Βασίλειο,

Ελληνικό Κτηματολόγιο (Φορέας) σε νέα διαδρομή,

Έλος-λίμνη,

Εμβαδομέτρηση,

Εμβαδόν ακινήτου,

Εμπράγματα δικαιώματα 1,

Εμπράγματα δικαιώματα 2 (σε δάση),

Εμπράγματες σχέσεις σε δάσος,

Εμπράγματη αξίωση,

Εμπράγματη ασφάλεια,

Εμπράγματη δασική σχέση,

Εμπράγματη σχέση,

Εμπράγματο Δίκαιο (Α),

Εμπράγματο Δίκαιο (Β),

Εμπράγματο Δίκαιο (νέο) και νομολογία (Γ),

Εμπράγματο δικαίωμα,

Εμπρόθεσμη δήλωση,

Εμφιαλωτήρια,

Εμφύτευση σε δάσος,

Ένατο δασικό πρόδηλο σφάλμα,

Ενδεικτική προθεσμία,

Ενδικοφανής προσφυγή,

Ενέργειες μετά την καταστολή πυρκαγιάς,

Ενιαία διοίκηση,

Ενιαίος Φορέας Περιβάλλοντος,

Ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών,

Ενοχή,

Ενστάσεις,

Ενσωμάτωση Οδηγιών της ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο,

Εν τοις πράγμασι οικοδομική δραστηριότητα,

Εντοπισμός ακινήτου,

Εντοπισμός οργάνων,

Εξαγορά δασών,

Εξαγορά ιδιωτικών εκτάσεων,

Εξαιρέσεις από απαγόρευση επεμβάσεων σε δάση,

Εξαιρετικός χαρακτήρας επιτρεπτών επεμβάσεων σε αναδασωτέες εκτάσεις,

Εξορθολογισμοί,

Εξόρυξη,

Εξουσιοδοτήσεις,

Εξωδικαστική επίλυση κτηματολογικών διαφορών,

Εξωδικαστική προστασία,

Επαγγελματική στέγη,

Επαχθείς περιορισμοί και απαγορεύσεις,

Επέκταση σε γειτονικές εκτάσεις,

Επεμβάσεις για γεωργική εκμετάλλευση,

Επεμβάσεις - Εγκαταστάσεις - Δραστηριότητες,

Επεμβάσεις Κτηματολογικού Δικαίου στο Αστικό Δίκαιο,

Επεμβάσεις σε δάση,

Επεμβάσεις σε περιοχές ειδικού καθεστώτος προστασίας,

Επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα,

Επιδράσεις δένδρων (και πρασίνου) στην πόλη,

Επιδράσεις Κτηματολογικού Δικαίου στο Αστικό Δίκαιο,

Επιεικές δίκαιο,

Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα,

Επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών,

Επιλεγμένοι νομικοί όροι,

Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών,

Επιστημονικά κριτήρια,

Επιτάχυνση (επίσπευση) διαδικασίας,

Επιτάχυνση ολοκλήρωσης μετάβασης σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου,

