Α. Παπαδαμάκης, Προσβολές κατά της διεθνούς κρατικής υπόστασης, 1995


Α. Παπαδαμάκης, Προσβολές κατά της διεθνούς κρατικής υπόστασης, 1995 Πρόκειται για μονογραφία με την οποία επιχειρείται όχι μόνο η ερμηνευτική ανάλυση των επιμέρους διατάξεων αλλά και η θεωρητική ανασύνθεση της φυσιογνωμίας του Β' Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού μας Κώδικα.

Η εργασία καταπιάνεται με τα θέματα προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, της διεθνούς ειρήνης της χώρας, της αμυντικής θωράκισής της και των κρατικών απορρήτων. Ενόψει μάλιστα του γεγονότος ότι κάποιες διατάξεις φαίνεται να περνούν στην επικαιρότητα με κίνδυνο μάλιστα η εσπευσμένη εφαρμογή τους να καταστήσει αναξιόπιστη την ίδια την ποινική καταστολή, η μέθοδος ερμηνείας που ακολουθείται είναι προσανατολισμένη στην αναγκαιότητα της ασφάλειας δικαίου. Εξάλλου, οι εθνικές και εθνικιστικές ανακατατάξεις σε γειτονικές μας χώρες, αναθερμαίνουν κρίσιμες πτυχές των ποινικών προβλημάτων που ανάγονται στη διεθνή ειρήνη της χώρας. Έπειτα και οι πρόσφατες συμμαχικές συμπράξεις θέτουν επί τάπητος ζητήματα που αφορούν τα συμμαχικά συμφέροντα και τις προϋποθέσεις της ποινικής τους προστασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ζητήματα των κρατικών απορρήτων αλλά και της λεγόμενης μυστικής διπλωματίας, τα οποία αποκαλύπτουν τη φενάκη του εθνικού απορρήτου, το οποίο συχνά χάνει το επιβαλλόμενο ρεαλιστικό του περιεχόμενο. Πρόβλημα επίσης φαίνεται να συνιστά η επιβίωση κάποιων ηλικιωμένων και αναχρονιστικών διατάξεων που ποινικοποιούν την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, με όλα τα γνωστά παρεπόμενα εθνική μειοδοσία κτλ.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι διατάξεις του εν λόγω κεφαλαίου από τη φύση τους σχετίζονται με θέματα του διεθνούς ποινικού δικαίου που ασφαλώς κεντρίζει το ενδιαφέρον του μελετητή ενώ η σχετική συζήτηση εμφανίζεται και επίκαιρα ωφέλιμη.

Edition info

Title
Προσβολές κατά της διεθνούς κρατικής υπόστασης
Άρθρα 138-152 ΠΚ
© 1995
Series director
Author
Series
ISBN
97896030121409
Pages
I-XX + 437
Price
€ 23.50
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 18η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...