Α. Καΐσης, Γερμανοελληνικό λεξικό νομικής ορολογίας, τόμ. 2, 2002


Α. Καΐσης, Γερμανοελληνικό λεξικό νομικής ορολογίας, τόμ. 2, 2002 Στις 2.371 σελίδες του ολοκληρωμένου δίτομου λεξικού, περιλαμβάνεται η βασικήορολογία όλων σχεδόν των κλάδων της Νομικής Επιστήμης καθώς και πληθώρα όρων τωνΟικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ξεπερνά έτσι τον αμιγώς νομικό χώρο καιαποκτά ευρύτερη διάσταση και χρησιμότητα καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό της ελληνικήςλεξικογραφίας στον τομέα αυτό.

Το λεξικό αποτελεί τον καρπό πολύχρονης ερευνητικής δουλειάς του κ. Καϊση.Αυτό αποδεικνύεται από την πρωτοτυπία μεγάλου μέρους της ορολογίας που για πρώτηφορά αποθησαυρίζεται λεξικογραφικά, αλλά και από το γεγονός ότι ο συγγραφέαςτου δεν αρκείται στην απλή καταγραφή των λημμάτων και της ερμηνείας τους, αλλάτεκμηριώνει και διασφαλίζει τους όρους με παραπομπές στις διατάξεις των νόμωνκαι στους συγγραφείς. Τέλος εντάσσει τα λήμματα σε φράσεις που δείχνουν τη λειτουργίακαι τις διαφορετικές σημασίες τους στο γραπτό λόγο.

Πρόκειται για μία διεισδυτική και ιδιαίτερα αξιόπιστη επιστημονική εργασία,πολύτιμη για όποιον θέλει να μελετήσει ή να μεταφράσει γερμανικά νομικά, οικονομικάή παρεμφερή κείμενα, ιδίως θεωρητικών επιστημών.

Edition info

Title
Γερμανοελληνικό λεξικό νομικής ορολογίας
L-Z
© 2002
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-301-630-6
Pages
1336
Price
€ 88.00
In stock

Content type

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist