Κ. Μπακόπουλος, Συνδικαλιστικά στελέχη και καταγγελία, 2014


Κ. Μπακόπουλος, Συνδικαλιστικά στελέχη και καταγγελία, 2014

Τα συνδικαλιστικά στελέχη χαίρουν ιδιαίτερης νομοθετικής προστασίας από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους. Η μελέτη ερευνά τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εφαρμογής της προστασίας αυτής. Περαιτέρω, η μελέτη εξετάζει τις εξαιρέσεις από την προστασία, δηλαδή τις περιπτώσεις στις οποίες η νομολογία αναγνωρίζει στον εργοδότη τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του συνδικαλιστικού στελέχους χωρίς να συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Οι εξαιρέσεις συστηματοποιούνται και εντάσσονται στην έννοια του σπουδαίου λόγου (ΑΚ 672), η οποία απηχεί τον συνταγματικά κατοχυρωμένο πυρήνα του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, που δεν επιδέχεται νομοθετικό περιορισμό. Η οπτική αυτή οδηγεί τον συγγραφέα να διατυπώσει ενδοιασμούς για τη συνταγματικότητα του συστήματος προστασίας των συνδικαλιστικών στελεχών και να προτείνει την αναθεώρησή του προς την κατεύθυνση μιας αυξημένης προστασίας που όμως επιτρέπει την καταγγελία για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο, είτε αυτός σχετίζεται με το πρόσωπο του εργαζομένου είτε με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συνδικαλιστικά στελέχη και καταγγελία
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-065-7
Σελίδες
Χ + 125
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

§ 1 Περιορισμοί του δικαιώματος καταγγελίας στο ν. 1264/1982

I. Η απαγόρευση καταγγελίας λόγω συνδικαλιστικής δράσης

II. Η ειδική προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών

1. Το ουσιαστικό σκέλος.

2. Το διαδικαστικό σκέλος.

3. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής και λοιπές προϋποθέσεις της προστασίας

III. Η π.υ.σ. 6/2012.

IV. Αναδρομή στο παρελθόν.

§ 2 Προαπαιτούμενα της προστασίας των συνδικαλιστικών στελεχών

I. Το κύρος της συμβάσεως.

II. Γνώση του εργοδότη περί της συνδικαλιστικής ιδιότητος

§ 3. Λόγοι καταγγελίας συνδικαλιστικών στελεχών

I. Ερμηνευτικά σχόλια στους λόγους του άρθρου 14 παρ. 10 ν. 1264/1982

ΙΙ. Η υπέρβαση της περιοριστικής απαρίθμησης.

1. Η εφαρμογή της ΑΚ 281.

2. Η αδυναμία απασχόλησης ως αντικειμενικός λόγος καταγγελίας

§ 4. H «επιτροπή προστασίας συνδικαλιστικών στελε-

χών».

§ 5 Τα συνταγματικά θεμέλια της προστασίας και τα όριά της

§ 6 Αποτίμηση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Καπιταλιστική αναδιάρθρωση καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εργασία, 2023
Κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα γύρω από την αναπτυσσόμενη τεχνοεπιστήμη με επίκεντρο τις σχέσεις εργασίας και τις διαδοχικές καπιταλιστικές κρίσεις
Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Η πληρέστερη και εκτενέστερη έκδοση όλης της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, πλήρως επικαιροποιημένη
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2022
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου