Α. Μάνεσης, Αριστόβουλος Μάνεσης, 2006


Α. Μάνεσης, Αριστόβουλος Μάνεσης, 2006

Η παρουσίαση του αρχείου του αξέχαστου Δασκάλου Αριστό­βουλου Ι. Μάνεση αποτέλεσε την αφορμή για τη δημοσίευση αυτού του τεύχους.

Στο τεύχος περιλαμβάνονται αποσπάσματα από αντιπροσωπευτικά κείμενα του Δασκάλου, που αποτυπώνουν το ανήσυχο, δημιουργικό και πρωτοπόρο πνεύμα του. Τα βιογραφικά και η εργογραφία του, σε μία πληρέστερη τώρα μορφή, σκιαγραφούν την προσωπικότητα και το έργο του.

Ελπίζουμε οι μαθητές, οι φίλοι και κάθε μελετητής του έργου του Αρι­στόβουλου Ι. Μάνεση να αντλήσουν πολύτιμες πληροφορίες από αυτό το τεύχος.

Edition info

Title
Αριστόβουλος Μάνεσης
(1921-2000)
© 2006
Editor
Author
ISBN
978-960-445-074-3
Pages
51
Price
€ 8.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Βενιζέλος, Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος, 2022
Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δικονομική του οργάνωση και η συνεχής αναζήτηση των ορίων του, συναρτώνται άμεσα με τα ιδιαίτερα προβλήματα που θέτει...
Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022
Η ανάλυση του νεοφεουδαρχικού συνταγματισμού, ως μετεξέλιξης της συνταγματικής απορρύθμισης, διερευνά την αξιακά ανάδρομη πορεία του σύγχρονου ευρωπαϊκού συνταγματισμού λόγω...
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις ερμηνείας του δικαίου και του συντάγματος, 2022
Στο παρόν έργο παρουσιάζεται εκτενώς η μέθοδος ερμηνείας του δικαίου και του Συντάγματος που ακολουθεί και προτείνει ο Συγγραφέας. Ειδικότερα, πρόκειται για πλήρη...
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις του πολιτεύματος και οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί μια αυτοτελή έκδοση της ερμηνείας του άρθρου 1 του Συντάγματος, η οποία έχει ως αντικείμενο μελέτης τις βάσεις και τις αρχές του πολιτεύματος, αλλά η...
Σ. Λύτρας, Μελέτες Δημοσίου Δικαίου, 2022
Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται μελέτες που ανάγονται σε διάστημα 50 περίπου ετών (1975-2022) και είναι γραμμένες σε ελληνική ή γαλλική γλώσσα. Αφορούν σε κρίσιμα θέματα...