Το μέλλον της online διαφήμισης: Τεχνολογικές και ρυθμιστικές προκλήσεις


Διαδικτυακό σεμινάριο
 
 
 

Το μέλλον της online διαφήμισης: Τεχνολογικές και ρυθμιστικές προκλήσεις

Εισηγητής: Βασίλης Καρκατζούνης

14/02/2024

Ημερομηνία διεξαγωγής

14 Φεβ 2024 17:00 - 21:00

Διάρκεια

4 ώρες

Διαδικτυακό σεμινάριο

Online

Εισηγητής

Βασίλης Καρκατζούνης, Δικηγόρος, LL.M.
 

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος της σειράς σεμιναρίων: Διακυβέρνηση διαδικτύου και δεδομένων

Γενικά

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 4 ωρών για το νομικό πλαίσιο που διέπει την online διαφήμιση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και διαχειριστές ιστοτόπων που επιθυμούν να ενημερωθούν και να κατανοήσουν όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την online διαφήμιση.

Στόχος

Η online διαφήμιση αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα στο δημόσιο διάλογο σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Από τη χρήση ιχνηλατών (trackers) για σκοπούς διαφήμισης, έως την επικείμενη κατάργηση των cookies τρίτων μερών και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως τα paywalls, και τεχνολογικών λύσεων, όπως η χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, το παρόν και το μέλλον της online διαφήμισης παρουσιάζει ιδιάζουσες νοµικές, εµπορικές και τεχνολογικές πτυχές.
Το νομικό πλαίσιο για την online διαφήμιση εξελίσσεται διαρκώς, τόσο σε επίπεδο θέσπισης νέων κανόνων, όπως αυτών της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act) όσο και ερμηνείας του υφιστάμενου πλαισίου από εποπτικές αρχές και δικαστήρια κρατών μελών έως το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.
Ενόψει των τεκτονικών αλλαγών που ήδη σε ένα βαθμό συντελούνται και θα συνεχίσουν με αυξανόμενη ένταση το επόμενο χρονικό διάστημα, και την εξαιρετικά σημαντική επίδρασή τους στα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο, κρίνεται απαραίτητη η απόκτηση επικαιροποιημένης και τεκμηριωμένης γνώσης σχετικά με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου και των τεχνονομικών χαρακτηριστικών του.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό.

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Βασίλης Καρκατζούνης, Δικηγόρος, LL.M.

Ο Βασίλης Καρκατζούνης είναι δικηγόρος με ειδίκευση σε ζητήματα Νέων Τεχνολογιών.

Είναι κάτοχος LL.M. από το Queen Mary University of London και υποψήφιος διδάκτωρ με αντικείμενο την προστασία προσωπικών δεδομένων στην online διαφήμιση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διαθέτει πιστοποίηση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (CIPP/E), έχοντας διατελέσει co-chair στο ελληνικό παράρτημα της IAPP, και είναι τακτικό μέλος της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο δικαστικό σύστημα.

Είναι συνιδρυτής στο Lawspot.gr. Αρθρογραφεί τακτικά για ζητήματα προστασίας δεδομένων, με έμφαση σε όσα συνδέονται με τη χρήση διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.