Βιβλιοπαρουσίαση: Διοικητικὰ ὄργανα, ἐκπροσώπηση καὶ ἔγγραφα τῶν ἁγιορειτικῶν μονῶν


Βιβλιοπαρουσίαση: Διοικητικὰ ὄργανα, ἐκπροσώπηση καὶ ἔγγραφα τῶν ἁγιορειτικῶν μονῶν
Βιβλιοπαρουσίαση: Διοικητικὰ ὄργανα, ἐκπροσώπηση καὶ ἔγγραφα τῶν ἁγιορειτικῶν μονῶν

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Δρ.Ν., Δικηγόρου, κ. Διογένη Καραγιαννακίδη

Διοικητικὰ ὄργανα, ἐκπροσώπηση καὶ ἔγγραφα τῶν ἁγιορειτικῶν μονῶν

Πέμπτη 9.6.2022, ώρα 19:00

Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμύνης 27, 2ος όροφος

Ομιλητές:
Μοναχός Κοσμάς Σιμωνοπετρίτης, Δρ Τουρκολόγος ΑΠΘ, Αρχιγραμματεύς Ι. Κοινότητος Αγίου Όρους
Κώστας Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Κώστας Σιδέρης, συνταξ. Δικηγόρος, πρώην Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης της Εθνικής Τράπεζας