Επιτάχυνση ολοκλήρωσης διαδικασίας κτηματογράφησης ακινήτων,

Επιτήρηση δασών,

Επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση,

Επιτρεπτές επεμβάσεις σε πάρκα και άλση,

Επιτροπές,

Επιφάνεια (ειδική επαναφορά θεσμού επιφάνειας),

Επιφάνεια σε δάσος (παλαιά),

Επιχειρηματικό πάρκο,

Επιφάνεια,

Εποικιστικές εκτάσεις,

Εποικιστικό Δίκαιο,

Εποπτικό Συμβούλιο άρθρου 27 ν. 4821/2021,

Έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας,

Έργα πολιτιστικού χαρακτήρα,

Έργα συλλογής, αποθηκεύσεως και μεταφοράς υδάτων,

Έργα υποδομής,

Έργα υποδομής (ειδικά),

Ερμηνεία,

Ερμηνευτικό ισοζύγιο,

Ερμηνεία συνταγματικών διατάξεων,

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις (π.δ. 32/2016),

Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (ν. 4685/2020),

Ευαίσθητα οικοσυστήματα,

Ευθύνη Δημοσίου,

Εύλογο ενδιαφέρον,

Ευπαθή οικοσυστήματα,

«Ευσχημοσύνη», «εναρμοστία», «ευρυθμία» περιβάλλοντος,

Εχέφρων άνθρωπος,

ζ

Ζημία,

Ζητήματα από την προστασία δάσους,

Ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων (ν. 4685/2020),

Ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις,

Ζωή,

Ζωικό κεφάλαιο,

Ζώνες αναπτύξεως παραγωγικών δραστηριοτήτων,

Ζώνες δουλείας,

Ζώνες ειδικής προστασίας,

Ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων,

Ζώνες εντός προστατευόμενων περιοχών (ν. 4685/2020),

Ζώνη αλπική,

Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης,

Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων,

Ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών,

Ζώνη κανονισμού ορίων,

Ζώνη οικιστικού ελέγχου,

Ζώνη προστασίας της φύσης,

Ζώνες (γενική διάταξη),

Ζώνη παρόχθια,

Ζωοτροφία,

Ζωτικός χώρος,

Η

Ηθική βλάβη,

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεως,

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου (άρθρο 29 ν. 4821/2021),

Ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

Ημερολόγια,

Ημερομηνίες,

Ημιορεινά, ορεινά και ανώμαλα εδάφη,

Ήπια ανάπτυξη,

Ήσυχες περιοχές υπαίθρου,

Θ

Θάλασσα (ανοιχτή),

Θάνατος,

Θεματικά πεδία,

Θεματογραφία,

Θεμελιώδεις αποστολές,

Θεμελιώδεις αρχές,

Θεραπεία ακυρότητας,

Θεραπευτήρια,

Θέσεις σταθμεύσεως,

Θέση ακινήτου,

Θέση γεωτεμαχίου,

Θεσμός,

Θέσπιση μέτρων,

Θεσσαλία,

Θεώρηση δασικού χάρτη,

Θήρα,

Θησαυρός (ανεύρεση),

Θόρυβος,

Θράκη,

Θυσία δασικού πλούτου,

Ιαματικά ύδατα (λουτρά),

Ιδανικά μερίδια,

Ιδιαίτερη βιοκοινότητα,

Ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς δασών,

Ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον,

Ιδιοκτησία,

Ιδιοκτησία δασών,

Ιδιοκτησιακές διαφορές,

Ιδιοκτησιακό αντικείμενο,

Ιδιωτικά γραφεία εκπονήσεως δασικών μελετών,

Ιδιωτικά δάση,

Ιδιωτικά δικαιώματα σε δάση,

Ιδιωτικές έννομες σχέσεις,

Ιδιωτικό δίκαιο,

Ιδιωτικό έγγραφο,

Ιδιωτικότητα,

Ιεραρχία κανόνων δικαίου και ιεραρχία οργάνων,

Ιεροί ναοί και μονές,

Ικανότητα δικαίου,

Ικανότητα διαδίκου,

Ικανότητα δικαιοπραξίας,

Ιόνια νησιά,

Ισοζύγιο,

Ισόκυρες αποστολές-υποχρεώσεις,

Ισόρροπη ανάπτυξη εθνικού χώρου,

Ισορροπία γενικού συμφέροντος και θεμελιωδών δικαιωμάτων,

Ισορροπία φυσικού περιβάλλοντος,

Ιστορικές αεροφωτογραφίες,

Ιστορική διαδρομή κτηματολογικού φαινομένου,

Ιστορική κληρονομιά,

Ιστορική μνήμη,

Ιστορικοί ορθοφωτοχάρτες,

Ισχύς κανόνων δικαίου,

Ιχθυοκαλλιέργεια,

Κ

ΚΑΕΚ,

Κάθετη ιδιοκτησία,

Κάθετη ιδιοκτησία σε δάση,

Καθήκον αλήθειας,

Καθήκον επιμέλειας και αλήθειας για προστασία δασών,

Καθολικοί διάδοχοι (καθολική διαδοχή),

Κακή πίστη,

Κακόπιστος τρίτος,

Καλή πίστη (αντικειμενική),

Καλή πίστη (υποκειμενική, ως ενδιάθετη κατάσταση),

Καλόπιστος τρίτος,

Καλλιέργεια,

Καμάρες,

Καμένα (καέντα) δάση,

Καμπαναριά,

Κανάλι,

Κανόνες (δικαίου),

Κανόνες Κτηματολογικού Δικαίου,

Κανόνες μεταβατικού δικαίου,

Κανόνες ουσιαστικού δικαίου,

Κανονισμός (ΕΕ) 841/2018,

Κανονισμός πολυκατοικίας (οροφοκτησίας),

Κανονιστικές (διοικητικές) πράξεις,

Καστανοτεμάχια - Καστανόδενδρα,

Καταγραφή,

Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως,

Καταδολίευση δανειστών,

Καταληκτική προθεσμία,

Καταργήσεις,

Κατάρτιση δασικών χαρτών,

Κατάρτιση Δασολογίου Ι,

Κατάρτιση Δασολογίου ΙΙ,

Κατασκηνώσεις,

Καταστολή πυρκαγιάς,

Καταστροφή,

Καταστροφή δάσους από πυρκαγιά (άρθρο 117, παρ. 3, Συντ),

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων,

Κατάτμηση ακινήτου,

Κατάτμηση δασικής ιδιοκτησίας,

Καταφύγια άγριας ζωής (προηγούμενο νομικό καθεστώς),

Καταφύγια άγριας ζωής (βάσει του ισχύοντος καθεστώτος),

Κατάχρηση εξουσίας (ειδική περίπτωση),

Κατάχρηση θεσμού,

Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος,

Καταχωριζόμενες πράξεις,

Καταχώριση,

Καταχώριση αγωγών, ανακοπών και σχετικών δικαστικών αποφάσεων,

Καταχώριση αγωγών άρθρων 6, παρ. 2 και 3, και 13 ν. 2664/1998,

Καταχώριση αιτία θανάτου δωρεών,

Καταχώριση «άλλων» διοικητικών πράξεων,

Καταχώριση «άλλων» πρόσθετων πληροφοριών,

Καταχώριση ανακλητικών διοικητικών πράξεων,

Καταχώριση αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας, κληρονομητηρίου,

Καταχώριση αποφάσεων διαρρήξεως καταδολιευτικών εκποιήσεων σε ακίνητα,

Καταχώριση αποφάσεων διενέργειας αναδασμού,

Καταχώριση δικαιοπραξιών που συμπληρώνουν ή τροποποιούν κύρια δικαιοπραξία,

Καταχώριση δικαιοπραξιών συστάσεως μεταλλειοκτησίας,

Καταχώριση δικαιωμάτων,

Καταχώριση δικαστικών αποφάσεων,

Καταχώριση διοικητικών πράξεων,

Καταχώριση δικαστικών αποφάσεων, καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως,

