Χ. Σεβαστίδης, Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 4η έκδ., 2023


Χ. Σεβαστίδης, Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 4η έκδ., 2023

Οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις των ποινικών κωδίκων και η συστηματική επεξεργασία τους από τη νομολογία και τη θεωρία επέβαλαν την τέταρτη έκδοση του έργου, στην οποία ενσωματώθηκαν και όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις των δύο κωδίκων, μέχρι και τον Ν. 5005/2022, με συνοπτικές παρατηρήσεις κάτω από τα σημαντικότερα άρθρα και αναλυτική παρουσίαση και κριτική της πιο πρόσφατης νομολογίας.

Το έργο περιλαμβάνει πλήθος παρατηρήσεων οι οποίες παρουσιάζονται συστηματικά κατ’ άρθρο. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται και τα κείμενα των αντίστοιχων Αιτιολογικών Εκθέσεων, που λόγω του ιδιαίτερα αναλυτικού τρόπου παρουσίασης όλων των νέων θεσμών και αιτιολόγησης των επιλογών των Επιτροπών θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή των νέων κωδίκων και την προσέγγιση ερμηνευτικών ζητημάτων που θα ανακύψουν στην πράξη.

Παράλληλα, η έκδοση συνοδεύεται από αναλυτικά ευρετήρια, πίνακες αρμοδιότητας Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και πίνακες αντιστοιχίας των διατάξεων των καταργούμενων κωδίκων με εκείνες των νέων κωδίκων, με σκοπό την εύκολη και άμεση εποπτεία της ύλης των νέων νομοθετημάτων.

Edition info

Title
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019)
Περιλαμβάνει: Αιτιολογικές εκθέσεις ΠΚ και ΚΠΔ - Αιτιολογικές εκθέσεις Ν. 4637/2019 και 4855/2021 - Πίνακες αντιστοίχισης - Πίνακες αρμοδιότητας Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου - Διάγραμμα Εργασιών ΜΟΔ και ΜΟΕ - Αναλυτικά λnμματικά ευρετήρια
Με επιλεκτικά σχόλια
© 2023
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-648-636-4
Pages
XXII + 1164
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα Δ΄ έκδοσης

Εισαγωγικό σημείωμα Γ΄ έκδοσης

Εισαγωγικό σημείωμα Β΄ έκδοσης

Εισαγωγικό σημείωμα Α΄ έκδοσης

Διάγραμμα περιεχομένων Ποινικού Κώδικα

Διάγραμμα περιεχομένων Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Ποινικός Κώδικας

Αιτιολογική έκθεση Ποινικού Κώδικα

Αιτιολογική έκθεση Ν. 4637/2019 (κατά το μέρος που αφορά τροποποιήσεις στον ΠΚ)

Αιτιολογική Έκθεση Προσθήκης-Τροπολογίας στον Ν. 4637/2019 (κατά το μέρος που αφορά στον ΠΚ)

Αιτιολογική έκθεση Ν. 4855/2021 (κατά το μέρος που αφορά τροποποιήσεις στον ΠΚ)

Αντιστοιχία άρθρων νέου και παλαιού ΠΚ

Λημματικό ευρετήριο ΠΚ

Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας

Αιτιολογική έκθεση Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας

Αιτιολογική έκθεση Ν. 4637/2019 (κατά το μέρος που αφορά τροποποιήσεις στον ΚΠΔ)

Αιτιολογική Έκθεση Προσθήκης-Τροπολογίας στον Ν. 4637/2019 (κατά το μέρος που αφορά στον ΚΠΔ)

Αιτιολογική έκθεση Ν. 4855/2021 (κατά το μέρος που αφορά τροποποιήσεις στον ΚΠΔ)

Αντιστοιχία άρθρων νέου και παλαιού ΚΠΔ

Πίνακες αρμοδιότητας Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου

Διάγραμμα Εργασιών ΜΟΔ και ΜΟΕ

Παράρτημα

Παράρτημα

Λημματικό ευρετήριο ΚΠΔ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Λ. Μαργαρίτης/Γ. Δημήτραινας, Ακάλυπτη επιταγή, 2001
Πρόκειται για ερμηνεία και μονογραφική επεξεργασία του εγκλήματος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Το έργο περιέχει εξαντλητική ανάπτυξη των ζητημάτων ουσιαστικού και...
Ι. Δούμπης/Δ. Γουργουράκης/Ι. Μανωλεδάκης..., Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 1995
Series: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #25
(Ι. Δούμπης, Δ. Γουργουράκης, Ι. Μανωλεδάκης, Μ. Μαργαρίτης, Γ. Βελλής, Λ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ευ. Κρουσταλάκης, Γ. Δημήτραινας, Αθ. Ζαχαριάδης, Στ. Δασκαλόπουλος, Στ. Γαβαλάς,...