Α. Παπαδαμάκης/Κ. Κώτσογλου/Δ. Σκαρλάτου..., Σύγχρονα ζητήματα απόδειξης στην ποινική δίκη, 2022


Α. Παπαδαμάκης/Κ. Κώτσογλου/Δ. Σκαρλάτου..., Σύγχρονα ζητήματα απόδειξης στην ποινική δίκη, 2022

Χωρίς αμφιβολία η απόδειξη στην ποινική δίκη συνιστά την ουσιώδη πτυχή της ποινικής διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας ο ποινικός δικαστής αφομοιώνει το εκάστοτε αντικείμενο της ποινικής δίκης και αποκαλύπτει την ιδιαίτερη αξία του διαγνωστικού του καθήκοντος.

Στο παρόν έργο αναλύονται σύγχρονα και ενδιαφέροντα ζητήματα όπως η ανάλυση DNA στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας, το ιατρικό απόρρητο κατά την ποινική διερεύνηση της ιατρικής αμέλειας, η γραφολογική γνωμοδότηση / πραγματογνωμοσύνη, ο αναιρετικός έλεγχος των αποδείξεων και άλλα ζητήματα. Το παρόν αποτελείται από επτά εισηγήσεις όπως αυτές παρουσιάστηκαν στη διάρκεια επιστημονικής ημερίδας της ΕΝΟΒΕ.

Edition info

Title
Σύγχρονα ζητήματα απόδειξης στην ποινική δίκη
Ημερίδα Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019
© 2022
Authors
Series
ISBN
978-960-648-584-8
Pages
112
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αδάμ Παπαδαμάκης, Εισαγωγικό σημείωμα

Κυριάκος Κώτσογλου, D.N.A. και απόδειξη στην ποινική δίκη

Δέσποινα Σκαρλάτου, Σύγχρονα πρακτικά ζητήματα απόδειξης που ανακύπτουν στο πλαίσιο επεξεργασίας δικογραφιών στο στάδιο της κυρίας ανάκρισης

Γεώργιος Νούλης, Αποδεικτικές ελλείψεις στην ποινική προδικασία: από την υποβολή της έγκλησης - μήνυσης - αναφοράς μέχρι την άσκηση της ποινικής δίωξης

Χρήστος Δ. Νάιντος, Υφίσταται ιατρικό απόρρητο κατά την ποινική διερεύνηση της ιατρικής αμέλειας;

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης, Ο αναιρετικός έλεγχος των αποδείξεων με βάση την πρόσφατη αρεοπαγιτική νομολογία

Παύλος Κηπουράς, Σύγχρονα ζητήματα απόδειξης στην ποινική δίκη. Γραφολογική γνωμοδότηση / πραγματογνωμοσύνη και φωτοαντίγραφο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 18η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...