Α. Τσιγκρής, Εγκλήματα από έρωτα, 2004


Α. Τσιγκρής, Εγκλήματα από έρωτα, 2004

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με κίνητρο το ερωτικό πάθος, όπως αυτά προκύπτουν από την ανάλυση των υποθέσεων που εκδικάσθηκαν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας τη δεκαετία από το 1986 έως το 1995.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά σε έντεκα κεφάλαια που έχουν τους εξής τίτλους: 1) Ο Ερωτικά Παθιασμένος Ανθρωποκτόνος, 2) Το Θύμα των Εγκλημάτων από Έρωτα, 3) Το Εγκληματικό Ζεύγος του Ερωτικού Πάθους, 4) Ο Βαθμός Ολοκλήρωσης των Εγκλημάτων από Έρωτα και οι Συρροές με Άλλα Εγκλήματα, 5) Τα Χωροχρονικά Πλαίσια Τέλεσης των Εγκλημάτων από Έρωτα, 6) Τα Μέσα, Οι Τρόποι και οι Στρατηγικές Τέλεσης των Εγκλημάτων από Έρωτα, 7) Η Ενεργοποίηση του Ποινικού Συστήματος στα Εγκλήματα από Έρωτα, 8) Η Δικαστηριακή Πρακτική στα Εγκλήματα από Έρωτα, 9) Τυπολογίες Εγκλημάτων από Έρωτα, 10) Κωδικοποίηση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας και 11) Τελικά Συμπεράσματα.

Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των υποθέσεων του δείγματος της έρευνας, ενός αρχείου τύπου εγκλημάτων από έρωτα, που παρουσιάσθηκαν σε ημερήσιες απογευματινές εφημερίδες, του ερωτηματολογίου της έρευνας και της σχετικής βιβλιογραφίας.

Edition info

Title
Εγκλήματα από έρωτα
© 2004
Author
ISBN
978-960-301-865-1
Pages
198
Price
€ 14.00
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Τσιγκρής, Σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών (θεσμική προστασία), 2024
Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, ανάλυση και κριτική του συνόλου των θεσμών για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη
A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
Crime policy analysis with special emphasis on global challenges
Μ. Αρχιμανδρίτου, Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, 3η έκδ., 2022
Οι σημαντικότερες θεωρίες εγκληματολογίας σε μια ευσύνοπτη και εύληπτη παρουσίαση
Α. Συκιώτου, Εγκληματολογία και Τοξικολογία, 2021
Μια πρωτότυπη και εκτενής ανάλυση των τοξικών ουσιών και των δηλητηριάσεων από εγκληματική, νομική και ιατρική οπτική
L. Farmer/F. Herzog/Χ. Παπαχαραλάμπους..., The Aims of Punishment, 2020
The book will focus on various of the most recent streams of thought as to the philosophy of punishment, on international and interdisciplinary criminal law issues and the...