Α. Μακρυδημήτρης, Είναι ηθική η πολιτική;, 3η έκδ., 2023


Α. Μακρυδημήτρης, Είναι ηθική η πολιτική;, 3η έκδ., 2023

Στο ερώτημα αν η πολιτική (η διοίκηση, η οικονομία κ.λπ.) είναι ηθική, η απάντηση δεν είναι εύκολη, ούτε απλή. Βέβαια, θα πει κανείς, γίνεται αλλιώς; Αν δεν είναι στοιχειωδώς «ηθική» η πολιτική (η διοίκηση, η οικονομία κ.λπ.), ποια άραγε βαρβαρότητα αναμένει τον άνθρωπο και τις πολιτικές κοινωνίες; Σύμφωνοι, θα αντιτείνει άλλος, αλλά η πολιτική στην «πράξη» είναι μια υπόθεση σκληρή, κι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αγνοήσει η θεωρία. Ίσως χρειάζεται καμιά φορά αυτός που ασκεί την εξουσία να μην έχει τα χέρια του καθαρά, να κάνει τη «βρώμικη δουλειά». Ώστε, άλλο είναι η ηθική και άλλο η πολιτική, άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη, άλλο οι ιδέες και άλλο οι εφαρμογές τους. Κι όποιος δεν βλέπει τη διάκριση, μάλλον, δεν είναι ρεαλιστής. Είναι ανεδαφικός και πλανάται οικτρά.

Είναι, όμως, αναγκαίο να διαζευχθεί οριστικά η πολιτική από την ηθική προβληματική; Ποιο είναι τότε το κόστος, ποιες οι συνέπειες στη ζωή της κοινωνίας; Αν η πράξη απομακρυνθεί πολύ από τις ιδέες, από τις αρχές και τις αξίες, αν αυτές διωχθούν από το προσκήνιο, σαν ενοχλητικές παρουσίες, γίνουν απρόσιτες και αόρατες για τους ανθρώπους, μήπως τότε η πολιτική πράξη και διαδικασία φτωχαίνει υπερβολικά σε περιεχόμενο και αξία; Και η πολιτική ηγεσία σε ποια ζητήματα καλείται να εστιάσει την προσοχή της; Απλή διαχείριση ή/και κανονιστική μεταβολή και ευρυθμία; Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί αυτή να ανταποκριθεί στον ρόλο και την αποστολή της, που είναι να υπηρετεί την κοινωνία, συνολικά και όχι απλώς τα συμφέροντα κάποιας τάξης, κοινωνικής ομάδας ή ‘élite’; Τι αποφαίνονται και εκτιμούν σχετικά οι μείζονες φιλόσοφοι και στοχαστές, από την εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη έως τη σύγχρονη εποχή;

Σε τούτα και άλλα συναφή ζητήματα αφιερώνονται τα επιχειρήματα και οι σκέψεις που αναπτύσσονται στις σελίδες του ανά χείρας βιβλίου και στην τρίτη (επαυξημένη) έκδοσή του.

Edition info

Title
Είναι ηθική η πολιτική;
Τύποι Ηγεσίας στον Πολιτικό του Πλάτωνος και άλλα ερωτήματα
© 2023
Series directors
Author
Series
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-648-721-7
Pages
ΧΧΙΙ + 910
Price
€ 75.00

Discount price: € 60.00

In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση

Πρόλογος στην τρίτη έκδοση

Περιεχόμενα

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Μέρος Πρώτο

Τύποι Ηγεσίας

Κεφάλαιο Πρώτο

Πώς κυβερνάται η πολιτεία

Ι. Πόλεμος και ειρήνη

ΙΙ. Διοικείται ορθά η πολιτεία;

ΙΙΙ. Ο κόσμος δεν θ’ αλλάξει

IV. Επιστήμη και πολιτική (πράξη)

V. Via Contemplactiva

Κεφάλαιο Δεύτερο

H περί ηγεσίας τυπολογία – είδη του Πολιτικού

Ι. Ο (πολιτικός) ηγέτης ως ποιμήν - ποίμανδρος

ΙΙ. Η ιατρική αναλογία

ΙΙΙ. Το υφαντικό υπόδειγμα

Κεφάλαιο Τρίτο

Περί της Πρεσβυτικής Πολιτείας

(Μια άποψη από την ελληνική αρχαιότητα)

Ι. Το σκηνικό

ΙΙ. Πρεσβυτικά αξιώματα

ΙΙΙ. Γενικό συμπέρασμα

Μέρος Δεύτερο

Ηθική (και) Πολιτική

Κεφάλαιο Τέταρτο

Είναι ηθική η πολιτική;

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ατομική και συλλογική ηθική

ΙΙΙ. Μπορεί να είναι ηθική η πολιτική;

ΙV. Η πραγματικότητα της πολιτικής (il vivere politico)

V. Το δίκαιο, το νόμιμο και το ίσο

VI. Problema morale

VII. Στοιχειώδης ηθική

VIΙI. Questiones disputatae

IΧ. Υποχώρησε η Ηθική;

Χ. Ηθικός αναστοχασμός

ΧI. Libertaria

Κεφάλαιο Πέμπτο

Διαβάζοντας τον Βέμπερ:

Η διένεξη των σχολών

Ι. Gesamtwerk

ΙΙ. Περιοδολόγηση

ΙΙΙ. Διένεξη της ερμηνείας

Κεφάλαιο Έκτο

Επιστήμη και Πολιτική

(η περί της αληθείας αλληγορία)

Ι. Speaking truth to power

ΙΙ. Κρίση αξιοπιστίας

ΙΙΙ. Δυσκολίες της ελεύθερης διανόησης

ΙV. To νόημα της παρρησίας

V. To δίλημμα της πράξης

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Ξενόγλωσση

Πρώτες δημοσιεύσεις

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Πρόλογος

Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση

Πρόλογος στην τρίτη έκδοση

Περιεχόμενα

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Series: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης