Ελληνικά English
| | | |

Υποβολή Προσφοράς Οικονομικού Φορέα σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες Σύναψης Σύμβασης Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών Μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


Υποβολή Προσφοράς Οικονομικού Φορέα σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες Σύναψης Σύμβασης Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών Μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Υποβολή Προσφοράς Οικονομικού Φορέα σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες Σύναψης Σύμβασης Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών Μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Υποβολή Προσφοράς Οικονομικού Φορέα σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες Σύναψης Σύμβασης Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών Μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.», στις 19/02/2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ομάδα – Στόχο του σεμιναρίου αποτελούν τα στελέχη των Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες Σύναψης Σύμβασης Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση της ομάδας – στόχου με το Θεσμικό Πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών, η ενημέρωση επί των προαπαιτούμενων ενεργειών και η εξοικείωση με τη διαδικασία υποβολής προσφοράς με την πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- Ν. 4412/16

- Δευτερογενές Θεσμικό πλαίσιο

- Σύνταξη Ε.Ε.Ε.Σ. – Τ.Ε.Υ.Δ.

- Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής

- Έκδοση Κωδικών Πρόσβασης στο ΕΣΗΔΗΣ

- Διαδικασία υποβολής προσφορών με τη μορφή step –by –step διαδικασίας

- Διαδικασία Υποβολής Αιτημάτων Παροχής Διευκρινήσεων

- Διαδικασία Υποβολής Προδικαστικών Προσφυγών - Ενστάσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γεώργιος Φράγκος

Εισηγητής με πολυετή εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, στη διενέργεια Διαγωνιστικών Διαδικασιών Σύναψης Σύμβασης Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και στην υποβολή προσφορών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση του σεμιναρίου και τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού