Ελληνικά English
| | | |

Books


Δ. Μακρής, Η δικαστική διανομή, 2004

Edition info

Title
Η δικαστική διανομή
© 2004
Author
ISBN
978-960-301-855-4
Pages
252
Price
€ 34.00
In stock

Δ. Μακρής, Η δικαστική διανομή, 2004


Δ. Μακρής, Η δικαστική διανομή, 2004

Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στη διανομή και ειδικότερα στην δικαστική μορφή αυτής, ως προς τα κοινά πράγματα και τον κοινό κλήρο, με προσέγγιση των σχετικών διατάξεων του ΚΠολΔ και του ΑΚ. Στο πρώτο τμήμα του διαπραγματεύεται την αγωγή διανομής, με αναφορά στις προϋποθέσεις του παραδεκτού αυτής, στην ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση, στα στοιχεία βάσης της αγωγής και τις ενστάσεις του εναγόμενου κοινωνού. Επίσης, αναλύονται οι επιλογές της δικαστικής απόφασης για διανομή με αυτούσια απονέμηση ή με πλειστηριασμό, με ενδελεχή έρευνα της υπάρχουσας θεωρίας και των νομολογιακών επιλογών, υπό το πρίσμα και των νέων διατάξεων του Ν. 2915/2001.

Αντιμετωπίζονται επίσης ζητήματα προστασίας εμπραγμάτων δικαιωμάτων, ευθύνης για ελαττώματα του λαχόντος μέρους αλλά και ειδικές περιπτώσεις διανομής. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη νομολογία των δικαστηρίων και υπάρχουν πολλές παραπομπές σε αποφάσεις Πρωτοδικείων, Εφετείων και Αρείου Πάγου, μέχρι το έτος 2003. Εν συνεχεία παρατίθενται οδηγίες προς σύνταξη δικογράφων αγωγών διανομής, αναφορά των εγγράφων που πρέπει να προσκομίζονται στο δικαστήριο και, τέλος, σχέδια δικαστικών αποφάσεων, τόσο με το προ του Ν. 2915/2001 σύστημα, όσο και με το σήμερα ισχύον.

Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε δικαστικούς λειτουργούς, καθόσον σε αυτό έχει συγκεντρωθεί πλήθος πρόσφατης νομολογίας, χρήσιμης για την εκδίκαση αγωγών διανομής σε όλες τις μορφές τους, χωρίς να παραλείπεται και η θεωρητική προσέγγιση πολλών θεμάτων, ενώ παρατίθενται και εκτενή σχέδια δικαστικών αποφάσεων για αντιμετώπιση διαφόρων λόγων ανακοπής και άλλων ισχυρισμών, όσο και στους δικηγόρους, ιδιαίτερα τους νέους, αφού εκτός από συγκεντρωμένη θεωρητική και νομολογιακή ύλη περί της δικαστικής διανομής, περιλαμβάνει και οδηγίες για τη σύνταξη δικογράφων και την αποφυγή αοριστιών.

Edition info

Title
Η δικαστική διανομή
© 2004
Author
ISBN
978-960-301-855-4
Pages
252
Price
€ 34.00
In stock

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account