Καταχώριση δικαστικών αποφάσεων που αναγνωρίζουν εμπράγματο δικαίωμα με έκτακτη χρησικτησία,

Καταχώριση εκθέσεων δικαστικής διανομής,

Καταχώριση εμπράγματων δικαιοπραξιών,

Καταχώριση ενοχικών δικαιοπραξιών,

Καταχώριση επιδικάσεων,

Καταχώριση κάθε είδους παραχωρήσεων του Δημοσίου,

Καταχώριση κατασχέσεων και δεσμεύσεων εξουσίας διαθέσεως,

Καταχώριση (αποφάσεων) κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως και διενέργειας αναδασμού,

Καταχώριση και ακυρώσιμες δικαιοπραξίες,

Καταχώριση και ελλείποντα στοιχεία νομοτυπικής μορφής,

Καταχώριση και μεταβίβαση νομής ακινήτου,

Καταχώριση και μη θεραπεία ακυρότητας,

Καταχώριση και προσύμφωνο,

Καταχώριση πράξεων κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως,

Καταχώριση μακροχρόνιων μισθώσεων ακινήτων,

Καταχώριση με βάση τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων,

Καταχώριση νομικών και τεχνικών πληροφοριών,

Καταχώριση παραχωρήσεως νομής από αναδασμό,

Καταχώριση περιλήψεων κατακυρωτικών εκθέσεων,

Καταχώριση πράξεων που αναφέρονται στο ΑΚ 1192, παρ. 1, υπό β,

Καταχώριση πρόσθετων πληροφοριών,

Καταχώριση προσκυρώσεων,

Καταχώριση προσωρινή (υπό επιφύλαξη) - Τροπή σε οριστική,

Καταχώριση πρώτων εγγραφών,

Καταχώριση πρώτων εγγραφών σε περίπτωση πρόωρης περατώσεως διαδικασίας κτηματογραφήσεως,

Καταχώριση ρυθμιστικών ή πολεοδομικών σχεδίων και μελετών πριν την εφαρμογή τους,

Καταχώριση στο ν. 4512/2018,

Καταχώριση συστάσεων συγκυριότητας, καθώς και οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας,

Καταχώριση υποθήκης και προσημειώσεως,

Καταχώριση χρηματοδοτικών μισθώσεων ακινήτων,

Καταχώριση χρονομεριστικών μισθώσεων,

Καταχωριστέα πράξη,

Κατεδάφιση,

Κατηγορία,

Κατοικία,

Kατοχύρωση εμπιστοσύνης πολιτών στο θεσμό Κτηματολογίου,

Κατοχή,

Κεκτημένα δικαιώματα ιδιωτών,

Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ),

Κέντρα επεξεργασίας λυμάτων,

Κεραίες,

Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας,

Κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση,

Κλειστός αριθμός,

Κληρονομική διαδοχή,

Κλήρος - Κληροτεμάχια,

Κλήση για υποβολή δηλώσεων,

Κλίμα,

Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος,

Κοινά σε όλους πράγματα,

Κοινή πείρα,

Κοινή χρήση,

Κοινή ωφέλεια,

Κοινής χρήσης πράγματα,

Κοινό ακίνητο,

Κοινοποιήσεις,

Κοινόχρηστα πράγματα,

Κοινόχρηστοι χώροι (πρασίνου),

Κοινωνική αποστολή δικαιώματος,

Κοινωνική υπαιτιότητα,

Κράτος Δικαίου,

Κτηματικά βιβλία,

Κτηματική περιφέρεια Κτηματολογικού Γραφείου,

Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου (της υπό κτηματογράφηση περιοχής),

Κτηματογραφημένη περιοχή,

Κτηματογραφημένο ακίνητο,

Κτηματογράφηση,

Κτηματογραφική (έννομη) σχέση,

Κτηματογραφικό Δίκαιο,

Κτηματογραφικό υπόβαθρο (προκαταρκτικό),

Κτηματογραφικός έλεγχος νομιμότητας,

Κτηματογραφούμενη περιοχή,

Κτηματογραφούμενο ακίνητο,

Κτηματοκεντρική βάση,

Κτηματοκεντρική οργάνωση,

Κτηματοκεντρικό σύστημα,

Κτηματολογικά αποσπάσματα,

Κτηματολογικά άτοπο,

Κτηματολογικά βιβλία,

Κτηματολογικά Γραφεία,

Κτηματολογικά Γραφεία ν. 4512/2018,

Κτηματολογικά δεδομένα,

Κτηματολογικά διαγράμματα,

Κτηματολογικά όργανα,

Κτηματολογικά στοιχεία,

Κτηματολογικά τεκμήρια,

Κτηματολογικές δασικές σχέσεις,

Κτηματολογικές διατάξεις,

Κτηματολογικές εγγραφές,

Κτηματολογικές έννομες σχέσεις,

Κτηματολογικές πράξεις,

Κτηματολογική αναγκαιότητα,

Κτηματολογική ανακρίβεια,

Κτηματολογική απόφαση,

Κτηματολογική βάση,

Κτηματολογική γνώση,

Κτηματολογική διαδικασία,

Κτηματολογική διαφάνεια,

Κτηματολογική διαφορά,

Κτηματολογική εγγραφή,

Κτηματολογική έννομη σχέση,

Κτηματολογική ενότητα,

Κτηματολογική νομοθετική επιδημία,

Κτηματολογική ορθότητα,

Κτηματολογική παιδεία,

Κτηματολογική πληροφόρηση - Κτηματολογική πληροφορία,

Κτηματολογική πράξη,

Κτηματολογική προσφυγή,

Κτηματολογική σχέση,

Κτηματολογικό «απόθεμα γνώσεων»,

«Κτηματολογικό απόσπασμα» - Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου,

