Α. Πιτσελά, Δίκαιο ανηλίκων, 2η έκδ., 2006


Α. Πιτσελά, Δίκαιο ανηλίκων, 2η έκδ., 2006

Τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής για Ανηλίκους περιλαμβάνουν τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού, τη λεγόμενη Διακήρυξη της Γενεύης, της Κοινωνίας των Εθνών καθώς και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τους Στοιχειώδεις Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Απονομή Δικαιοσύνης σε Ανηλίκους, τις Κατευθυντήριες Γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη της Παραβατικότητας των Ανηλίκων, τους (Στοιχειώδεις) Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία Ανηλίκων Στερημένων της Ελευθερίας τους, την απόφαση του Ένατου Συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνών για τα «Παιδιά ως Θύματα και Δράστες του Εγκλήματος και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ποινική Δικαιοσύνη: Από τη Δημιουργία Προτύπων στην Υλοποίηση και Δράση», τις Κατευθυντήριες Γραμμές για Δράση Όσον Αφορά τα Παιδιά στο Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης, τον Πρότυπο Νόμο για το Σύστημα της Δικαιοσύνης Ανηλίκων και, ως τελευταίο από τα μη συμβατικού χαρακτήρα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών, τις Κατευθυντήριες Γραμμές Δικαιοσύνης σε Υποθέσεις που Εμπλέκονται Παιδιά Θύματα και Μάρτυρες του Εγκλήματος. Το κείμενο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αποτελεί το επιστέγασμα όλων αυτών των προσπαθειών περιλαμβάνεται στην παρούσα συλλογή όπως και η Σύμβαση υπ’ αριθμόν 182 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την απαγόρευση χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους και, τέλος, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, Αποφάσεις και Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη αναφορικά με την πρόληψη και τον έλεγχο της παραβατικότητας, όπως και τη μεταχείριση των δραστών και θυμάτων εγκλημάτων στο στάδιο της ανήλικης νεότητας ολοκληρώνουν τις διεθνείς προσπάθειες σε περιφερειακό επίπεδο για την προστασία της ανήλικης νεότητας. Μετά τις Συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης προς την Επιτροπή Υπουργών ακολουθεί το «Corpus Προτύπων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας όσον αφορά τη μεταχείριση ανηλίκων στερημένων της ελευθερίας τους. Η ύλη του βιβλίου συμπληρώνεται με εισαγωγικές παρατηρήσεις όσον αφορά την εκτίμηση της εγκληματικότητας των ανηλίκων και τις αντιλήψεις για τις δυνατότητες επίδρασης των κυρώσεων, με την περιγραφή του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και τον έλεγχο της εγκληματικότητας, με τη συνοπτική παρουσίαση των συνεδρίων των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη του εγκλήματος και τη μεταχείριση των εγκληματιών, καθώς και με σχόλια στα διεθνή κείμενα συμβατικού και μη χαρακτήρα των Ηνωμένων Εθνών για το σύστημα της δικαιοσύνης ανηλίκων.

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Edition info

Title
Δίκαιο ανηλίκων
Κείμενα αντεγκληματικής πολιτικής (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
© 2006
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-064-6
Pages
564
Price
€ 44.00
In stock

Table of contents   +

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Α. Κείμενα μη Συμβατικού Χαρακτήρα

ΙΙ. ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

Α. Κείμενα Συμβατικού Χαρακτήρα

Β. Κείμενα μη Συμβατικού Χαρακτήρα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Α. Κείμενα Συμβατικού Χαρακτήρα

Β. Κείμενα μη Συμβατικού Χαρακτήρα

α. Αποφάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης

β. Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης

γ. Συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

δ. «Corpus Προτύπων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας - ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 4947/2022
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 15η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...
Ν. Σαββίδης, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική δίκη, 2023
Πλήρης ανάλυση του αποδεικτικού μέσου της πραγματογνωμοσύνης στην ποινική διαδικασία με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα