Α. Σαμαρά-Κρίσπη/Ι. Καρεκλάς/Χ. Καραμπαρμπούνης..., Δίκαιο του Πολέμου, 2018


Α. Σαμαρά-Κρίσπη/Ι. Καρεκλάς/Χ. Καραμπαρμπούνης..., Δίκαιο του Πολέμου, 2018

Το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, παρουσιάζει, διά των επιμελητών της Σειράς «Μελέτες Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής», Δρ. Ιακώβου Καρεκλά, Καθηγητού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη, Πρόεδρου του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών, το τρίτο βιβλίο της πιο πάνω Σειράς, το «Δίκαιο του Πολέμου».

Πιστεύεται ότι οι συμβολές των αξιότιμων κ.κ. Συγγραφέων του τόμου, θα προσδώσουν ένα ικανοποιητικό εννοιολογικό πλαίσιο, αρκετά περιεκτικό, ώστε να καθίστανται σαφείς, μερικές από τις απόψεις του πολεμικού φαινομένου, στην ιστορική και λειτουργική πολυδιαστατικότητά του.

Table of contents   +

Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, Πρόεδρος του Ιδρύματος Διεθνών

Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη

Το Δίκαιο του Πολέμου Εισαγωγικές Έννοιες

Δρ. Ιάκωβος Καρεκλάς, Διεθνολόγος, τ. Fellow, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Postdoctoral Fellow, Department of Government, Harvard University

Jus Cogens: αναγκαστικό Διεθνές Δίκαιο και το δι’ ειδικής

Συνθήκης προβλεπόμενο δικαίωμα μονομερούς στρατιω-

τικής επεμβάσεως

Εμμανουήλ Γούναρης

Το δίκαιο της θάλασσας και τα Πρωτόκολλα του

στις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 για το ανθρωπιστικό

δίκαιο

Χάρης Καραμπαρμπούνης, Πρέσβης ε.τ.

Η διπλωματία του πολέμου Με επίκεντρο τις δύο παγκόσμιες

συγκρούσεις του 20ού αιώνα

Δρ. Ιάκωβος Καρεκλάς, Διεθνολόγος, τ. Fellow, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Postdoctoral Fellow, Department of Government, Harvard University

Δίκαιο του Πολέμου και Αυτοάμυνα Κρατών

Δρ. Ιάκωβος Καρεκλάς, Διεθνολόγος, τ. Fellow, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Postdoctoral Fellow, Department of Government, Harvard University

Η στρατιωτική Ανθρωπιστική Επέμβαση και το Διεθνές

Δίκαιο

Δρ. Ιάκωβος Καρεκλάς, Διεθνολόγος, τ. Fellow, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Postdoctoral Fellow, Department of Government, Harvard University

Πυρηνικά Όπλα και Δίκαιο της Ενόπλου Συγκρούσεως

Δρ. Ιάκωβος Καρεκλάς, Διεθνολόγος, τ. Fellow, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Postdoctoral Fellow, Department of Government, Harvard University

Η συμβολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και του

Ν.Α.Τ.Ο. στην διαφύλαξη και διατήρηση της διεθνούς

ασφαλείας

Δρ. Χρίστος Κληρίδης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Frederick, Λευκωσία, Κύπρος

Η παραβίαση του Δικαίου της Ένοπλης Σύρραξης εκ

πλευράς Τουρκίας μέσα από τις διακρατικές προσφυγές

Κύπρος ν. Τουρκίας ενώπιον του ΕΔΔΑ

Αντώνης Μπρεδήμας, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανθρωπιστική επέμβαση και «ευθύνη προστασίας» και η

εφαρμογή τους στην πράξη: Κόσοβο και Λιβύη

Θάνος Π. Ντόκος, Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσο-

γείου

Στυλιανός Πολίτης

Η Εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου στις Θαλάσσιες Πολεμι-

κές Επιχειρήσεις

Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής ΔΔΔ, ΑΠΘ

Παράπλευρες απώλειες και ανθρώπινες ασπίδες στο Δίκαιο

του Πολέμου

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί το νομικό πλαίσιο του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς...
Α. Μπρεδήμας, Διεθνές δίκαιο και διπλωματία στα χρόνια της επανάστασης του 1821, 2021
Η παρούσα μελέτη αναλύει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στη σχέση της Επανάστασης του 1821 με το διεθνές δίκαιο. Όπως αναφέρει και ο συγγραφέας, το διεθνές δίκαιο, το οποίο,...
Χ. Αναστασίου/Β. Βρετού/Θ. Γκότα..., Θέματα Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας, 2020
Series: Εκδόσεις του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, #34
Το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά παρουσιάζει την Έκδοση του 34ου τεύχους των Εκδόσεών του, με ένα κατ’ εξοχήν ενδιαφέρον...