Κτηματολογικό(α) άτοπο,

Κτηματολογικό βιβλίο,

Κτηματολογικό Γραφείο,

Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο,

Κτηματολογικό Δασολόγιο,

Κτηματολογικό διάγραμμα,

Κτηματολογικό Δίκαιο,

Κτηματολογικό όργανο,

Κτηματολογικό πνεύμα,

Κτηματολογικό σύστημα,

Κτηματολογικό σφάλμα,

Κτηματολογικό φύλλο,

Κτηματολογικοί πίνακες,

Κτηματολογικός δικαστής,

Κτηματολογικός έλεγχος,

Κτηματολογικός εφέτης,

Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου,

Κτηματολογικός τομέας,

Κτηματολόγιο,

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ,

Κτηματολόγιο Πρωτευούσης,

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,

Κτηνοτροφική εκμετάλλευση,

Κτήση,

Κτήση γης από οικοδομικό συνεταιρισμό,

Κτήση δικαιώματος,

Κτήση δικαιώματος από μη δικαιούχο,

Κτήση εμπράγματου δικαιώματος (με σύμβαση),

Κτήση εμπράγματου δικαιώματος σε δάση,

Κτήση καλόπιστη,

Κτήση κυριότητας,

Κτήση κυριότητας σε δασικά προϊόντα,

Κυκλάδες,

Κυριότητα,

Κυριότητα Δημοσίου σε δάσος,

Κυριότητα σε δάσος,

Κυριότητα σε δάσος με έκτακτη χρησικτησία,

Κύρος εμπράγματης δικαιοπραξίας,

Κύρωση δασικών χαρτών,

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας,

Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ),

Λ

Λάθη,

Λατομεία - Λατομευτικές εργασίες,

Λειτούργημα,

Λειτουργία,

Λεκάνες απορροής χειμάρρων,

Λήξη ισχύος κανόνων δικαίου,

Ληξιαρχικά στοιχεία,

Λιβάδια (ή βοσκότοποι ή βοσκήσιμες γαίες),

Λιμένες (χερσαίες εγκαταστάσεις),

Λίμνες,

Λόγοι ακυρότητας,

Λόγοι ακυρωσίας,

Λόγοι δημόσιου συμφέροντος,

Λοιπά έργα υποδομής (μετά των συνοδών τους έργων),

Λοιπές διατάξεις,

Μακεδονία,

Μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων,

Μάτειος ίππος υπέρ των οικιστικών πυκνώσεων,

Μάτι,

Μαχητό τεκμήριο,

Μαχητό τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου,

Μεγάλα δημόσια έργα (μεγάλα έργα υποδομής, άρθρο 53, παρ. 1, ν. 998/1979),

Μέθοδοι ερμηνείας,

Μελέτη δασοτεχνικών έργων,

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

Μερική κύρωση αντί της πλήρους κυρώσεως,

Μεταβατικές διατάξεις,

Μεταβατικό Δίκαιο,

Μεταβίβαση,

Μεταβίβαση δικαιωμάτων,

Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου,

Μεταβίβαση υποχρεώσεων,

Μεταβολή,

Μεταγενέστερες εγγραφές,

Μεταγραφή,

Μεταγραπτέες πράξεις,

Μεταλλευτικές εργασίες - Μεταλλεία,

Μετασχηματισμοί,

Μεταφορά δασικών προϊόντων,

Μετείκασμα,

Μέτρα διαφυλάξεως φυσικού περιβάλλοντος,

Μέτρα προστασίας (δασών και δασικών εκτάσεων),

Μέτρα προστασίας εδάφους,

Μέτρηση γεωτεμαχίων,

Μητρώο εγκατάστασης κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων,

Μικρά νησιά,

Μνημεία,

Μόλυνση,

Μονάδες μεταποιήσεως γεωργικών προϊόντων,

Μονές,

Μόρφωμα,

Ν

Natura 2000,

Νέες τεχνικές προδιαγραφές,

Νέες χώρες και Κρήτη,

Νεκροταφεία - Κοιμητήρια,

Νεότερες μέθοδοι απεικονίσεως,

Νεότερες μέθοδοι μετρήσεως,

Νερά (ποιότητα, δίκτυο παρακολουθήσεως και μέτρα προστασίας),

Νόθο Δασολόγιο,

Νομαρχιακό Συμβούλιο Δασών,

