Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ι. Σταύρου, Εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις του ιδιωτικού τομέα στην υπηρεσία της οικονομικής ανάπτυξης, 2003

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις του ιδιωτικού τομέα στην υπηρεσία της οικονομικής ανάπτυξης
Φορείς διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων - Νέες τεχνικές χρηματοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - Πολιτική καινοτομίας: Τοπικά δικτυα, περιφερειακοί θεσμοί - Διεθνείς και εθνικοί οργανισμοί με έδρα τη Θεσσαλονίκη
© 2003
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-748-5
Σελίδες
169
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Ι. Σταύρου, Εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις του ιδιωτικού τομέα στην υπηρεσία της οικονομικής ανάπτυξης, 2003


Ι. Σταύρου, Εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις του ιδιωτικού τομέα στην υπηρεσία της οικονομικής ανάπτυξης, 2003

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο ρόλος και οι δυνατότητες παρέμβασης των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας μας γίνονται ολοένα και περισσότερο αισθητές.

Κατά την περίοδο αυτή, οι συλλογικοί φορείς του Ιδιωτικού Τομέα, και πρωτίστως ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ανέπτυξαν πρωτοβουλίες που ξέφευγαν από τις κλασικές αντιλήψεις συνδικαλιστικών διεκδικήσεων και στόχευαν στον εκσυγχρονισμό των δομών της οικονομίας καθώς και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας. .

Με γνώμονα την καταγραφή πρωτοβουλιών, που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ κοινό, ο Γ. Σταύρου, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζει στο βιβλίο αυτό μια σειρά παρεμβάσεων του Ιδιωτικού Τομέα με στόχο την οικονομική ανάπτυξη σε τέσσερις επιλεγμένους τομείς: .

• τους Φορείς Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων• τις Νέες Τεχνικές Χρηματοδότησης Επενδύσεων στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας• την Πολιτική για την Καινοτομία με τη δημιουργία Τοπικών Δικτύων και Περιφερειακών Θεσμών και• τους Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς που έχουν έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης. .

Ιδιαίτερη πρωτοτυπία του βιβλίου αυτού αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά καταγράφονται και παρουσιάζονται σε ένα ενιαίο σύγγραμμα φορείς στήριξης επιχειρήσεων καθώς και οι περισσότεροι Εθνικοί και Διεθνείς Οργανισμοί που ασχολούνται με την οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων και έχουν έδρα τους την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα παρουσιάζονται: .

• Το Κέντρο Επαγγελματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ),• Η Εταιρία Ανάπτυξης Ιδιωτικών Υποδομών Βορείου Ελλάδος (ΕΑΙΥΒΕ),• Η Πρωτοβουλία για την Αξιοποίηση των Κοινοτικών Προγραμμάτων Έρευνας – ΠΡΑΞΗ,• Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης – European Agency for Reconstruction (E.A.R.),• Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου,• Το Γραφείο Επιχειρηματικής Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας – World Bank Private Sector Liaison Office,• Η Πρωτοβουλία για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Southeast European Cooperative Initiative (SECI),• Το Διαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Κέντρο (ΔΙΠΕΚ) και• Το Ινστιτούτο Μελετών / Ερευνών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΝΑ). .

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις του ιδιωτικού τομέα στην υπηρεσία της οικονομικής ανάπτυξης
Φορείς διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων - Νέες τεχνικές χρηματοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - Πολιτική καινοτομίας: Τοπικά δικτυα, περιφερειακοί θεσμοί - Διεθνείς και εθνικοί οργανισμοί με έδρα τη Θεσσαλονίκη
© 2003
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-748-5
Σελίδες
169
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

1. Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του

Ιδιωτικού τομέα

1.1.Η δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης

1.2. Οι αντιδράσεις στο Νόμο σχετικά με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων

1.3. Μείωση των προσδοκιών για ουσιαστική μεταρρύθμιση – το Προεδρικό Διάταγμα 114/92

1.4. Η δημιουργία του πρώτου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στην Ελλάδα: Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

1.5.Νεωτεριστικές παρεμβάσεις του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης – Η Εταιρία Ανάπτυξης Ιδιωτικών Υποδομών Βορείου Ελλάδος, ο πρώτος Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Συνολικής Επιχορήγησης

Βασικές Αρχές Λειτουργίας της ΕΑΙΥΒΕ

2.Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ο μηχανισμός χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων από τριτους

2.1.Η εξέλιξη των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα

Υφιστάμενη κατάσταση

2.2.Εμπόδια στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

2.3.Η συνεισφορά της χρηματοδότησης από τρίτους στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

2.4. Ο μηχανισμός χρηματοδότησης από τρίτους61

Ιστορική αναδρομή

2.5. Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας Χρηματοδότησης Από Τρίτους

Τα εμπλεκόμενα μέρη

Μια τυπική διαδικασία χρηματοδότησης από τρίτους

Οικονομικοί διακανονισμοί συμβάσεων ΧΑΤ

Τα πλεονεκτήματα των χρηστών ΧΑΤ

Βασικά θέματα εφαρμογής του μηχανισμού ΧΑΤ

Ο ρόλος του Κράτους

Δότες και χρήστες υπηρεσιών ΧΑΤ (προϋποθέσεις, χρηματοδοτικά θέματα, συμβάσεις)

Η αγορά ΧΑΤ

2.6.Θεσμικό, χρηματοδοτικό, οργανωτικό πλαίσιο

Αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις

3.Πολιτική Καινοτομίας: Τοπικά Δίκτυα, Περιφερειακοί Θεσμοί85

3.1.Η διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου

Πράσινη Βίβλος για την Καινοτομία

3.2.Το νέο Εθνικό Πλαίσιο για την Καινοτομία

3.3.Δράσεις Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

3.4.Το πρώτο δίκτυο προώθησης της μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα – Η πρωτοβουλία ΠΡΑΞΗ

4.Θεσσαλονίκη – Η σταδιακή ανάδειξη της πόλης ως έδρας Διεθνών και Εθνικών Οργανισμών συνεργασίας με τα Βαλκάνια

4.1. Το έλλειμμα των Υποδομών

4.2. Η Θεσσαλονίκη - Έδρα Διεθνών και Εθνικών Οργανισμών

4.2.1.Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης – European Agency for Reconstruction (EAR)

4.2.2. Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου – Black Sea Trade and Development Bank

4.2.3. Γραφείο Επιχειρηματικής Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας – World Bank Private Sector Liaison Office

4.2.4. Πρωτοβουλία για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Southeast European Cooperative Initiative (SECI)

4.2.5. Διαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Κέντρο

4.2.6. Ινστιτούτο Μελετών / Ερευνών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης

(ΙΝΑ)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού