Α. Μανιτάκης, Το Σύνταγμα 1975/1986/2001/2008 και οργανικοί νόμοι, 2009


Α. Μανιτάκης, Το Σύνταγμα 1975/1986/2001/2008 και οργανικοί νόμοι, 2009

Στην παρούσα έκδοση έχουν συγκεντρωθεί το κείμενο του ισχύοντος Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε το 2008, μαζί με τις αναθεωρηθείσες διατάξεις όλων των προηγούμενων αναθεωρήσεων, οι οποίες συνοδεύονται από τις εισηγήσεις των εκάστοτε κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών, ώστε ο αναγνώστης και ερμηνευτής να έχει μια πλήρη εικόνα της ιστορίας του Συνταγματικού κειμένου του 1975.

Σε αυτά προστέθηκαν οι πρόλογοι των προηγούμενων εκδόσεων του Συντάγματος, που παρουσιάζουν συνοπτικά και σχολιάζουν τις διαδοχικές αναθεωρήσεις του 1986, του 2001 και του 2008 καθώς την πρώτη δεκάχρονη εφαρμογή του Συντάγματος του 1975. Συμπεριλήφθηκαν και αυτοί στην έκδοση, διότι κρίθηκε ότι είχαν μια επεξηγηματική σημασία.

Το πρωτογενές και βοηθητικό αυτό υλικό του τυπικού Συντάγματος συντροφεύεται από δύο θεμελιώδη κείμενα του ουσιαστικού Συντάγματος: από το νόμο που ρυθμίζει την εκλογική διαδικασία, εθνική και κοινοτική, και από τον ιδιότυπο νόμο του Κανονισμού της Βουλής.

Edition info

Title
Το Σύνταγμα 1975/1986/2001/2008 και οργανικοί νόμοι
- Εισαγωγή στις αναθεωρήσεις του Συντάγματος - Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 - Κανονισμός της Βουλής - Εκλογικός νόμος - Ευρωεκλογές (Ν. 1181/1981) - Ποινική ευθύνη Υπουργών - Δημοσκοπήσεις - Συντακτικές πράξεις και ψηφίσματα
© 2009
Author
ISBN
978-960-445-488-4
Pages
VIII + 855
Price
€ 70.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008

Προλογικά σχόλια στις Αναθεωρήσεις

Η «μίνι» αναθεώρηση του 2008 και τα διδάγματά της

Η αναθεώρηση του 2001: ένας συγκρατημένος συνταγματικός εκσυγχρονισμός

1986: η εύκολη αναθεώρηση δυσεφάρμοστων υπερεξουσιών

Το Σύνταγμα του 1975 δέκα χρόνια μετά

Διάγραμμα Συντάγματος

Σύνταγμα της Ελλάδος

Διατάξεις του Σ. 1975 που αναθεωρήθηκαν ή καταργήθηκαν με την Αναθεώρηση του 1986

Διατάξεις του Σ. 1975/1986 που αναθεωρήθηκαν με την Αναθεώρηση του 2001

Διατάξεις του Σ. 1975/1986/2001 που αναθεωρήθηκαν με την Αναθεώρηση του 2008

Εισηγητικές εκθέσεις για το Σύνταγμα του 1975 και την Αναθεώρηση του 1986 και του 2001

Εισηγητική έκθεση επί του κυβερνητικού σχεδίου Συντάγματος

Έκθεση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεωρήσεως του Συντάγματος (1985)

Εισήγηση του βουλευτή Α. Πεπονή, εισηγητή πλειοψηφίας

Εισήγηση της βουλευτή Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, εισηγήτριας πλειοψηφίας

Έκθεση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος (2000)

Εισήγηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, εισηγητή πλειοψηφίας

Κανονισμός της Βουλής 2009

Εκλογικός νόμος

Ευρωεκλογές: Εκλογική νομοθεσία, εθνική και κοινοτική

Ευρωεκλογές (Ν. 1180/1981)

Εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ν. 2196/1994)

Πράξη του Συμβουλίου των Ε.Κ.

Νόμος για την ποινική ευθύνη υπουργών

Δημοσκοπήσεις

Συντακτικές πράξεις και ψηφίσματα

Συντακτική Πράξις (ΦΕΚ Α΄ 213/1974)

Συντακτική Πράξις (ΦΕΚ Α΄ 282/1974)

Ψήφισμα Δ΄ (ΦΕΚ Α΄ 6/1975)

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Μανιτάκης, Πολιτειολογία, 2023
Όλες οι θεμελιώδεις έννοιες της Πολιτειολογίας μέσα από μια σφαιρική προσέγγιση προσανατολισμένη στις επιταγές της σύγχρονης εποχής
Σ. Μηναΐδης, Η λειτουργία της Βουλής την περίοδο της πανδημίας COVID-19, 2023
Πλήρης παράθεση και σφαιρική αποτίμηση των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid – 19 που εφαρμόστηκαν εντός του Κοινοβουλίου