Νομέας,

Νομή,

Νομή σε δάση,

Νομική έννοια,

Νομική επιστήμη,

Νομική κατασκευή της «συνταγματικής ανεκτικότητας»,

Νομική κατάσταση ακινήτου,

Νομική πληροφορία,

Νομική προστασία περιβαλλοντικών αγαθών,

Νομική φύση,

Νομικό έρεισμα «οικιστικών πυκνώσεων»,

Νομικό καθεστώς,

Νομικό καθεστώς δασικών χαρτών,

Νομικό Κτηματολόγιο,

Νομικό πρόσωπο,

Νομικό πλάσμα (πλάσμα δικαίου),

Νομικοί τεχνικοί όροι,

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

Νομικός συλλογισμός,

Νομικός χαρακτηρισμός (πράξης, πράγματος, δικαιώματος),

Νόμιμη αιτία,

Νόμιμος τίτλος (για υποβολή δηλώσεως από το Δημόσιο),

Νομοθεσία,

Νομοθετήματα Δασικού Δικαίου,

Νομοθέτης,

Νομοθετικές βελτιώσεις και επιταχύνσεις,

Νομοθετική αξιολογική αντινομία,

Νομολογία,

Νόμος,

Νομοτυπική μορφή,

Νοσοκομεία,

Ξ

Ξυλεία,

Ο

Όγδοο δασικό πρόδηλο σφάλμα,

Οδηγίες για συμπλήρωση δηλώσεως ν. 2308/1995 (Δ.2) νομικών προσώπων,

Οδηγοί,

Οδικό δίκτυο - Οδοί,

Οθωμανικό δίκαιο δημόσιων γαιών,

Οθωμανικό Δίκαιο στη Δωδεκάνησο,

Οθωμανικό Κτηματολόγιο,

Οίκηση,

Οικιστικές ανάγκες, οικιστικές περιοχές και οικιστικές πιέσεις,

Οικιστικές πυκνώσεις Α (ν. 4685/2020),

Οικιστικές πυκνώσεις Β,

Οικιστικές στρεβλώσεις,

Οικιστική,

Οικιστικό περιβάλλον,

Οικιστικοί σκοποί,

Οικιστικός έλεγχος,

Οικιστικός ιστός,

Οικογενειακό δίκαιο,

Οικοδομή,

Οικοδομική άδεια,

Οικολογία - Δασική οικολογία,

Οικολογική ακεραιότητα,

Οικολογική ισορροπία,

Οικονομική ανάπτυξη (106 Συντ),

Οικονομικοτεχνικές μελέτες,

Οικοσύστημα,

Οικοσύστημα (εδαφικό),

«…ολοκληρωμένος χειρισμός…»,

Ολοκλήρωση,

Ολοκλήρωση Δασολογίου,

Ολοκλήρωση κτηματογραφήσεως,

Ολοκλήρωση κυρώσεως δασικών χαρτών,

Ολοκλήρωση πρώτων εγγραφών,

ΟλΣτΕ,

Όμορα ακίνητα,

Ονομασία δασών,

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων),

Όργανα,

Όργανα (στα πεδία του) Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου,

Όργανα Εθνικού Κτηματολογίου,

Οργανική ενότητα,

Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ),

Ορειβατικά καταφύγια,

Ορεινά εδάφη,

Ορθότητα (κτηματολογική),

Ορθοφωτογραφία,

Ορθοφωτοχάρτης,

Όρια,

Όρια ακινήτων,

Όρια οικιστικών περιοχών,

Οριζόντια ιδιοκτησία,

Οριογραμμή,

Οριοθετήσεις,

Ορισμοί ειδικών όρων και εννοιών της δασικής διαχειριστικής,

Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων (π.δ. 32/2016),

Οριστικές πρώτες εγγραφές,

Οριστική καταχώριση,

Οριστικοποίηση (πρώτων) εγγραφών,

Όροι ενεργού (δικαιοπραξίας),

Όροι δημοσιότητας Κτηματολογικού Δικαίου,

Οροφοκτησία,

Όροφος,

Ορυχεία,

Ουδείς μετάγει πλέον ου έχει δικαιώματος,

Ουσιαστική δημοσιότητα,

Ουσιαστική και τυπική ισχύς νόμου,

Ουσίες,

ΟΦΥΠΕΚΑ,

Όχθη,

Π

Πανίδα,

Παραγραφή,

Παραγωγή (και μη παραγωγή) έννομων αποτελεσμάτων,

Παραγωγικά δάση,

Παραδοσιακοί οικισμοί,

Παραδρομή,

Παράλειψη απεικονίσεως,

Παράλειψη αποτυπώσεως,

Παράλειψη δηλώσεως ή καταχωρίσεως,

Παράλειψη Διοικήσεως για κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου,

Παράλειψη Διοικήσεως για ολοκλήρωση κυρώσεως δασικών χαρτών,

Παράλειψη Διοικήσεως προς λήψη μέτρων προστασίας δασών (Ι),

Παράλειψη Διοικήσεως προς λήψη μέτρων προστασίας δασών (ΙΙ),

Παράλειψη εγγραφής στοιχείων,

Παράλειψη εισηγήσεως,

Παράλειψη καταχωρίσεως,

Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας,

Παράλειψη Πολιτείας στην κατάρτιση δασικών χαρτών,

Παράλειψη συμπληρώσεως στοιχείων,

Παραλία,

Παραρτήματα,

Παρασκευάσματα,

Παράταση προθεσμιών,

Παραχώρηση δασικών εκτάσεων,

Παραχώρηση κατά κυριότητα εδαφών σε δήμους ή κοινότητες,

Παραχώρηση κυριότητας,

Πάρκα,

Παρωχημένες αναδασώσεις,

Πέμπτο δασικό πρόδηλο σφάλμα,

Περαίωση κτηματογραφήσεως,

Περιαστικό πράσινο,

Περιβάλλον,

Περιβάλλον (και συμμετοχή πολιτών),

Περιβαλλοντικές αρχές,

Περιβαλλοντικές έννομες σχέσεις,

Περιβαλλοντική αδειοδότηση,

Περιβαλλοντική αναβάθμιση,

Περιβαλλοντική αναγκαιότητα,

Περιβαλλοντική διαχείριση,

Περιβαλλοντική δίκη,

Περιβαλλοντική εκπαίδευση,

Περιβαλλοντική ευθύνη,

Περιβαλλοντική ζημία,

Περιβαλλοντική μελέτη,

Περιβαλλοντική νομοθεσία,

Περιβαλλοντικό αγαθό,

Περιβαλλοντικό Δίκαιο,

Περιβαλλοντικό ισοζύγιο,

Περιβαλλοντικό Σύνταγμα,

Περιβαλλοντικοί όροι έργου (πράξεις εγκρίσεως),

Περιγραφικά στοιχεία,

Περιγραφική πληροφορία,

Περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα,

Περιορισμοί ιδιοκτησίας,

Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης,

Περιοχές εκτός ν. 998/1979,

Περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων,

Περιοχές προστασίας βιοποικιλότητας,

Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών,

Περιοχές προστασίας της φύσης,

Περιστολή έντονης προστασίας δασών,

Περιστολή πληρότητας Δασολογίου,

Περιστολή συνταγματικής ανεκτικότητας,

Περιστολή συστήματος αντιρρήσεων,

Πετρώδεις εκτάσεις,

Πηγές,

Πηγές ανανεώσιμης ενέργειας,

Πηγές Δασολογίου,

Πηγές δικαίου δασικών χαρτών,

Πηγές Εθνικού Κτηματολογίου,

Πηγές εννοιολογικών στοιχείων αναδασώσεως,

Πηγές Περιβαλλοντικού Δικαίου,

Πηγές Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου,

Πίνακας χρήσεων,

Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου,

Πλάνη Διοικήσεως,

Πλάνη περί τα πράγματα,

Πλάσμα Δικαίου,

Πληκτρολόγηση συμβόλου και κίνδυνοι,

Πλημμέλειες,

Πληρεξουσιότητα - Πληρεξουσιοδότης - Πληρεξούσιος,

Πλήρης και αποτελεσματική προστασία περιβάλλοντος,

Πληρότητα δασικών χαρτών,

Πληροφορίες - Πληροφόρηση,

Πληροφορίες αξιόπιστες,

Πνεύμα Κτηματολογικού Δικαίου,

Ποιοτικό οικιστικό δασικό περιβάλλον,

Ποιοτικό οικιστικό περιβάλλον,

Ποινικές κυρώσεις στο Δασικό Δίκαιο,

Ποινικές κυρώσεις για το περιβάλλον,

Πολεοδομικά σχέδια,

Πολιτισμός,

Πολεοδομικό καθεστώς,

Πολιτιστικά μνημεία,

Πολιτιστικές παραδόσεις,

Πολιτιστική κληρονομιά,

Πολιτιστικό περιβάλλον,

Πολλαπλότητα προστατευτικών διατάξεων,

Πολύγωνο,

Ποταμός,

Πραγματοποίηση αναδασώσεως,

Πράξη,

Πράξη αναδασώσεως,

Πράξη δασάρχη για χαρακτηρισμό δάσους ή δασικής εκτάσεως,

Πράξη Δασικής Αρχής πληροφοριακού χαρακτήρα,

Πράξη διαπιστωτική,

Πράξη δικαίου,

Πράξη διοικητική,

Πράξη εγκρίσεως,

Πράξη εμπρησμού,

Πράξη εξαγοράς,

Πράξη εφαρμογής,

Πράξη κατεδαφίσεως,

Πράξη κτηματολογική δασική,

Πράξη μεταβιβαστική,

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ),

Πράξη χαρακτηρισμού,

Πράσινο περίγραμμα στο δασικό χάρτη,

Πράσινο Ταμείο (άρθρο 4 ν. 3889/2010),

Πράσινοι πόροι,

Πρόδηλα σφάλματα,

Προέχουσα χρήση δασών,

Προθεσμία (-ίες),

Προθεσμία άρθρου 6, παρ. 2, ν. 2664/1998,

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών,

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών,

Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου,

Προκαταρκτικές συμβάσεις,

Προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα,

Προορισμός δασών και δασικών εκτάσεων,

Προορισμός χρήσης δασών,

Προσαρμογή (κτηματολογικών στοιχείων),

Προσβολή (δικαιώματος),

Προσβολή κοινοχρησίας,

Προσβολή πολιτιστικού μνημείου,

Προσβολή πράξης κηρύξεως υπό κτηματογράφηση,

Προσδοκία δικαιώματος,

Πρόσθετη πληροφορία,

Προσημείωση,

Πρόσθετη πληροφορία,

Προσκυρώσεις,

Προστασία (Ι),

Προστασία (ΙΙ),

Προστασία ακτών, οχθών, νησίδων,

Προστασία δάσους,

Προστασία εδάφους,

Προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων,

Προστασία πάρκων, αλσών και δενδροστοιχιών,

Προστασία περιβάλλοντος,

Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς,

Προστασία πολιτιστικού περιβάλλοντος,

Προστασία τοπίου και βιοποικιλότητας,

Προστασία φύσης και τοπίου,

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος,

Προστατευόμενα έννομα αγαθά,

Προστατευόμενα τοπία (και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί),

Προστατευόμενη περιοχή,

Προσύμφωνο,

Προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα,

Προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία,

Προσωρινή επίλυση αμφισβητήσεων (διαδικασία),

Προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες - Διαδικασία αναμορφώσεως,

