Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Χ. Απαλαγάκη, Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη τους, 2001

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη τους
τα άρθρα 329 και 920 ΚΠολΔ, ιδίως στις εταιρίες
© 2001
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-537-7
Σελίδες
367
Τιμή
€ 29,50
Σε απόθεμα

Χ. Απαλαγάκη, Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη τους, 2001


Χ. Απαλαγάκη, Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη τους, 2001 Πρόκειται για έργο, το οποίο για πρώτη φορά συστηματοποιεί τα καίρια πρακτικά, αλλά και θεωρητικά ζητήματα, που ανακύπτουν από δύο βασικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα άρθρα 329 και 920. Το πρώτο ρυθμίζει την έκταση, στην οποία ισχύει το δεδικασμένο της δικαστικής απόφασης έναντι των μελών του νομικού προσώπου. Το δεύτερο, καθιερώνει τη δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης όλων των εκτελεστών τίτλων εναντίον των ομόρρυθμων μελών των προσωπικών εταιριών.

Τον ερμηνευτικό κορμό του έργου αποτελεί η λεπτομερής ανάλυση όλων των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες καλούνται σε εφαρμογή οι επίμαχες διατάξεις. Κύρια συμβολή της μελέτης αποτελεί το γεγονός ότι αφενός ερμηνεύει τις δύο διατάξεις (329, 920) σε συνδυασμό μεταξύ τους, αφετέρου διατρέχει το εμπορικό δίκαιο, προκειμένου να δώσει τελικές λύσεις
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα πάντα επίκαιρα και πρακτικά κρίσιμα ζητήματα της εκτέλεσης των προσωρινά εκτελεστών, των αλλοδαπών τίτλων και της διαταγής πληρωμής σε βάρος των ομόρρυθμων εταίρων, θέματα που συχνά ανακύπτουν και αντιμετωπίζονται σε όλες τις πιθανές εκδοχές τους.

Η μελέτη ολοκληρώνεται με την πλήρη διερεύνηση των δικονομικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει στις ενώσεις προσώπων και ιδίως τις κοινοπραξίες, έρευνα που επίσης επιχειρείται για πρώτη φορά υπό το πρίσμα τόσο του δικονομικού, όσο και του ουσιαστικού δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη τους
τα άρθρα 329 και 920 ΚΠολΔ, ιδίως στις εταιρίες
© 2001
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-537-7
Σελίδες
367
Τιμή
€ 29,50
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού