Χ. Απαλαγάκη, Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη τους, 2001


Χ. Απαλαγάκη, Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη τους, 2001 Πρόκειται για έργο, το οποίο για πρώτη φορά συστηματοποιεί τα καίρια πρακτικά, αλλά και θεωρητικά ζητήματα, που ανακύπτουν από δύο βασικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα άρθρα 329 και 920. Το πρώτο ρυθμίζει την έκταση, στην οποία ισχύει το δεδικασμένο της δικαστικής απόφασης έναντι των μελών του νομικού προσώπου. Το δεύτερο, καθιερώνει τη δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης όλων των εκτελεστών τίτλων εναντίον των ομόρρυθμων μελών των προσωπικών εταιριών.

Τον ερμηνευτικό κορμό του έργου αποτελεί η λεπτομερής ανάλυση όλων των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες καλούνται σε εφαρμογή οι επίμαχες διατάξεις. Κύρια συμβολή της μελέτης αποτελεί το γεγονός ότι αφενός ερμηνεύει τις δύο διατάξεις (329, 920) σε συνδυασμό μεταξύ τους, αφετέρου διατρέχει το εμπορικό δίκαιο, προκειμένου να δώσει τελικές λύσεις
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα πάντα επίκαιρα και πρακτικά κρίσιμα ζητήματα της εκτέλεσης των προσωρινά εκτελεστών, των αλλοδαπών τίτλων και της διαταγής πληρωμής σε βάρος των ομόρρυθμων εταίρων, θέματα που συχνά ανακύπτουν και αντιμετωπίζονται σε όλες τις πιθανές εκδοχές τους.

Η μελέτη ολοκληρώνεται με την πλήρη διερεύνηση των δικονομικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει στις ενώσεις προσώπων και ιδίως τις κοινοπραξίες, έρευνα που επίσης επιχειρείται για πρώτη φορά υπό το πρίσμα τόσο του δικονομικού, όσο και του ουσιαστικού δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη τους
τα άρθρα 329 και 920 ΚΠολΔ, ιδίως στις εταιρίες
© 2001
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-537-7
Σελίδες
367
Τιμή
€ 29,50
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Νοέμβριος 2022, 16η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφε-ραν οι Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄...
Π. Κολοτούρος, Η αναγνώρισις της αγωγής, 2021
Πλήρης και συστηματική ανάλυση της αναγνώρισης της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ουσιώδη διδάγματα και καίριες αναπτύξεις γύρω από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δίκης
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #21
Βραβείο Βιβλίου The Cyprus Review Κατηγορία Νομική: Βραβείο Νέου Ερευνητή Η παρούσα μονογραφία αφορά σε μία συγκριτική επισκόπηση ζητημάτων της αποδεικτικής διαδικασίας στην...