Προτεραιότητα,

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις,

Πρότυπες προτάσεις,

Προϋποθέσεις κύρους,

Πρόωρη περάτωση διαδικασίας κτηματογραφήσεως,

Πρώτο δασικό πρόδηλο σφάλμα,

Πρωτόκολλο αποτερματισμού και οροθετήσεως,

Πρώτες εγγραφές,

Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής,

Πυρκαγιά,

Πυρκαγιές Ιουλίου–Αυγούστου 2021,

Ρ

Ρέματα,

Ρέοντα ύδατα,

Ρητές παραπομπές στον ΑΚ,

Ρητή αναφορά σε εμπράγματες και ενοχικές δικαιοπραξίες,

Ρητινευόμενα δάση - Ρητίνευση,

Ροή πληροφοριών,

Ρυθμίσεις,

Ρυθμίσεις αναδασώσεως,

Ρυθμίσεις για δασικούς χάρτες (ν. 4685/2020),

Ρυθμίσεις Ελληνικού Κτηματολογίου (ν. 4685/2020),

Ρυθμίσεις ν. 4685/2020,

Ρυθμιστικά σχέδια,

Ρύπανση,

Σ

Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη,

Σημείωση,

Σιδηρόδρομος,

Σκοπός,

Σκοπός δημόσιου συμφέροντος,

Σπήλαια,

Στάδια κτηματογραφήσεως,

Σταθμός χερσαίων μεταφορικών μέσων,

Στερεά απόβλητα,

Στοιχεία,

Στόχοι,

Στρατιωτικά έργα,

Συγκατάθεση,

Συγκεντρώσεις κτιρίων,

Συγκληρονόμοι,

Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο,

Συγκρουόμενα συμφέροντα,

Συγκυριότητα,

Συγκυριότητα Δημοσίου,

Σύμβαση,

Συμβατή τιμή εμβαδού,

Συμβατότητα,

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς,

Σύμβολα δασικών χαρτών,

Συμβολαιογραφικός τύπος - Συμβόλαια,

Συμβούλια ιδιοκτησίας δασών,

Συμβούλια και Επιτροπές,

Συμβούλιο Δασικής Πολιτικής,

Συμπληρωματικές δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων,

Συμφέρον,

Σύμφωνο προαιρέσεως,

Συναίνεση,

Συναλλακτικά ήθη,

Συναντήσεις περισσότερων αιτήσεων,

Συναρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία,

Συνδυαστική ερμηνεία,

Συνείδηση (περιβαλλοντική και δασική),

Συνένωση ακινήτων,

Συνήγορος του Πολίτη,

Σύνθεση αρχών Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου,

Σύνθετη κτηματογραφική ενέργεια (Ι),

Σύνθετη κτηματολογική ενέργεια (ΙΙ),

Συνιδιοκτησία σε δημόσια δάση,

Σύνταγμα (περιβάλλον & δασικοί χάρτες),

Συνταγματικές αποστολές και δασικοί χάρτες,

Συνταγματική ανεκτικότητα,

Συνταγματικές υποχρεώσεις,

Συνταγματική αρχή,

Συνταγματική έννοια δάσους,

Συνταγματική επιταγή,

Συνταγματική επιταγή για χρονική προτεραιότητα Δασολογίου,

Συνταγματική προστασία,

Συνταγματική προστασία δασών,

Συνταγματική υποχρέωση,

Συνταγματικό Δίκαιο,

Συνταγματικό δικαίωμα στο δασικό περιβάλλον,

Συνταγματικό δικαίωμα στο περιβάλλον,

Συνταγματικοί ορισμοί δάσους,

Συνταγματικός ορισμός περιβαλλοντικών αγαθών,

Συνταγματικός σκοπός,

Συνταγματικός στόχος,

Συνταγματικότητα (αντισυνταγματικότητα),

Σύνταξη γνήσιου Δασολογίου,

Σύνταξη δασικού χάρτη,

Σύνταξη Δασολογίου,

Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου,

Συντονιστής (οικείας) Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

Συντελεστής δομήσεως,

Συστατικά,

Σύστημα,

Σύστημα κτηματολογίου,

Σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης,

Σύστημα υποβολής αντιρρήσεων,

Συσχέτιση διαδικασιών (προσωρινής επιλύσεως αμφισβητήσεων και κηρύξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας),

Σφάλματα,

Σχέδια πόλεως,

Σχήμα ακινήτου,

Σχήμα για δασικούς χάρτες,

Σχολικά κτίρια και εγκαταστάσεις,

Τ

Τακτική χρησικτησία,

Τακτοποίηση,

Ταμιευτήρες,

«Τασαρρούφ»,

Τάξη κτηματολογικών εγγραφών,

Ταυτότητα,

Ταυτότητα ακινήτου,

Ταυτότητα δασικού οικοσυστήματος,

Τεκμαιρόμενη ακρίβεια,

Τεκμήρια,

Τεκμήριο ακρίβειας,

Τεκμήριο αμάχητο,

Τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου σε δάση,

Τεκμήριο μαχητό,

Τεκμήριο νομιμότητας διοικητικών πράξεων,

Τεκμήριο ορθότητας,

Τεκμήριο μαχητό,

Τεκμήριο νομιμότητας,

Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις,

Τελικά κτηματολογικά διαγράμματα,

Τελική μορφή δασικού χάρτη,

Τελολογική ερμηνεία,

Τέταρτο δασικό πρόδηλο σφάλμα,

Τεχνητές λίμνες,

Τεχνικά ζητήματα,

Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων,

Τεχνικές πληροφορίες,

Τεχνικές προδιαγραφές,

Τεχνικές προδιαγραφές καταρτίσεως δασικού χάρτη,

Τεχνικές προϋποθέσεις απεικονίσεως,

Τεχνικές υπηρεσίες ΟΤΑ,

Τεχνική πληροφορία,

Τεχνικό ζήτημα,

Τεχνικό Κτηματολόγιο,

Τεχνικό Συμβούλιο Δασών,

Τεχνικοί νομικοί όροι,

Τεχνικοί νομοθετικοί όροι,

Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα,

Τήρηση,

Τίτλος,

Τίτλος κτήσης,

Τμήμα Δασικών Χαρτών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Τοπική αρμοδιότητα,

Τοπικό δίκαιο,

Τοπικό επίπεδο,

Τοπικό Κτηματολογικό Δίκαιο,

Τοπικό Κτηματολόγιο,

Τοπικοί κανόνες δικαίου,

Τοπική σχέση,

Τοπίο,

Τοπογραφική επιστήμη,

Τοπογραφική αποτύπωση,

Τουριστικές εγκαταστάσεις,

Τριτενέργεια (του δικαιώματος στο Περιβάλλον),

Τρίτο δασικό πρόδηλο σφάλμα,

Τροποποιήσεις,

Τυπική δικαιοπραξία,

Τύπος,

Τυπική δημοσιότητα,

Τυπική έλλειψη,

Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αιτήσεως διορθώσεως,

Υ

Υγεία,

Υγροβιότοποι,

Ύδατα,

Υδατικές σχέσεις,

Υδατοδεξαμενές,

Υδραγωγοί,

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί,

Υδρογονάνθρακες,

Υδροτριβεία παραδοσιακού τύπου,

Υλοτομίες,

Υπαγωγή στο ν. 998/1979 και υπαγωγή στη δασική νομοθεσία,

Υπεύθυνοι δασολόγοι,

Υπηρεσία,

Υπό κτηματογράφηση περιοχή,

Υποβάθμιση,

Υποβάθμιση «άλλως πως» δασικής βλαστήσεως,

Υποβολή αιτήσεων,

Υποβολή αντιρρήσεων,

Υποβολή δηλώσεων,

Υποβολή ενστάσεων,

Υπόγεια ύδατα,

Υπόγειες σήραγγες,

Υπόγειος πλούτος,

Υποθήκη,

Υποθηκοφυλακεία, έμμισθα και άμισθα,

Υποκαταστήματα,

Υποκειμενική καλή πίστη,

«Υποπεριοχές» ήπιας αναπτύξεως,

Υπόσκαφα,

Υπόσταση,

Υποχρεώσεις,

Υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολαβήσεως,

Φ

Φαινόμενο δίκαιο,

Φέρουσα ικανότητα οικοσυστήματος,

Φιλοδασικό πνεύμα,

Φορέας,

Φορείς διαχειρίσεως,

Φράγματα,

Φρυγανικές εκτάσεις,

Φυσικά αγαθά,

Φυσικά πάρκα,

Φυσική τάση της γης,

Φυσικό περιβάλλον,

Φυσικοί πόροι,

Φυσικός αποδέκτης,

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί,

Φωτογράφηση (δασών),

Φωτοερμηνεία,

Φωτοερμηνευτικά στοιχεία,

Χαρακτηρισμός,

Χαρακτηρισμός περιοχής ως δάσους,

Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου,

Χαρακτηρισμός ως πρόδηλου δασικού σφάλματος,

Χαριστική αιτία - Χαριστική δικαιοπραξία,

Χάρτης δασικός,

Χαρτογράφηση (εκτάσεων),

Χαρτογράφηση (δασών),

Χαρτογραφικά υπόβαθρα,

Χείμαρρος,

Χερσαίες εγκαταστάσεις λιμένων,

Χλωρίδα,

Χορτολιβαδικές εκτάσεις,

Χρηματοδοτική μίσθωση,

Χρήση,

Χρήση γης - Κάλυψη γης,

Χρήση δασών,

Χρήση δασών κατά προορισμό,

Χρησικτησία,

Χρονική προτεραιότητα,

Χρονοκυριότητα,

Χρονομεριστικές μισθώσεις,

Χρόνος,

Χωρικά στοιχεία,

Χωρικά σχέδια,

Χωρική πληροφορία,

Χώροι αποθηκεύσεως και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων,

Χώροι πρασίνου,

Χώρος σταθμεύσεως οχημάτων,

Χωροταξία,

Χωροταξικά σχέδια,

Χωροταξική ανάπτυξη,

Χωροταξικός σχεδιασμός,

Ψ

Ψευδής δήλωση,

Ψευδής ερμηνεία,

Ψηφιακή βάση,

Ψηφιακή χωρική βάση,

Ψηφιακή χωρική πληροφορία,

Ψηφιακό αρχείο εγγράφων,

Ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή,

Ψιλή κυριότητα,

Ψιλός κύριος,

Ω

Ωριμότητα (δικονομική),

Ωφέλεια,

Ωφελήματα,

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Γ. Διαμαντόπουλος/Χ.-Ι. Χατζηδημητρίου..., Εθνικό Κτηματολόγιο & Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023
Μια σειρά εισηγήσεων έγκριτων νομικών και δικαστών της χώρας γύρω από ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου, Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής και της μεταξύ τους σύνδεσης
Μ. Καραφυΐζη, Ηλεκτρονικό κτηματολόγιο, 2023
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #24
Ένα χρηστικό εγχειρίδιο για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου· περιέχει υποδείγματα με όλα τα έντυπα αιτήσεων και ενστάσεων