Χ. Ακριβοπούλου/Χ. Ανθόπουλος/Ε. Βενιζέλος..., Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος, 2013


Χ. Ακριβοπούλου/Χ. Ανθόπουλος/Ε. Βενιζέλος..., Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος, 2013

H παρούσα πολιτική και κοινωνική κρίση θέτει στο προσκήνιο με ιδιαίτερη ένταση το ζήτημα του εκσυγχρονισμού των θεσμών, της καλύτερης λειτουργίας του πολιτεύματος και της δημόσιας διοίκησης. Πέντε χρόνια μετά την αναθεώρηση του 2008 η δυνατότητα μιας νέας αναθεώρησης του συνταγματικού κειμένου παρέχει το έδαφος για μια συζήτηση επί του συνόλου της συνταγματικής ύλης.

Το συλλογικό έργο ‘Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος’ θέτει τις βάσεις για έναν σύγχρονο διάλογο επί κρίσιμων θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων. Μέσα από τις δεκαέξι συμβολές που εμπεριέχονται στον τόμο αυτό αναλύονται όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την πολιτική και συνταγματική επικαιρότητα. Ειδικότερα, αναλύονται διεξοδικά μεταξύ άλλων η ανάγκη εισαγωγής ενός αποτελεσματικότερου συστήματος ελέγχου της ποινικής και κοινοβουλευτικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης, οι προοπτικές και η δυνατότητα μεταβολής του ισχύοντος εκλογικού πλαισίου, ο εκσυγχρονισμός της παιδείας, οι μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης, η ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και η δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων άμεσης ή και προεδρικής δημοκρατίας στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

Edition info

Title
Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος
Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών – ΙΣΤΑΜΕ «Ανδρέας Παπανδρέου»
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 25-26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ΑΘΗΝΑ
© 2013
Editors
Authors
ISBN
978-960-445-988-9
Pages
X + 279
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Χρήστος Γ. Δερβένης, Χαιρετισμός

Ευάγγελος Βενιζέλος, Γενική Εισήγηση

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γιώργος Γεραπετρίτης, Η αναθεωρητική πορεία προς έναν έλλογο κοινοβουλευτισμό

Λίνα Παπαδοπούλου, Μορφές «άμεσης» νομοθεσίας: Δημοψήφισμα και λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία

Θανάσης Γ. Ξηρός, Το εκλογικό σύστημα de constitutione ferenda. Σχεδίασμα συνταγματικής πολιτικής σε περιβάλλον συναινετικού κοινοβουλευτισμού

Τάκης Βιδάλης, «Λιγότερη Βουλή!»: Η προοπτική της Προεδρικής Δημοκρατίας

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σπυρίδων Β. Βλαχόπουλος, Η ποινική ευθύνη των υπουργών

Παναγιώτης Μαντζούφας, Ο «χρυσός» δημοσιονομικός κανόνας στο Σύνταγμα. Λύση του προβλήματος ή ένα ακόμα εμπόδιο στην οικονομική προσαρμογή και στην προστασία των δικαιωμάτων

Νίκος Κ. Παπαχρήστος, Τρόπος εκλογής και αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κωνσταντίνος Θ. Γιαννακόπουλος, Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου

Ήβη Μαυρομούστακου, Ανεξάρτητες Αρχές. Η δυστοκία επίτευξης της συναίνεσης του άρθρου 101Α του Συντάγματος

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Φίλιππος Κ. Σπυρόπουλος, Σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας

Πηνελόπη Φουντεδάκη, Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα – Αναθεώρηση του άρθρου 16

Χριστίνα Μ. Ακριβοπούλου, H διεθνοποίηση των συνταγματικών δικαιωμάτων και η εισαγωγή της ‘κοσμοπολιτικής’ αρχής στο ελληνικό Σύνταγμα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Ζ. Δρόσος, Συνταγματικός λόγος, πολιτειακή κρίση και Αριστερά

Κώστας Μποτόπουλος, Αυτονομία και αναθεώρηση

Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Η συνταγματική αναθεώρηση μεταξύ οικονομικής κρίσης και αντιπολιτικής

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Μανιτάκης, Πολιτειολογία, 2023
Όλες οι θεμελιώδεις έννοιες της Πολιτειολογίας μέσα από μια σφαιρική προσέγγιση προσανατολισμένη στις επιταγές της σύγχρονης εποχής
Σ. Μηναΐδης, Η λειτουργία της Βουλής την περίοδο της πανδημίας COVID-19, 2023
Πλήρης παράθεση και σφαιρική αποτίμηση των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid – 19 που εφαρμόστηκαν εντός του Κοινοβουλίου